Συνεχιζόμενη εκπαίδευση & δια βίου μάθηση: θεωρία και πράξη

Ζαρίφης Γεώργιος

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με εκείνα τα ζητήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο των όρων Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση και με τον προσδιορισμό του πλαισίου αναφοράς τους, το οποίο αν και στις συνειδήσεις των περισσότερων ταυτίζεται με την εκπαίδευση των ενηλίκων, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν.

 

Συγκεκριμένα στο μάθημα παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο εννοιών, αλλά και το πως αυτές συνδέονται μεταξύ τους σε πρακτικό κυρίως επίπεδο μέσω τυπικών, μη τυπικών ή κατά συνθήκη τυπικών εκπαιδευτικών διαδικασιών αλλά και μέσω άτυπων διαδικασιών μάθησης. Εξετάζεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι δύο αυτές έννοιες εξελίσσονται ιστορικά καθώς και πως διαφοροποιούνται από την τυπική σχολική εκπαιδευτική διαδικασία. Θίγεται ακόμη ο ρόλος πολλών διεθνών οργανισμών που για μεγάλο χρονικό διάστημα προσδιόρισαν το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά των παραπάνω εννοιών, αλλά και θεσμών όπως το πανεπιστήμιο

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS175
Κατηγορία: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και της Δια βίου Μάθησης, η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ως πεδίο μελέτης των επιστημών της αγωγής, ζητήματα έρευνας και συσχετισμού με τις κοινωνικές επιστήμες.

 

Λέξεις κλειδιά: συνεχιζόμενη εκπαίδευση, βασικές αρχές και χαρακτηριστικά, ο ρόλος των διεθνών οργανισμών, παραδείγματα, διεθνείς εξελίξεις, επαγγελματική κατάρτιση,  κράτος, οργανισμός μάθησης, εκπαιδευτική πολιτική, θεωρίες της αγωγής, επιδράσεις.

 

Ψυχολογικές και ανθρωπιστικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη και τη μάθηση των ενηλίκων, ενηλικίωση και ανάπτυξη, στρατηγικές και τρόποι μάθησης στους ενηλίκους, ο ρόλος της μνήμης και των συναισθημάτων, εμπειρική και μετασχηματιστική μάθηση, ο ρόλος του κριτικού στοχασμού.

 

Λέξεις κλειδιά: ενηλικίωση, ανάπτυξη, στρατηγικές και τρόποι μάθησης, e‐learning, προσεγγίσεις στη μάθηση ενηλίκων, κριτικός στοχασμός.

 

Κίνητρα συμμετοχής ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ζητήματα πρόσβασης και διευκόλυνσης της μάθησης στους ενηλίκους, ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων.

 

Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακή ανάγκη, παράγοντες συμμετοχής, διευκόλυνση μάθησης, κίνητρο, τεχνική, μέσα μεθόδευσης, μαθησιακός σκοπός και στόχος, αποτίμηση μάθησης, μέτρηση αποτελεσματικότητας, αυτοαξιολόγηση, εκπαιδευτής ενηλίκων.

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  9785
Αρ. Προβολών :  55138

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -