Μείωσε Και Βασίλευε

Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται βασικές έννοιες και παραδείγματα σχετικά με την τεχνική σχεδίασης «Μείωσε και Βασίλευε». Συγκεκριμένα, περιγράφονται ο αλγόριθμος της ταξινόμησης με εισαγωγή και οι μέθοδοι διάσχισης γράφων DFS και BFS. Επίσης, αναφέρονται ζητήματα σχετικά με τη δημιουργία μεταθέσεων, το πρόβλημα εύρεσης μέσου και την αναζήτηση παρεμβολής.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μείωσε και Βασίλευε, ταξινόμηση με εισαγωγή, αναζήτηση κατά βάθος, DFS, αναζήτηση κατά πλάτος, BFS, τοπολογική ταξινόμηση, δημιουργία μεταθέσεων, αναζήτηση παρεμβολής