Ιστορία των Σλάβικων Λαών

Δεληκάρη Αγγελική

Περιγραφή

Επιχειρείται μια επισκόπηση της ιστορίας των σλαβικών λαών (Βουλγάρων, Σέρβων, Κροατών, Σλοβένων, Μαυροβουνίων, Μοραβών, Ρώσων) από την εποχή της εμφάνισής τους μέχρι και τον 15ο αιώνα. Εξετάζονται οι συνθήκες που οδήγησαν στη διαμόρφωση της εθνικής φυσιογνωμίας τους, η πορεία για τη δημιουργία των σλαβικών κρατών, καθώς και ο καταλυτικός ρόλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας στην πολιτική και πολιτισμική εξέλιξη των λαών αυτών. Σε κάθε ενότητα θα παρουσιάζονται, παράλληλα με τα ιστορικά γεγονότα, οι προσωπικότητες και η δράση των εκάστοτε ηγεμόνων, καθώς και οι συνέπειες των πράξεών τους στην πολιτειακή, κοινωνική και πολιτισμική ζωή των υπηκόων τους.

 

Κωδικός: OCRS192
Κατηγορία: Ιστορίας και Αρχαιολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή για την καταγωγή και την κοιτίδα των Σλαβικών λαών, τη μετανάστευση των σλαβικών φύλων κατά την πρώιμη μεσαιωνική εποχή. Σλαβικές εγκαταστάσεις στον Ελλαδικό χώρο.

 

Λέξεις Κλειδιά: αρχική κοιτίδα των Σλάβων, Ανατολικοί Σλάβοι, Δυτικοί Σλάβοι, Νότιοι Σλάβοι, παλαιοσλαβική γλώσσα

 

Η προέλευση των Βουλγάρων. Ο σχηματισμός του Πρώτου Βουλγαρικού κράτους. Η βασιλεία του Βόρη Α΄ και του τσάρου Συμεών. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων. Κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Βυζαντινές και λατινικές πηγές για το Πρώτο βουλγαρικό κράτος και τις πολεμικές αναμετρήσεις μεταξύ των Βυζαντινών και των  Βουλγάρων.

 

Λέξεις Κλειδιά: καταγωγή Βουλγάρων, δημιουργία του πρώτου βουλγαρικού κράτους, εκχριστιανισμός των Βουλγάρων, πρωτοβούλγαροι, Κουβράτ, Ασπαρούχ, Κρούμος, Βόρης Α΄, Συμεών, πατριάρχης Φώτιος, σχολή Αχρίδας, σχολή Πρεσλάβας, άγιος Κλήμης Αχρίδας, όσιος Ναούμ, Ιωάννης Έξαρχος, Χραμπρ, Κωνσταντίνος Πρεσλάβας

 

Η άνοδος των Κομητόπουλων και η δημιουργία του εφήμερου κράτους του Σαμουήλ. Οι πόλεμοι με το Βυζάντιο και η ήττα του Σαμουήλ από τον Βασίλειο Β΄ Βουλγαροκτόνο. Τα μνημεία του κράτους αυτού στη Βορειοδυτική Μακεδονία. Βυζαντινές και Λατινικές σχετικές πηγές.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πρέσπα, Αχρίδα, Κομητόπουλοι, τσάρος Σαμουήλ, Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος, Άγιος Αχίλλειος, Βασιλική Αγίου Αχιλλείου

 

Το Δεύτερο Βουλγαρικό κράτος. Η βασιλεία του τσάρου Καλογιάν, του Ιωάννη Ασέν Β΄ και του Ιωάννη Αλέξανδρου. Οι πρωτεύουσες του μεσαιωνικού βουλγαρικού κράτους. Γράμματα και τέχνες. Η πτώση του Τυρνόβου στους Οθωμανούς (1393).

 

Λέξεις Κλειδιά:  τσάρος Καλογιάν, τσάρος Ιωάννης Ασέν Β, τσάρος Ιωάννης Αλέξανδρος, Τύρνοβο, Βογομιλισμός

 

Οι βυζαντινές πηγές σχετικά με τους Σέρβους (De administrando Imperio, κ.ά.). Η βυζαντινή πολιτική του εκχριστιανισμού των Σέρβων. Το κράτος της Ρασκίας και η άνοδος της δυναστείας των Νεμανιδών. Ο άγιος Σάββας, ο πρώτος αρχιεπίσκοπος της Σερβικής Εκκλησίας, και οι πολιτικοί λόγοι της δημιουργίας της αυτοκέφαλης Σερβικής Εκκλησίας. Οι μεταφράσεις εκκλησιαστικών κανόνων (Νομοκάνονα, Kormchaja kniga). Ο Kράλης Μιλούτιν και η επέκταση του σερβικού κράτους.

