Κοινωνία και Τρόφιμα

Ιακωβίδου Όλγα, Παρταλίδου Μαρία

Περιγραφή

Το μάθημα «Κοινωνία και Τρόφιμα» έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη σημασία του τροφίμου στην σημερινή κοινωνία και στο σημερινό αγροδιατροφικό σύστημα. Χρησιμοποιώντας κοινωνιολογικές θεωρίες και  εμπειρικά παραδείγματα γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το κυρίαρχο ερώτημα πως διαμορφώνεται το μέλλον της ανθρωπότητας αναφορικά με το μέλλον των τροφίμων. Περιγράφεται η κατάσταση της διατροφής και του αγροδιατροφικού συστήματος σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και νέες μέθοδοι επανάκτησης της σχέσης της κοινωνίας με τα τρόφιμα. Ειδικότερα το μάθημα προσεγγίζει με κριτική ματιά νέους τρόπους πρόσβασης στα τρόφιμα και επαναθεώρησης της σχέσης της πόλης με τα τρόφιμα και τη γεωργία.  Ειδική βαρύτητα δίνεται στα τοπικά τρόφιμα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο στον καθημερινό λόγο όσο και στον επιστημονικό λόγο και στις δημόσιες πολιτικές.

 

Κωδικός: OCRS226
Κατηγορία: Γεωπονίας » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Προκλήσεις για την παγκόσμια Ζήτηση και Προσφορά τροφίμων ως το 2050, Παγκόσμιος πληθυσμός - Τάσεις και Προσεγγίσεις Πληθυσμιακής Αύξησης, Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων του Μαθήματος.

 

Λέξεις κλειδιά: Προκλήσεις για την παγκόσμια Ζήτηση και Προσφορά τροφίμων ως το 2050, Παγκόσμιος πληθυσμός - Τάσεις και Προσεγγίσεις Πληθυσμιακής Αύξησης, Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων του Μαθήματος.

Ανάλυση του Αγροδιατροφικού Συστήματος και της αγροδιατροφικής αλυσίδας, εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του τροφίμου, ανάλυση των κυριότερων Κοινωνιολογικών Θεωριών γύρω από το τρόφιμο.

 

Λέξεις κλειδιά:  Αγροδιατροφικό Σύστημα, Αγροδιατροφική αλυσίδα, Κοινωνιολογία του τροφίμου.

Αιτίες της αλλαγής των διατροφικών προτύπων, Μεσογειακή κουζίνα, σύνδεση κουζίνας με την κοινωνική τάξη και τη μετανάστευση.

 

Λέξεις κλειδιά: Διατροφικά πρότυπα, Μεσογειακή κουζίνα, Κοινωνική τάξη, Μετανάστευση.

Αρχαία Τροφομίλια, παρουσίαση του κινήματος ‘Τροφομίλια’, ορισμός και οφέλη του «τοπικού» προϊόντος και τοπικού συστήματος παραγωγής, Τοπικά – Ιδιότυπα- Παραδοσιακά προϊόντα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Αρχαία Τροφομίλια, Κίνημα Τροφομίλια, Τοπικό– Ιδιότυπο- Παραδοσιακό προϊόν. 

Ορισμός- Πολυλειτουργικότητα - Ιστορική αναδρομή της Αστικής Γεωργίας, «Κήποι της Ανακούφισης», «Κήποι της Νίκης», Κοινοτικοί Λαχανόκηποι, Ανάπτυξη της Αστικής Γεωργίας στην Ελλάδα.

 

Λέξεις κλειδιά: Πολυλειτουργικότητα, Αστική Γεωργία, Κοινοτικοί Λαχανόκηποι, Ελλάδα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3911
Αρ. Προβολών :  20598

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -