Νεοελληνικός πολιτισμός

Πασχαλίδης Γρηγόριος

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή σε ορισμένα βασικά στοιχεία της νεοελληνικής πολιτισμικής ταυτότητας όπως, η διαμάχη ανάμεσα στη Ρωμιοσύνη και τον Ελληνισμό, η λειτουργία της ελληνικής γλώσσας στον καθορισμό της ελληνικής ταυτότητας, η σχέση Ελλήνων και μειονοτικών ομάδων, και η κατασκευή του ελληνικού παρελθόντος.

 

Picture: Greek artist, Theofilos - Erotokritos and Aretousa

Κωδικός: OCRS193
Κατηγορία: Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στη ύλη και στις θεματικές του μαθήματος. Αναφορά βασικών εννοιών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Νεοελληνικός, πολιτισμός, εισαγωγή

 

Η συζήτηση για την ταυτότητα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Το σημείο αναφοράς, η ιδέα της ανασύστασης, ο Νεοκλασικισμός και τα βασικά χαρακτηριστικά.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ταυτότητα, νεοσύστατου, ελληνικού, κράτους

 

Στη συγκεκριμένη παράδοση η εστίαση γίνεται στο γλωσσικό ζήτημα και σε ορισμένα ορόσημα της σύγχρονης ιστορίας του. Γίνεται παρακολούθηση των θεσμικών και πνευματικών τομών και ανάγνωση ενδεικτικών κειμένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: γλωσσικό, ζήτημα

 

Η παράδοση αυτή πραγματεύεται θεμελιώδεις διακρίσεις της λογιοσύνης από τη λαϊκότητα, καθώς και την αξιοδότηση της τελευταίας από λογίους του 20ου αιώνα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Λαϊκός, λόγιος, πολιτισμός

 

Στο μάθημα αυτό, με χρήση πολυμεσικού υλικού παρουσιάζονται σταθμοί από την Ιστορία του Τύπου, καθώς και ενδεικτικά ορόσημα του ελληνικού έντεχνου τραγουδιού (μελοποιήσεις ποιημάτων και δεύτερη ζωή κειμένων).

 

Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία, Τύπου, τραγούδι, κινηματογράφος

 

Το ζήτημα του εκμοντερνισμού, συγκρούσεις, εκσυγχρονισμός, ανοικοδόμηση, μεταναστευτική κουλτούρα. Ταινίες, νοσταλγία και η διαχρονικότητα των θεμάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: εμπειρία, εκμοντερνισμού 

 

Στην ενότητα αυτή συζητιούνται και προβάλλονται τεκμήρια από την πολιτιστική πολιτική των δικτατοριών στην Ελλάδα. Παράλληλα, ξετυλίχτηκαν στοιχεία από τη Μεταπολίτευση και έγινε λόγος για την Ελλάδα-μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας.

 

Λέξεις Κλειδιά: δικτατορία, μεταπολίτευση, πολιτιστική, πολιτική

 

Η συγκεκριμένη ενότητα πραγματεύεται εκτενώς το ζήτημα των μειονοτήτων και των μεταναστών. Εθνικό κράτος και ετερότητα, το πρόβλημα του ξένου, Μεταναστευτικά ρεύματα, η κατάσταση και η αυτοεικόνα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μειονότητες, μετανάστες

 

Η ενότητα πραγματεύεται τα διλήμματα του εξευρωπαϊσμού. Το ευρωπαϊκό αφήγημα και η αρχαία Ελλάδα, ο ρόλος της αρχαίας Ελλάδας, Ανατολή ή Δύση - διαφωνίες και εντάσεις, η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, εθνική ταυτότητα και ευρωπαϊκό όνειρο.

 

Λέξεις Κλειδιά: διλήμματα, Εξευρωπαϊσμού, ευρωπαϊκό, όνειρο

 

Η συγκεκριμένη ενότητα πραγματεύεται ζητήματα όπως το ζήτημα της νεωτερικότητας, η ιστορική συνέχεια της ταυτότητας, η κληρονομιά, Το παρελθόν και το παρόν, η σχέση με την Ευρώπη.

 

Λέξεις Κλειδιά: νεωτερικότητα, 21ος αιώνας, κρίσεις, διαμάχες

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4466
Αρ. Προβολών :  29484

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -