Μετασχημάτισε και Κυριάρχησε

Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει βασικές έννοιες και παραδείγματα σχετικά με την τεχνική σχεδίασης «Μετασχημάτισε και Κυριάρχησε». Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στο πρόβλημα της επιλογής και στη Gaussian απαλοιφή, αναλύονται τα ισοζυγισμένα δένδρα AVL ενώ τέλος περιγράφεται η ταξινόμηση με τη χρήση σωρού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μετασχημάτισε και Κυριάρχησε, προταξινόμηση, Gaussian απαλοιφή, Δένδρα AVL, σωρός, ταξινόμηση με σωρό