Δίκαιο των ΜΜΕ

Μαντζούφας Παναγιώτης

Περιγραφή

Συνταγματική κατοχύρωση και διεθνής προστασία της ραδιοτηλεοπτικής επικοινωνίας. Άμεσος κρατικός έλεγχος και συνταγματικές επιταγές του άρθρ. 15 § 2 Σ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ρ/Τ σταθμών, Περιεχόμενο των ΡΑ εκπομπών, ΕΣΡ κανονιστικές, γνωμοδοτικές και ελεγκτικές / κυρωτικές αρμοδιότητες.

 

Κωδικός: OCRS120
Κατηγορία: Νομικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγικό Μάθημα Ι  (Γέννηση και ιστορική εξέλιξη των ΜΜΕ)

 

Λέξεις Κλειδιά: ΜΜΕ, πολιτισμός, εικόνα

Εισαγωγικό Μάθημα ΙΙ – Πολιτική και Μ.Μ.Ε.(Η σχέση της πολιτικής, της δημοκρατίας και των Μέσων Ενημέρωσης)

 

Λέξεις Κλειδιά: πολιτική, διαφήμιση, ομάδες πίεσης

Εισαγωγικό Μάθημα ΙΙΙ - Πολιτική και ΜΜΕ ( Η επίδραση που έχει η πολιτική στα ΜΜΕ, η κρίση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας)

 

Λέξεις Κλειδιά: πολιτική, κομματική λογική

Η συνταγματική διάσταση (Η προστασία του τύπου στο Σύνταγμα, η ελευθερία της έκφρασης και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας)

 

Λέξεις Κλειδιά: τύπος, ελευθερίες, Σύνταγμα

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- οργάνωση (Νομικό καθεστώς μελών, κωλύματα, ασυμβίβαστα)

 

Λέξεις Κλειδιά: ΕΣΡ, μέλη,ασυμβίβαστα, κωλύματα, τηλεόραση

Τo  Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης- αρμοδιότητες (ιδίως ως προς τη ραδιοτηλεόραση, ελεγκτικές αρμοδιότητες, επιβολή κυρώσεων)

 

Λέξεις Κλειδιά: ΕΣΡ, κυρώσεις

Ιδιωτική τηλεόραση (αναλογική τηλεόραση- ψηφιακή τηλεόραση, χορήγηση άδειών-προϋποθέσεις- ευθύνη από παραβίαση ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας)

 

Λέξεις Κλειδιά: ιδιωτική τηλεόραση, αναλογική τηλεόραση, άδειες, ευθύνη

Συνταγματική κατοχύρωση και όρια της δημοσιογραφικής έρευνας (περιορισμοί της ελευθερίας πληροφόρησης και κριτήρια αξιολογικής σταθμίσεως)

 

Λέξεις Κλειδιά: συνταγματική κατοχύρωση, όρια δημοσιογραφικής έρευνας, περιορισμοί, όρια, ελευθερία πληροφόρησης

Το δικαίωμα της προσωπικότητας ως περιορισμός της ελευθερίας των ΜΜΕ (στον τύπο και την ραδιοτηλεόραση) (ο παράνομος χαρακτήρας της προσβολής της προσωπικότητας)

 

Λέξεις Κλειδιά: προσβολή, τιμή, συναίνεση

Προστασία της προσωπικότητας και τύπος (δικαίωμα απαντήσεως σε προσβλητικό δημοσίευμα-αμυντικά  δικαστικά μέσα προστασίας της προσωπικότητας)

 

Λέξεις Κλειδιά: απάντηση, ενάγων, εναγόμενος, άμυνα

Ραδιοτηλεόραση και προστασία της προσωπικότητας (Αστική ευθύνη και Ποινική Ευθύνη)

 

Λέξεις Κλειδιά: αστική ευθύνη, συλλογική προστασία, ποινική ευθύνη

Διαδίκτυο (Η υπαγωγή του διαδικτύου στις συνταγματικές διατάξεις για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας)

 

Λέξεις Κλειδιά: διαδίκτυο, προσωπικότητα, αυτοπροσδιορισμός προσώπου

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο (ανάλυση των βασικών διατάξεων του Ν. 2472/1997)

 

Λέξεις Κλειδιά: προσωπικά δεδομένα, ιδιωτική ζωή, επικοινωνίες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5265
Αρ. Προβολών :  25280

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -