7. Μερικές Οδοντοστοιχίες. Ηλικιωμένος ασθενής με μερική νωδότητα
 • Ιδιαίτερη οδοντιατρική φροντίδα ηλικιωμένων
 • Παράγοντες που διαφοροποιούν το σχεδιασμό θεραπείας & καθορίζουν την παρέμβασή μας
 • Αρχική εξέταση
 • Συγκέντρωση διαγνωστικών στοιχείων
 • Σχεδιασμός θεραπείας
 • Προσθετική αποκατάσταση στον ηλικιωμένο ασθενή
 • Στόχοι
 • Χρόνιες παθήσεις γενικής υγείας
 • Παράγοντες κινδύνου για τη διατήρηση των δοντιών & της στοματική υγείας στα άτομα τρίτης ηλικίας
 • Τερηδόνα
 • Τερηδόνα ρίζας
 • Περιοδοντική νόσος
 • Κακοήθεια στη στοματική κοιλότητα
 • Μερική Οδοντοστοιχία
 • Προσθετική αποκατάσταση
 • Διατήρηση θεραπευτικού αποτελέσματος