Τεχνολογία Λογισμικού

Σταμέλος Ιωάννης

Περιγραφή

Ο φοιτητής μελετάει τις βασικές αρχές και έννοιες της Τεχνολογίας Λογισμικού. Για κάθε μία από αυτές μελετάει μία τουλάχιστον σχετική μεθοδολογία και βλέπει παραδείγματα εργαλείων υπολογιστή που την υποστηρίζουν. Μέσα από διαφόρων ειδών ασκήσεις εκπαιδεύεται στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων Τεχνολογίας Λογισμικού.

 

Κωδικός: OCRS221
Κατηγορία: Πληροφορικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Σχετικά με το μάθημα
 • Διοικητικά θέματα
 • Ροή μαθημάτων
 • Περιεχόμενο μαθήματος
 • Αξιολόγηση/εξέταση
 • Συγγράμματα
 1. Η σημασία της τεχνολογίας λογισμικού

Λέξεις κλειδιά: Εισαγωγή, Τεχνολογία Λογισμικού, Διοικητικά θέματα, Ροή μαθημάτων, Περιεχόμενο μαθήματος, Αξιολόγηση/εξέταση, Συγγράμματα

 1. Ορισμός ΕΛΛΑΚ
 2. Τρόπος Ανάπτυξης
 3. Γνωστά Προϊόντα
 4. Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα

Λέξεις κλειδιά: FLOSS, ΕΛΛΑΚ

 1. Εκμαίευση απαιτήσεων
 2. Τύποι απαιτήσεων
 3. Σημειογραφίες και μέθοδοι
 4. Επανεξέταση απαιτήσεων
 5. Τεκμηρίωση απαιτήσεων

Λέξεις κλειδιά: Εξαγωγή Απαιτήσεων, Εκμαίευση απαιτήσεων, Τύποι απαιτήσεων, Σημειογραφίες και μέθοδοι, Επανεξέταση απαιτήσεων, Τεκμηρίωση απαιτήσεων

 1. Ασκήσεις απαιτήσεων
 2. Επικύρωση απαιτήσεων

Λέξεις κλειδιά: Ασκήσεις απαιτήσεων, Επικύρωση απαιτήσεων

 1. Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας Λογισμικού (Software Testing)
 2. Test Cases
 3. Βασικές Αρχές Δυναμικού Ελέγχου
 4. Είδη Δυναμικού Ελέγχου
 5. Στρατηγικές Δυναμικού Ελέγχου

Λέξεις κλειδιά: Έλεγχος ορθής λειτουργίας λογισμικού, Software Testing, Test Cases, Δυναμικός Έλεγχος

 1. Η σημασία της έννοιας διεργασία
 2. Τα προϊόντα, οι διεργασίες, και οι πόροι της ανάπτυξης λογισμικού
 3. Διάφορα μοντέλα της διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού
 4. Εργαλεία και τεχνικές μοντελοποίησης διεργασιών

Λέξεις κλειδιά: Διεργασία, Προϊόντα, Πόροι Ανάπτυξης Λογισμικού, Μοντέλα Ανάπτυξης Λογισμικού, Εργαλεία Μοντελοποίησης Διεργασιών, Τεχνικές Μοντελοποίησης Διεργασιών

 1. Εξαγωγή Απαιτήσεων
 2. Διαγράμματα μεταβάσεων

Λέξεις κλειδιά: Εξαγωγή απαιτήσεων, Διαγράμματα μεταβάσεων

 1. Διαγράμματα Κλάσεων
 2. Είδη Συσχετίσεων

Λέξεις κλειδιά: Μοντέλο σχεδίασης, Διαγράμματα Κλάσεων, Είδη Συσχετίσεων

 1. Εννοιολογική και τεχνική σχεδίαση
 2. Στυλ σχεδίασης, τεχνικές, εργαλεία
 3. Χαρακτηριστικά καλού σχεδίου
 4. Επικύρωση σχεδίου
 5. Τεκμηρίωση σχεδίου

Λέξεις κλειδιά: Σχεδίαση Συστήματος, Εννοιολογική Σχεδίαση, Τεχνική Σχεδίαση, Στυλ Σχεδίασης, Τεχνικές Σχεδίασης, Εργαλεία Σχεδίασης, Χαρακτηριστικά Καλού Σχεδίου, Επικύρωση Σχεδίου, Τεκμηρίωση Σχεδίου

 1. Πρότυπα προγραμματισμού
 2. Κατευθυντήριες γραμμές επαναχρησιμοποίησης
 3. Χρήση σχεδίου για τη διαμόρφωση κώδικα
 4. Εσωτερική και εξωτερική τεκμηρίωση

Λέξεις κλειδιά: Συγγραφή προγραμμάτων, Πρότυπα προγραμματισμού, Κατευθυντήριες γραμμές επαναχρησιμοποίησης, Διαμόρφωση κώδικα, Εσωτερική Τεκμηρίωση, Εξωτερική Τεκμηρίωση

 1. Πρότυπα προγραμματισμού
 2. Μοντέλο Καταρράκτη 
 3. Ευέλικτες Μέθοδοι
 4. Ακραίος Προγραμματισμός
 5. Πρότυπα κωδικοποίησης

Λέξεις κλειδιά: Ευέλικτες Μέθοδοι, Ακραίος Προγραμματισμός, Μοντέλο Καταρράκτη, Πρότυπα Κωδικοποίησης

 1. Περιπτώσεις Χρήσης
 2. Βασική ροή
 3. Πρώτη Εναλλακτική Ροή
 4. Δεύτερη Εναλλακτική Ροή
 5. Ειδικές Απαιτήσεις, Κατάσταση Εισόδου, Εξόδου
 6. Συχνά Λάθη

Λέξεις κλειδιά: Περιπτώσεις Χρήσης, Βασική ροή, Πρώτη Εναλλακτική Ροή, Δεύτερη Εναλλακτική Ροή, Ειδικές Απαιτήσεις, Κατάσταση Εισόδου, Εξόδου, Συχνά Λάθη

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5331
Αρ. Προβολών :  27456

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -