Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Ζητήματα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με Στόχο την Ανάπτυξη και Βελτίωση των Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού

Ζαρίφης Γεώργιος

Περιγραφή

Ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι διπλός.Από τη μία στοχεύει στην κατανόηση της σημασίας της επαγγελματικής κατάρτισης ως μέρος της τυπικής εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην προετοιμασία των καταρτιζομένων για την είσοδο τους στο επάγγελμα. Από την άλλη στοχεύει και στον προσδιορισμό των συνθηκών εκείνων (μη τυπικών ή άτυπων) οι οποίες θα βοηθήσουν τον καταρτιζόμενο να αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί ευκολότερα στο εργασιακό του περιβάλλον και να αναπτύξει την επαγγελματική του ταυτότητα.

 

Το μάθημα πέρα από τα θεωρητικά ζητήματα στα οποία αναφέρεται και τα οποία αφορούν στις διάφορες μορφές κατάρτισης, στη σημασία της επαγγελματικής κατάρτισης στις σύγχρονες οικονομίες της γνώσης και στον τρόπο με τον οποίο η εξέλιξη στην εργασία επηρεάζει και την εξέλιξη στον τρόπο ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, εστιάζει κυρίως στο σχεδιασμό και στην οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και στις συνθήκες που την επηρεάζουν (όπως εργασι

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS176
Κατηγορία: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Ιστορική εξέλιξη, ανθρώπινο κεφάλαιο και ο ρόλος της αγοράς εργασίας.

 

Λέξεις- Κλειδιά: Επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, μαθητεία, αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, δια βίου μάθηση, δεξιότητες, ανθρώπινο κεφάλαιο, κοινωνικό κεφάλαιο, οργανισμός μάθησης, χώρος εργασίας, αγορά εργασίας, επάγγελμα, επαγγελματισμός, εθνικό πλαίσιο για την κατάρτιση, Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κατάρτιση, δομές παροχής ΕΕΚ

Τύποι και δομή, γενικά ζητήματα οργάνωσης, απαιτούμενες υποδομές και ομάδες αναφοράς.

 

Λέξεις- Κλειδιά: Τύποι προγραμμάτων κατάρτισης, δομή και δομικά στοιχεία προγραμμάτω κατάρτισης, γενικά ζητήματα οργάνωσης, απαιτούμενες υποδομές, ομάδες αναφοράς, παράγοντες συμμετοχής, διάγνωση αναγκών καταρτιζομένων, επαγγελματικός προσανατολισμός, συμβουλευτική εργασίας

Στοχοθεσία και μεθόδευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αξιολόγηση, πιστοποίηση και ζητήματα διασφάλισης ποιότητας.

 

Λέξεις- Κλειδιά:Στοχοθεσία, δυναμική ομάδας, μεθόδευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αξιολόγηση, αποτίμηση της μαθησιακής διαδικασίας, πιστοποίηση, αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, εγκυροποίηση δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν με μη τυπικό ή άτυπο τρόπο, ζητήματα διασφάλισης ποιότητας, ο ρόλος του εκπαιδευτή

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7353
Αρ. Προβολών :  30958

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -