Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ

Η πλατφόρμα opencourses.auth | Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015 -

  Σας ενημερώνουμε ότι από 16/2/2015 η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΑΠΘ έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 2.11.3

  Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.openeclass.org

 • - Τρίτη, 08 Απριλίου 2014 -

  Σας ενημερώνουμε ότι από 8/4/2014 η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΑΠΘ έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 2.9 . Ανάμεσα στα καινούρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Βελτιώσεις λειτουργικότητας στην 'Ανταλλαγή Μηνυμάτων'.
  • Βελτιώσεις λειτουργικότητας στις 'Ασκήσεις'.
  • Βελτιώσεις στη λειτουργία της εγγραφής σε μαθήματα.
  • Διάφορες διορθώσεις στην 'Γραμμή μάθησης'
  • Διορθώσεις στην πιστοποίηση χρηστών μέσω εξωτερικής Βάσης Δεδομένων.
  • Αλλαγές στη δομή των καταλόγων των αρχείων.
  • Διο
 • - Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2013 -

  Σας ενημερώνουμε ότι από 5/12/2013 η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΑΠΘ έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 2.8  Ανάμεσα στα καινούρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας περιλαμβάνονται τα εξής:

  •     Νέο υποσύστημα Ανταλλαγή Μηνυμάτων - προσθήκη νέας λειτουργικότητας στο υποσύστημα ανταλλαγής αρχείων
  •     Προσθήκη λειτουργίας “Μαζική διαγραφή λογαριασμών χρηστών” στα εργαλεία διαχείρισης.
  •     Προσθήκη λειτουργίας “Μαζική δημιουργία μαθημάτων” στα εργαλεία διαχείρισης.
  •     Βελτιώσεις στο υποσύστημα “Πολυ
 • - Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013 -

  Σας ενημερώνουμε ότι από 16/1/2013 η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΑΠΘ έχει αναβαθμιστεί στην έκδοση 2.6

  Ανάμεσα στα καινούρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Βελτίωση της λειτουργίας εγγραφής σε μαθήματα.
  • Βελτιώσεις σε θέματα ασφάλειας.
  • Έλεγχος στο ανέβασμα αρχείων σε διάφορα σημεία της πλατφόρμας μέσω καταλόγου επιτρεπτών τύπων αρχείων (global whitelist).
  • Δυνατότητα τροποποίησης του καταλόγου επιτρεπτών τύπων αρχείων ανά χρήστη (per user whitelist).
  • Διαχειριστικό
 • - Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2011 -

  Σας ενημερώνουμε ότι από 1/11/2011 η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΑΠΘ έχει αναβαθμιστεί στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση 2.4.1

  Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της νέας έκδοσης έγινε από την κεντρική ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του GUnet  με τη συμμετοχή και βοήθεια διαφόρων χρηστών / προγραμματιστών και λαβαίνοντας υπόψιν διάφορες παρατηρήσεις, σχόλια και επισημάνσεις. 

  Ανάμεσα στα καινούρια χαρακτηριστικά της πλατφόρμας περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Βελτίωση του Template και δημιουργία νέων Θ
 • - Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010 -

  Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα εφαρμόζεται ο νέος τρόπος πιστοποίησης χρηστών στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class (http://eclass.auth.gr/) μέσω της Υποδομής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ) που παρέχεται από το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (ΚΛΔ)του ΑΠΘ.

  Η πλατφόρμα e-class είναι διαθέσιμη στο σύνολο των χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιδρύματός μας.

  • Οι χρήστες που διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό (u­sername / password) το οποίο έχουν λάβει από το ΚΛΔ μπορούν να επιλέγουν ’Είσοδο