Ειδικά θέματα γενετικής

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, Δροσοπούλου Ελένη

Περιγραφή

 

 

 

 

 

 

Διδάσκονται οι σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης των γονιδιωμάτων και του γενετικού πολυμορφισμού. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις σχετικές με γενετικούς και φυσικούς χάρτες υψηλής ανάλυσης, τα προγράμματα ανάλυσης προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών γονιδιωμάτων, τη Συγκριτική Γονιδιωματική και τη  Λειτουργική Γονιδιωματική, την Εξωπυρηνική Κληρονομικότητα, τα μεταθετά στοιχεία και τη Γενετική Πληθυσμών και τη Διαχείριση.

 

 

 

Κωδικός: OCRS146
Κατηγορία: Βιολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Εισαγωγικά
 2. Ορολογία
 3. Οργανισμοί Μοντέλα
 4. H αύξηση των γονιδιωματικών δεδομένων
 5. Μια νέα εποχή για τη γονιδιωματική και τον άνθρωπο
 6. Παραδείγματα μεγάλων προγραμμάτων μελέτης γονιδιωμάτων

Λέξεις Κλειδιά: Γονιδίωμα, Βιοπληροφορική, Κόστος Αλληλούχισης, -ωμική, Οργανισμοί μοντέλα

 1. Στόχοι Μελέτης
 2. DNA – Ο φορέας της γενετικής πληροφορίας
 3. Προβλήματα στην αλληλούχιση και μέθοδοι αντιμετώπισης τους
 4. Χρωμοσωμικοί, Γενετικοί, Φυσικοί χάρτες και Χάρτες αλληλουχίας (και Ασκήσεις)
 5. Νέα μηχανήματα αλληλούχισης
 6. Συναρμολόγηση και αποθήκευση δεδομένων
 7. To μέλλον των αναλύσεων
 8. Εύρεση γονιδίων στις αλληλουχίες γονιδιωμάτων

Λέξεις Κλειδιά: γονιδιωματικοί χάρτες, πολυμορφισμός και λάθη στην αλληλούχιση, ιεραρχημένη μέθοδος αλληλούχισης, ολική γονιδιωματική προσέγγιση, αλληλουχικές θέσεις σημαίες (STS), νέα μηχανήματα αλληλούχισης (next generation sequencing)

 1. Γονιδιώματα προκαρυωτικών οργανισμών
 2. Μεταγονιδιωματικά προγράμματα
 3. Γονιδιώματα ευκαρυτικών οργανισμών
 4. Συνολική Γονιδιωματική Ανάλυση της Βιοποικιλότητας

Λέξεις Κλειδιά: To δέντρο της ζωής, αρχαία, μεταγονιδιώματα, ζύμη, νηματοσκώληκας, δροσόφιλα, Arabidopsis, επίμυς, βιοπικοιλότητα

 1. Το γονιδίωμα του ανθρώπου – ιστορία
 2. Εφαρμογές και Στόχοι
 3. Συμπεράσματα
 4. Οργάνωση γονιδίων
 5. Ενίσχυση γενετικής ποικιλότητας

Λέξεις Κλειδιά: Πρωτεϊνικά Γονίδια, Γονίδια RNA, οργάνωση γονιδίων, οικογένειες γονιδίων, πρόγραμμα ENCODE

 1. Συγκριτική Γονιδιωματική - Εισαγωγή
 2. Ταυτοποίηση λειτουργίας γονιδίων
 3. Μελέτη συνταινίας
 4. Γονιδιωματικοί διπλασιασμοί
 5. Το ελάχιστο γονιδίωμα
 6. Η προέλευση του ευκαρυωτικού γονιδιώματος
 7. Επαναλαμβανόμενες ακολουθίες
 8. Μεταθετά στοιχεία
 9. Οριζόντια μεταφορά γονιδίων
 10. Η αύξηση της πολυπλοκότητας του πρωτεώματος

Λέξεις Κλειδιά: Ορθόλογα, παράλογα, ονόλογα, ομόλογα γονίδια, συνταινία,Whole genome duplication (WGD), Mycoplasma laboratorium, Συνθετική Βιολογία, επαναλαμβανόμενο DNA, οριζόντια μεταφορά γονιδίων, πολυπλοκότητα πρωτεώματος

