Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου: Συνταγματικό Δίκαιο

Παπαδοπούλου Λίνα

Περιγραφή

Ειδικά μαθήματα εμβάθυνσης στο Συνταγματικό και το Διοικητικό Δίκαιο (Συνταγματικό Δίκαιο).

 

Κωδικός: OCRS130
Κατηγορία: Νομικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Τα λογικά θεμέλια του ελέγχου των νόμων με κριτήριο το Σύνταγμα.

 

Λέξεις Κλειδιά: συνταγματική δημοκρατία, Κράτος Δικαίου, συνταγματικό κράτος

 

Η υπεροχή του κοινοβουλίου και η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών ως νομιμοποιητικά θεμέλια του ελέγχου. Ο αυστηρός χαρακτήρας του Συντάγματος και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: λαϊκή κυριαρχία, διάκριση λειτουργιών, αυστηρός χαρακτήρας συντάγματος, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων

 

Προληπτικός vs κατασταλτικός έλεγχος συνταγματικότητας, έλεγχος από τα δικαστήρια, τη Βουλή, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και, υπό προϋποθέσεις, τη Διοίκηση, τυπική (εσωτερική και εξωτερική) και ουσιαστική αντισυνταγματικότητα.

 

Λέξεις Κλειδιά: προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος, δικαστικός έλεγχος, τυπική (εσωτερική και εξωτερική) και ουσιαστική αντισυνταγματικότητα

 

Ευρωπαϊκό vs αμερικανικό μοντέλο δικαστικού ελέγχου. Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος: διάχυτος, παρεμπίπτων, συγκεκριμένος, δηλωτικός, αυτεπάγγελτος έλεγχος.

 

Λέξεις Κλειδιά: ευρωπαϊκό/συγκεντρωτικό και αμερικανικό μοντέλο ελέγχου, έλεγχος διάχυτος, παρεμπίπτων, συγκεκριμένος, δηλωτικός

 

Τεκμήριο συνταγματικότητας των νόμων, η σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία του νόμου και η αναγνώριση της μερικής αντισυνταγματικότητας.

 

Λέξεις Κλειδιά: δικαστικός αυτοπεριορισμός, τεκμήριο συνταγματικότητας, σύμφωνη με το σύνταγμα ερμηνεία, μερική αντισυνταγματικότητα

 

Η αρχή της αναλογικότητας ως κριτήριο του ελέγχου συνταγματικότητας. Έλεγχος προσφορότητας/καταλληλότητας και αναγκαιότητας, καθώς και έλεγχος συνδρομής του σκοπού του νόμου.

 

Λέξεις Κλειδιά: αναλογικότητα, προσφορότητα, αναγκαιότητα, σκοπός δημοσίου συμφέροντος, έλεγχος μέσου προς σκοπό

 

Οι επιμέρους εκφάνσεις της εν γένει οικονομικής ελευθερίας: Συμβατική, επιχειρηματική και επαγγελματική ελευθερία.

 

Λέξεις Κλειδιά: συμβατική ελευθερία, επαγγελματική ελευθερία, επιχειρηματική ελευθερία, ανταγωνισμός

 

Τυπική και ουσιαστική ισότητα, αναλογική ισότητα, επεκτατική ισότητα.

 

Λέξεις Κλειδιά: ισότητα, αντίστροφη διακριτική μεταχείριση, θετικά μέτρα, ποσοστώσεις

 

Ισότητα των φύλων, ισότητα στα δημόσια βάρη, ισότητα στη στρατολογική υποχρέωση, ισότητα στην αμοιβή για εργασία, ισότητα στην πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: ισότητα φύλων, φορολογική ισότητα, στρατολογική ισότητα, ίση αμοιβή, ίση πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις

 

Η “πρότυπη” ή “πιλοτική” δίκη ως θεσμός συγκεντρωτικού ελέγχου.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρότυπη/ πιλοτική δίκη, συγκέντρωση ελέγχου

 

Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και οι περιορισμοί του. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δημόσια υπηρεσία και ιδιωτικοποιήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: ιδιοκτησία, αναγκαστική απαλλοτρίωση, δημόσια υπηρεσία, ιδιωτικοποιήσεις, ενοχικά δικαιώματα

 

Παιδεία και εκπαίδευση, επιβολή διδάκτρων στις προπτυχιακές ή/ και μεταπτυχιακές πανεπιστημιακές σπουδές.

 

Λέξεις Κλειδιά: παιδεία, εκπαίδευση, δίδακτρα, πανεπιστημιακές σπουδές

 

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη, προσωρινή δικαστική προστασία και αναγκαστική εκτέλεση, δικαιώματα κατηγορουμένου.

 

Λέξεις Κλειδιά: δικαστική προστασία (οριστική και προσωρινή), αναγκαστική εκτέλεση, εύλογος χρόνος, δίκαιη δίκη

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  18677
Αρ. Προβολών :  66394

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -