Εφαρμογές της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA
  1. Εφαρμογές Γενετικής Μηχανικής
  2.  Ανάλυση δομής και λειτουργίας γονιδίων
  3.  Απομόνωση γονιδίων ασθενειών
  4.  Μοριακή Διαγνωστική
  5.  Αναγνώριση φύλου
  6.  Ταυτοποίηση DNA
  7.  Ιατροδικαστική
  8.  Αρχαιογενετική
  9.  Μοριακή οικολογία

 

Λέξεις  κλειδιά: Ανάλυση δομής και λειτουργίας γονιδίων,  Απομόνωση γονιδίων ασθενειών,  Μοριακή Διαγνωστική,  Αναγνώριση φύλου,  Ταυτοποίηση DNA,  Ιατροδικαστική,  Αρχαιογενετική,  Μοριακή οικολογία

 

 

Παρουσίαση

8. Εφαρμογές της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA