Αντιμετώπιση Περιορισμών Αλγοριθμικής Ισχύος

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται η τεχνική της ανάτρεξης και η τεχνική της φραγής-και-διακλάδωσης οι οποίες αποτελούν δύο στρατηγικές αντιμετώπισης περιορισμών αλγοριθμικής ισχύος. Επίσης, περιγράφεται το πρόβλημα των n βασιλισσών, το πρόβλημα του Χαμιλτονιανού κυκλώματος καθώς και το πρόβλημα της ανάθεσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αντιμετώπιση περιορισμών αλγοριθμικής ισχύος, ανάτρεξη, διακλάδωση και φραγή