 

Λέξεις Κλειδιά: Στέφανος Νεμάνια, άγιος Σάββας Σερβίας, Ρασκία, Στέφανος Πρωτόστεπτος

 

Ο τσάρος Στέφανος Δουσάν και η δημιουργία της Σερβικής «αυτοκρατορίας». Πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες μέχρι την πτώση της Σερβίας στους Οθωμανούς.

 

Λέξεις Κλειδιά: Στέφανος Δουσάν, Στέφανος Ε΄ Ούρεσης, σερβικό κράτος Σερρών, σερβοκρατία στη Μακεδονία

 

Η αποστολή των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στο κράτος της Μεγάλης Μοραβίας και στη Παννονία. Το βυζαντινό υπόβαθρο της ιεραποστολής και η αντίδραση της Ρώμης. Η δημιουργία του γλαγολιτικού και του κυριλλικού αλφαβήτου. Τα πρώτα σλαβικά γραπτά κείμενα. Οι μεσαιωνικές πηγές για τον βίο και το έργο των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και των μαθητών τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ραστισλάβ, πατριάρχης Φώτιος, εκχριστιανισμός των Σλάβων, άγιος Κύριλλος, άγιος Μεθόδιος

 

Το έργο του Μεθοδίου στη Μ.Μοραβία. Η δίωξη του Μεθοδίου από τον γερμανικό κλήρο. Η τύχη των μαθητών και του έργου του.

 

Λέξεις Κλειδιά: ιεραποστολικό έργο στη Μεγάλη Μοραβία, νομοθετικό έργο Κυρίλλου, γλαγολιτικό αλφάβητο

 

Σύντομη αναφορά στην ιστορία του κράτους του Κιέβου μετά τον θάνατο του Γιαροσλάβ του Σοφού έως τη διακυβέρνηση του Βλαδίμηρου Μονομάχου.

 

Λέξεις Κλειδιά: Βλαδίμηρος Α΄, εκχριστιανισμός των Σλάβων, Γιαροσλάβ ο Σοφός, Βλαδίμηρος Μονομάχος

 

Η δημιουργία και η εξέλιξη των ρωσικών ηγεμονιών καθώς και του ρόλου τους στην πολιτισμική και πολιτική ανάπτυξη της Ρωσίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κίεβο, Νόβγκορντ, Σμόλενσκ, Πόλοτσκ, Ριαζάν, Γαλικία-Βολυνία, Τσέρνιγκοβ, Περεγιάσλαβλ, Σουζντάλ

 

Η Βοσνία μεταξύ του βασιλείου της Ουγγαρίας και της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η εξάπλωση της Βοσνίας υπό τον μπάνο Stjepan Kotromanic (1322-1353). Η ενσωμάτωση της Ερζεγοβίνης. Ο αγώνας του Tvrtko εναντίον της αριστοκρατίας και η δημιουργία ενός ανεξάρτητου βασιλείου.

 

Λέξεις Κλειδιά: μπάνος Kulin, Stjepan Kotromanić, Stjepan Tvrtko, Βοσνιακή Εκκλησία, Ερζεγοβίνη

 

Μαυροβούνιο. Σύντομη επισκόπηση της ιστορίας του Μαυροβουνίου από τον 7ο -15ο αιώνα. Εξετάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στους ηγεμόνες της Βοσνίας με τη βυζαντινή αυτοκρατορία καθώς και η εξέλιξη της Βοσνιακής Εκκλησίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ζέτα, Στέφανος Βοϊσλάβος, Μιχαήλ και Κωνσταντίνος Βοδίνος, αρχιεπισκοπή Αντιβάρεως, οικογένεια Balšići, οικογένεια Crnojevići

 

Τα μεσαιωνικά κροατικά κρατικά μορφώματα (Δαλματική Κροατία και  Παννονική Κροατία). Το βασίλειο της Κροατίας (δημιουργ. το 925) και ο “rex” Tomislav. Η περίοδος της βασιλείας του PeterKreshimirΔ΄ και του DemetriusZvonimir. Η κροατο-ουγγρική ένωση (1102-1527).

 

Λέξεις κλειδιά: Δαλματική Κροατία και η Παννονική Κροατία, Λιούντεβιτ, κνεζ Ταρπιμήρ, κνεζ Μπρανιμήρ, Τομισλάβ, επισκοπή της Αινώνας (σημ. Nin), Εκκλησία του Σπαλάτου, Peter Krešimir Δ΄, παρουσίαση εργασιών, επισκόπηση των κυριότερων σημείων του μαθήματος

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  27852
Αρ. Προβολών :  94579

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -