Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα opencourses.auth | Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016 -

  Σας ενημερώνουμε ότι από 22/2/2016 η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΑΠΘ έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 3.3

  Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.openeclass.org/

 • - Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015 -

  Σας ενημερώνουμε ότι από 16/2/2015 η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΑΠΘ έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 2.11.3

  Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.openeclass.org

 • - Τρίτη, 08 Απριλίου 2014 -

  Σας ενημερώνουμε ότι από 8/4/2014 η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΑΠΘ έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 2.9 . Ανάμεσα στα καινούρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Βελτιώσεις λειτουργικότητας στην 'Ανταλλαγή Μηνυμάτων'.
  • Βελτιώσεις λειτουργικότητας στις 'Ασκήσεις'.
  • Βελτιώσεις στη λειτουργία της εγγραφής σε μαθήματα.
  • Διάφορες διορθώσεις στην 'Γραμμή μάθησης'
  • Διορθώσεις στην πιστοποίηση χρηστών μέσω εξωτερικής Βάσης Δεδομένων.
  • Αλλαγές στη δομή των καταλόγων των αρχείων.
  • Διορθώσεις στο mobile API.

   

 • - Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2013 -

  Σας ενημερώνουμε ότι από 5/12/2013 η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΑΠΘ έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 2.8  Ανάμεσα στα καινούρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας περιλαμβάνονται τα εξής:

  •     Νέο υποσύστημα Ανταλλαγή Μηνυμάτων - προσθήκη νέας λειτουργικότητας στο υποσύστημα ανταλλαγής αρχείων
  •     Προσθήκη λειτουργίας “Μαζική διαγραφή λογαριασμών χρηστών” στα εργαλεία διαχείρισης.
  •     Προσθήκη λειτουργίας “Μαζική δημιουργία μαθημάτων” στα εργαλεία διαχείρισης.
  •     Βελτιώσεις στο υποσύστημα “Πολυμέσα”.
  •     Προσθήκη μεταδεδομένων μαθήματος CDM - ECTS.
  •     Προσθήκη δήλωσης τη άδειας διάθεσης του υλικού του μαθήματος.
  •     Υποστήριξη δυνατότητας εμφάνισης ενός εγγράφου μόνο σε εγγεγγραμμένους χρήστες του μαθήματος ακόμα και σε ανοικτά μαθήματα.
  •     Προσθήκη δυνατότητας ορισμού συνθηματικού εγγραφής και σε ανοικτό μάθημα.
  •     Υποστήριξη του έργου “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα” (GUnet Open Courses).
  •     Προσθήκη νέου ρόλου Open Course Reviewer.
  •     Νέο υποσύστημα ”Kοινόχρηστα αρχεία” – Προσθήκη σχετικής λειτουργίας στα εργαλεία διαχείρισης και στα “Έγγραφα”.
  •     Προσθήκη λειτουργίας “Μαζική εγγραφή χρηστών σε μαθήματα” στα εργαλεία διαχείρισης.
  •     Δυνατότητα προσθήκης δεύτερης διεύθυνσης email στο χρήστη εκπαιδευόμενο (μόνο από τον διαχειριστή).
  •     Βελτιώσεις στην λειτουργία του υποσυστημάτος “Ασκήσεις”
  •     Βελτιώσεις στην λειτουργία του υποσυστήματος “Εργασίες”
 • - Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013 -

  Σας ενημερώνουμε ότι από 16/1/2013 η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΑΠΘ έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 2.6

  Ανάμεσα στα καινούρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Βελτίωση της λειτουργίας εγγραφής σε μαθήματα.
  • Βελτιώσεις σε θέματα ασφάλειας.
  • Έλεγχος στο ανέβασμα αρχείων σε διάφορα σημεία της πλατφόρμας μέσω καταλόγου επιτρεπτών τύπων αρχείων (global whitelist).
  • Δυνατότητα τροποποίησης του καταλόγου επιτρεπτών τύπων αρχείων ανά χρήστη (per user whitelist).
  • Διαχειριστικό εργαλείο συγχώνευσης λογαριασμών χρηστών.
  • Διαχειριστικό εργαλείο πολλαπλής διαγραφής χρηστών με κριτήρια.
  • Προσθήκη κεντρικών ρυθμίσεων για την εγγραφή/αίτηση λογαριασμού χρηστών (εκπαιδευτών/εκπαιδευόμεν
  • Δυνατότητα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του υποσυστήματος "Αναζήτηση".
  • Εμφάνιση όλων των αρχείων στο υποσύστημα "Ανταλλαγή αρχείων" στους διαχειριστές του μαθήματος.
  • Αφαίρεση του εργαλείου phpMyAdmin από τη διανομή.
  • Προσθήκη υποστήριξης Ιταλικής γλώσσας.
  • Προσθήκη υποστήριξης Γαλλικής γλώσσας.
 • - Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2011 -

  Σας ενημερώνουμε ότι από 1/11/2011 η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΑΠΘ έχει αναβαθμιστεί στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση 2.4.1

  Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της νέας έκδοσης έγινε από την κεντρική ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του GUnet  με τη συμμετοχή και βοήθεια διαφόρων χρηστών / προγραμματιστών και λαβαίνοντας υπόψιν διάφορες παρατηρήσεις, σχόλια και επισημάνσεις. 

  Ανάμεσα στα καινούρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Βελτίωση του Template και δημιουργία νέων Θεμάτων.
  • Προσθήκη νέου υποσυστήματος "Ηλεκτρονικό Βιβλίο"
  • Προσθήκη νέου υποσυστήματος "Γλωσσάριο".
  • Προσθήκη νέας Login Page.
  • Υποστήριξη RSS στο υποσύστημα "Ανακοινώσεις" και στις "Ανακοινώσεις διαχειριστή".
  • Αντικατάσταση του xinha html editor με τον tinymce.
  • Αναβάθμιση υποσυστημάτων "Έγγραφα", "Ομάδες Χρηστών" και "Περιοχές Συζητήσεων".
  • Δυνατότητα συμμετοχής χρηστών σε πολλαπλές ομάδες χρηστών.
  • Προσθήκη των "Στοιχείων Μαθήματος" στις Θεματικές Ενότητες.
  • Βελτίωση του υποσυστήματος "Αναζήτηση".
  • Προσθήκη "Προσωπικού Προφίλ Χρήστη".
  • Βελτίωση του Αναλυτικού Χαρτοφυλάκιου Χρήστη.
  • Βελτιώσεις σε θέματα ασφάλειας.
  • Βελτίωση του διαχειριστικού εργαλείου (Admin Tool).
  • Προσθήκη εργαλείων στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού μαθήματος.
  • Προσθήκη δυνατότητας download καταλόγων στα έγγραφα (σε zip files).
  • Βελτίωση του οδηγού εγκατάστασης της πλατφόρμας.
  • Βελτίωση του υποσυστήματος βοήθειας (online help).
  • Υποστήριξη πιστοποίησης χρηστών μέσω CAS.
  • Βελτίωση της πιστοποίησης χρηστών μέσω Shibboleth.
  • Προσθήκη θέματος εμφάνισης και λειτουργία διαχείρισής του
  • Λειτουργία της πλατφόρμας σε PHP 5.3.
  • Λειτουργία της πλατφόρμας χωρίς την ενεργοποίηση των παραμέτρων register_globals και των short_open_tags (της PHP).
  • Λειτουργία της πλατφόρμας σε Mysql Strict Mode.

   

  Για σχόλια και παρατηρήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη χρηστών του ΚΛΔ στα στοιχεία που δημοσιεύονται εδώ

 • - Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010 -

  Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα εφαρμόζεται ο νέος τρόπος πιστοποίησης χρηστών στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class (http://eclass.auth.gr/) μέσω της Υποδομής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ) που παρέχεται από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΔ)του ΑΠΘ.

  Η πλατφόρμα e-class είναι διαθέσιμη στο σύνολο των χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιδρύματός μας.

  • Οι χρήστες που διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό (u­sername / password) το οποίο έχουν λάβει από το ΚΛΔ μπορούν να επιλέγουν ’Είσοδος για ιδρυματικούς χρήστες’ και να συνδέονται στην κεντρική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class του ΑΠΘ, χωρίς να πληκτρολογούν τα στοιχεία τους στη σελίδα του e-class, αλλά στη σελίδα https://login.auth.gr όπου θα μεταφέρονται για πιστοποίηση. Αν μάλιστα έχουν ήδη πιστοποιηθεί από το login.auth.gr για άλλη υπηρεσία, θα μπαίνουν αυτόματα και στο περιβάλλον e-class, λόγω της υποδομής SSO (single sign-on) του ΑΠΘ που εξυπηρετεί διαφανώς τον χρήστη από τη δεύτερη είσοδο και μετά.
  • Οι χρήστες οι οποίοι δε διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό (username / password) στο ΑΠΘ, έχουν όμως αιτηθεί στο παρελθόν τη δημιουργία λογαριασμού στην κεντρική πλατφόρμα e-class του ΑΠΘ (και τους έχει αποδοθεί username / password χρήστη)  θα συνεχίσουν να συνδέονται εισάγοντας τα στοιχεία πρόσβασης στα αντίστοιχα πεδία όπως μέχρι πρόσφατα.


  Το ΚΛΔ κατέβαλε κάθε προσπάθεια προκειμένου, για πρώτη φορά Πανελλαδικά, να τεθεί σε πλήρη -παραγωγική- λειτουργία η ενσωμάτωση της υποδομής SSO (single sign-on) στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-class. Οι τεχνικοί του ΚΛΔ σε συνεργασία με την κεντρική Ομάδα Υποστήριξης της πλατφόρμας Open eClass του GUnet συνέβαλαν στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων συμμετέχοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση των επόμενων εκδόσεων της Πλατφόρμας.

  Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διαδικασία εισόδου στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση χρηστών του ΚΛΔ.

  Για επικοινωνία με το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου ΑΠΘ:
  Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@auth.gr, http://noc.auth.gr/support
  Τηλέφωνο: 2310-999400 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 - 15:00)
  Τηλεομοιοτυπία: 2310-998492