 1. Λειτουργική Γονιδιωματική - Εισαγωγή
 2. Μηχανήματα αλληλούχισης πρώτης γενιάς
 3. Μηχανήματα αλληλούχισης δεύτερης γενιάς
 4. Μηχανήματα αλληλούχισης τρίτης γενιάς
 5. Σύγκριση Μηχανημάτων αλληλούχισης
 6. Συστοιχίες DNA
 7. Φασματογράφος μαζών

Λέξεις Κλειδιά: Γονιδιωματικές πλατφόρμες ανάλυσης, αυτόματοι αλληλουχητές, 454 Roche, Illumina, Pacific Biosciences, Ion Torrent, Αλληλούχιση μεμονωμένου μορίου, πολυπλοκότητα γονιδιώματος, κόστος αλληλούχισης, μικροσυστοιχίες DNA, ολιγοσυστοιχίες, διάγνωση ασθενειών, φασματογράφος μαζών

 1. Ανάλυση RNA στη γονιδιωματική
 2. Ανάλυση πολυμορφισμού SNPs
 3. Άλλες εφαρμογές των μηχανημάτων NGS
 4. Η χρήση των πλατφόρμων υψηλής ανάλυσης στην πρωτεωμική

Λέξεις Κλειδιά: Σειριακή ανάλυση γονιδιακής έκφρασης, μαζική παράλληλη αλληλούχιση, ημι-ποσοτικές αναλύσεις, επιγενετικές αναλύσεις, βιοπαρακολούθηση, πρωτεωμική

 1. Εισαγωγικά
 2. Απώλεια βιοποικιλότητας
 3. Γενετική ποικιλότητα
 4. Η ταυτοποίηση της γενετικής ποικιλότητας
 5. Η σημασία της γενετικής ποικιλότητας για τη διαχείριση
 6. Απώλεια γενετικής ποικιλότητας
 7. Πληθυσμιακό μέγεθος και επιβίωση των ειδών
 8. Γενετική Ταυτοποίηση
 9. Εφαρμογές της Γενετικής στη διαχείριση των ειδών

Λέξεις Κλειδιά: Βιοποικιλότητα, Γενετικοί Δείκτες, Γενετική ποικιλότητα, Γενετικό αποτύπωμα, μιτοχονδριακό DNA, μικροδορυφορικό DNA, Απλοί νουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί, γενοτύπηση, Ενδοειδική ποικιλότητα, ΔιαΕιδική ποικιλότητα, ομομιξία, φαινόμενο στενωπού, δραστικό πληθυσμιακό μέγεθος, γενετική ταυτοποίηση, barcoding

 1. Εξωπυρηνική κληρονομικότητα
 2. Επιγενετική κληρονομικότητα
 3. Μολυσματική κληρονομικότητα
 4. Μητρικό αποτέλεσμα

Λέξεις Κλειδιά: Εξωπυρηνική κληρονομικότητα – μιτοχόνδρια / χλωροπλάστες, Μιτοχονδριακός γενετικός κώδικας, Θεωρία της ενδοσυμβίωσης, Μητρική κληρονόμηση, Μιτοχονδριακές ασθένειες, Επιγενετικές αλλαγές, αντιστάθμιση γονιδιακής δόσης

 1. Εισαγωγικά
 2. Μεταθετά στοιχεία στους προκαρυώτες
 3. Μεταθετά στοιχεία στους ευκαρυώτες
 4. Βιολογική σημασία των μεταθετών στοιχείων

Λέξεις Κλειδιά: Μεταθετά στοιχεία, Βακτηριακές ακολουθίες παρεμβολής, Μεταθετόνια, Πλασμίδια πολλαπλής ανθεκτικότητας, Μεταθετάση, Ρετρομεταθετόνια, Ρ-μεταθετά στοιχεία, LINES, SINES

Εργαστήρια στα ειδικά θέματα γενετικής

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  15255
Αρ. Προβολών :  63230

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -