Ο ενεργειακός μεταβολισμός – Εισαγωγή

Οι μορφές ενέργειας του περιβάλλοντος που χρησιμοποιούν τα κύτταρα και οι οργανισμοί. Οι αντιδράσεις με τις οποίες εισέρχεται η ενέργεια του περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από τη μορφή της,  στα κύτταρα. Μόρια στα οποία αποθηκεύεται παροδικά η ενέργεια: η ΑΤΡ, το NADP+ και το NAD+. Ο καταβολισμός, ο αναβολισμός, η φωτοσύνθεση, ο κύκλος ΑΤΡ-ADP. Η πηγή ηλεκτρονίων, ενέργειας και ατόμων άνθρακα στους χημειοργανότροφους  και στους φωτολιθότροφους οργανισμούς. Οι αυτότροφοι και οι ετερότροφοι οργανισμοί. Κατάταξη οργανισμών με βάση την πηγή ηλεκτρονίων, του άνθρακα και της μορφής ενέργειας. Ο κύκλος οξυγόνου και άνθρακα

Εκπαιδευτικό Υλικό

Ενότητα 9.pptx