Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Τ.Θ. 888, GR 541 24, Θεσσαλονίκη
+30 2310 999000
 support <at> auth.gr