Διδακτική της παιδαγωγικής γυμναστικής I

Μπαρκούκης Βασίλειος

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στη διδασκαλία ποικίλων γυμναστικών ασκήσεων και κινητικών δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για τη μάθηση κινητικών δεξιοτήτων και εξάσκηση των φυσικών ικανοτήτων στην παιδική ηλικία.

 

Κωδικός: OCRS199
Κατηγορία: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Περιγράφονται τα πιο σημαντικά συστήματα γυμναστικής και η επιρροή τους στη σύγχρονη γυμναστική. Συζητείται η εξέλιξη της γυμναστικής στην Ελλάδα και η επίδραση της στην Ελληνική φυσική αγωγή.

 

Λέξεις κλειδιά: Γερμανικό σύστημα, Σουηδικό Σύστημα, Φωκιανός, Χρυσάφης.

Περιγράφονται τα διδακτικά αντικείμενα της Παιδαγωγικής Γυμναστικής, π.χ. μετακίνηση, σταμάτημα, γνώση και αντίληψη του σώματος κλπ, και συζητείται η χρησιμότητα τους. Επίσης, παρουσιάζονται παραδείγματα διδασκαλίας τους στο Δημοτικό σχολείο.

 

Λέξεις κλειδιά: Είδη μετακίνησης, στήριξη του σώματος και ισορροπία, σταμάτημα και θέση ετοιμότητας, γνώση και αντίληψη – αίσθηση του σώματος, σχήμα – μορφή που μπορεί να πάρει το σώμα, είδη κινήσεων μελών του σώματος ή ολόκληρου του σώματος, κινητικές δραστηριότητες στις οποίες διάφορα μέλη οδηγούν μία κίνηση, αντίληψη – αίσθηση του χώρου – προσανατολισμός.

Συζητούνται οι ορισμοί της ανθρώπινης κίνησης και η ταξινόμηση της σύμφωνα με τον Laban.

 

Λέξεις κλειδιά: Το σώμα και τα μέρη - μέλη του, προσπάθεια που καταβάλλεται, χώρος, σχέσεις που δημιουργούνται όταν πραγματοποιείται μια κίνηση.

Περιγράφονται οι μέθοδοι παραγωγής και αναπαραγωγής και συζητείται η δυνατότητα εφαρμογής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 

Λέξεις κλειδιά: Παραγγελματική, πρακτική, ανταποδοτική, καθοδηγούμενης εφευρετικότητας, αποκλίνουσας παραγωγικότητας.

Παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του ρυθμού και της μουσικής. Συζητούνται τρόποι διδασκαλίας του ρυθμού και ο ρόλος του εκπαιδευτικού.

 

Λέξεις κλειδιά: Αντίληψη του χρόνου και της ταχύτητας κίνησης, εννοια του ρυθμού, της μουσικής και του ήχου, βασικές χρονικές διάρκειες του ήχου – αξίες, βασικός χτύπος (beat), μέτρο και τόνος, σήμα μέτρου ή χρόνου, τέμπο (tempo), φράση και ένταση.

Παρουσιάζεται ένα δείγμα μαθήματος μουσικοκινητικής αγωγής. Συζητούνται εναλλακτικά μαθήματα διδασκαλίας άλλων αντικειμένων της Παιδαγωγικής Γυμναστικής.

 

Λέξεις κλειδιά: Ρυθμικές δραστηριότητες με μικρά όργανα, ατομικά σχοινάκια, ρυθμικά ραβδάκια, ροή, συνασκήσεις, κινητικές δραστηριότητες χειρισμού, ώθηση, έλξη, άρση, μεταφορά και εναπόθεση βάρους, αναρρίχηση.

Γίνεται ταξινόμηση των συνασκήσεων και προβάλλεται ο κοινωνικός – ηθικός χαρακτήρας αυτών των ασκήσεων. Συζητείται η θετική επίδραση των συνασκήσεων τόσο στη φυσική κατάσταση των ασκουμένων όσο και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

 

Λέξεις κλειδιά: Συνασκήσεις μίμησης, προσπέλασης εμποδίου, ισορροπίας, εφαρμογής δύναμης, μεταφοράς.

Παρουσιάζεται η χρήση των γυμναστικών πάγκων ως σταθερά γυμναστικά όργανα. Παρουσιάζονται παραδείγματα χρήσης τους στη διδασκαλία των μαθητών/τριών.

 

Λέξεις κλειδιά: Γυμναστικοί πάγκοι.

Παρουσιάζεται η χρήση των σωλήνων και των σχοινιών αναρρίχησης ως σταθερά γυμναστικά όργανα. Παρουσιάζονται παραδείγματα χρήσης τους στη διδασκαλία των μαθητών/τριών.

 

Λέξεις κλειδιά: Σωλήνες και σχοινί αναρρίχησης.

Παρουσιάζεται η χρήση των πολύζυγων ως σταθερά γυμναστικά όργανα. Παρουσιάζονται παραδείγματα χρήσης τους στη διδασκαλία των μαθητών/τριών.

 

Λέξεις κλειδιά: Πολύζυγα.

Παρουσιάζεται η δομή ενόςημερήσιου μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Συζητούνται τα περιεχόμενα του μαθήματος.

 

Λέξεις κλειδιά: Προθέρμανση, κύριο μέρος, παιχνίδια, αποθεραπεία.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4637
Αρ. Προβολών :  24296

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -