Γλώσσα και κοινωνία

Πολίτης Περικλής

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών με την κοινωνιογλωσσολογία της μαζικής επικοινωνίας και η διαμόρφωση γλωσσικής επίγνωσης γύρω από θεμελιώδη ζητήματα ανάλυσης της νέας ελληνικής. Συγκεκριμένα, μελετάται, στο πλαίσιο της νεοελληνικής κοινωνίας, η σχέση της γλώσσας με τη μαζική επικοινωνία και ενημέρωση, την πολιτική και την ιδεολογία, την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, το φύλο, την ηλικία, την ταυτότητα. Παράλληλα, αναλύονται όψεις της νέας ελληνικής που συνδέονται άμεσα με τη δημόσια χρήση της, όπως, για παράδειγμα, οι γραμματικές και τα λεξικά της νέας ελληνικής, η ορθογραφία και το γλωσσικό λάθος, τα ξένα δάνεια και οι νεολογισμοί, τα λαϊκά και τα λόγια στοιχεία.

 

Κωδικός: OCRS227
Κατηγορία: Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στη ύλη και στις θεματικές του μαθήματος. Αναφορά βασικών εννοιών-στόχοι.

 

Λέξεις Κλειδιά: εισαγωγή, γλώσσα, γλώσσα και κοινωνία

 

Οι θεματικές της συγκεκριμένης ενότητας περιλαμβάνουν: τι σημαίνει «πολιτική»; πολιτική και ιδεολογία, η (πολιτική) γλώσσα ως μηχανισμός ελέγχου της σκέψης, η γλώσσα της πολιτικής και των πολιτικών, η γλώσσα της πειθούς – η δύναμη της ρητορικής, αναπαραστάσεις πολιτικού λόγου στα μέσα ενημέρωσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: γλώσσα, πολιτική, ιδεολογία, πολιτικός λόγος, ρητορική

 

Το μάθημα διαιρείται σε τρεις επιμέρους ενότητες: η αρχική σελίδα των διαδικτυακών εφημερίδων, οι διαδικτυακές ειδήσεις και τα χαρακτηριστικά τους, ιστολόγια και διαδικτυακή δημοσιογραφία.

 

Λέξεις Κλειδιά: γλώσσα, διαδίκτυο, αρχική σελίδα, διαδικτυακές εφημερίδες, διαδικτυακές ειδήσεις, ιστολόγια, διαδικτυακή δημοσιογραφία, online journalism

 

Το μάθημα διαιρείται στις εξής επιμέρους ενότητες: η κοινή νεοελληνική των ΜΜΕ (τυποποίηση, μεταβολή και νέα προφορικότητα), εννοιακές μεταφορές και λεξικές συμπαραθέσεις σε τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, και δημοσιογραφικός λόγος και γλωσσική επίγνωση των δημοσιογράφων. 

 

Λέξεις Κλειδιά: γλώσσα των ΜΜΕ, δημοσιογραφικός λόγος, κοινή νεοελληνική των ΜΜΕ, τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων

 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η Γλώσσα των νέων. Ορισμός, βασικά χαρακτηριστικά, στοιχεία της νεανικής επικοινωνίας, το νεανικό λεξιλόγιο, κοινωνικά χαρακτηριστικά και γλωσσικές στάσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: γλώσσα των νέων, λεξιλόγιο, νεανική επικοινωνία

 

Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στο ζήτημα του γλωσσικού σεξισμού και τη σχέση με τα Μέσα. Η επικοινωνιακή ικανότητα και τα δύο φύλα, μοντέλα ανάλυσης και κατανόησης των διαφορών των φύλων στη χρήση της γλώσσας, ο γλωσσικός σεξισμός στον Τύπο και βασικά χαρακτηριστικά.

 

Λέξεις Κλειδιά: γλωσσικός σεξισμός, γλωσσικός σεξισμός και μέσα, δύο φύλα, τύπος

 

Το μάθημα πραγματεύεται θέματα όπως γλώσσα και εθνική ταυτότητα, εθνοτική πλειονότητα-μειονότητα, εθνικότητα, εθνική ταυτότητα-χαρακτηριστικά, η γλώσσα της προκατάληψης και ο εθνικιστικός λόγος. 

 

Λέξεις Κλειδιά: γλώσσα και εθνικισμός, εθνική ταυτότητα, εθνοτική πλειονότητα, εθνοτική μειονότητα, γλώσσα της προκατάληψης, εθνικιστικός λόγος

 

Η έννοια της κοινωνικής τάξης , γλώσσα και κοινωνική διαστρωμάτωση, περιπτώσεις κοινωνικής και γλωσσικής διαφοροποίησης, περιορισμένος και επεξεργασμένος γλωσσικός κώδικας-χαρακτηριστικά.

 

Λέξεις Κλειδιά: γλώσσα και κοινωνική τάξη, κοινωνική και γλωσσική διαφοροποίηση, επεξεργασμένος γλωσσικός κώδικας

 

Ορισμοί του ύφους, σχετικές θεωρίες και μελέτες, προσωπικό ύφος και υφολογική μεταβολή, λόγος- ταυτότητα και εαυτός.

 

Λέξεις Κλειδιά: γλώσσα και ταυτότητα, ύφος, ταυτότητα, γλώσσα

 

Το ζήτημα του γλωσσικού λάθους. Ορισμός και προβλήματα, κατηγορίες γλωσσικών λαθών και η ερμηνεία τους, λάθη που αφορούν το γλωσσικό σύστημα , λάθη που αφορούν τη χρήση της γλώσσας και λάθη που αφορούν τη γραπτή μορφή της γλώσσας.

 

Λέξεις Κλειδιά: γλωσσικό λάθος, ερμηνεία, χρήση, μορφή, γλώσσα

 

Πηγές και τρόποι δανεισμού, προσαρμογή των δανείων, ο λεξιλογικός δανεισμός στη νέα ελληνική, ειδικές κατηγορίες δανείων, άλλα προϊόντα δανεισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: γλωσσικός δανεισμός, δάνεια, κατηγορίες, προσαρμογή

 

Ασκήσεις - Ερωτήσεις κατανόησης του μαθήματος

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5115
Αρ. Προβολών :  35142

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -