Θεατρική Αγωγή για Έκφραση και Επικοινωνία

Παπαγεωργίου Ευαγγελία

Περιγραφή

 

Το μάθημα έχει διττό χαρακτήρα, θεωρητικό και εργαστηριακό/βιωµατικό. Η θεατρική αγωγή με στόχο την καλλιέργεια της έκφρασης και επικοινωνίας επιτυγχάνεται ενεργητικά. Η ύλη του μαθήματος –εισηγήσεις και ειδικά σχεδιασμένα σχέδια (καμβάδες) θεατρικών δράσεων- στοχεύει στην ενθάρρυνση των φοιτητών/τριών να συµµετέχουν ολοκληρωτικά (νοητικά, κινησιακά, συναισθηματικά), σε θεατρικές ασκήσεις και παιχνίδια που γίνονται ατοµικά και οµαδικά, σε θεατρικούς αυτοσχεδιασµούς και σε συζητήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των δράσεων στους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων και αυτοσχεδιασμών, οι ίδιοι, με άξονα τους καμβάδες, επινοούν, εκτελούν και οργανώνουν τις θεατρικές δράσεις τους και παράγουν τις δικές τους θεατρικές σκηνές, των οποίων, έτσι, γίνονται οι «δραματουργοί», «ηθοποιοί» και «σκηνοθέτες». Στο πλαίσιο του μαθήματος αναπτύσσεται ατμόσφαιρα ελεύθερης επικοινωνίας και έκφρασης ιδεών και συναισθημάτων. Καλλιεργούνται η φαντασία, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα και πα

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS231
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται ο στόχος του μαθήματος, ο θεατρικός αυτοσχεδιασμός τα πλεονεκτήματα θεατρικού αυτοσχεδιασμού και ικανότητες που καλλιεργεί και η θεατρική Αγωγή για Έκφραση και Επικοινωνία» και οι μελλοντικοί/ ές εκπαιδευτικοί. 

 

Λέξεις Κλειδιά: εισαγωγή

 

Η ενότητα αναλύει την έννοια της συνοχής της ομάδας και το πώς επιτυγχάνεται η σταδιακή εμπιστοσύνη στους άλλους και στην ομάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκληρωτική συμμετοχή των φοιτητών/τριών (νοητική, κινησιακή, συναισθηματική) και η συνεργατική δράση στο παιχνίδι. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ομάδα, συνοχή ομάδας, εμπιστοσύνη στην ομάδα, ολοκληρωτική συμμετοχή, συνεργατική δράση

 

Ακολουθεί η απελευθέρωση της σωματικής έκφρασης μέσω της παντομίμας, όπου χρησιμοποιούνται όλες οι αισθήσεις και η απελευθέρωση της συγκινησιακής έκφρασης μέσω της κίνησης. Άμεση αντίδραση (λεκτική και μη λεκτική) σε εξωτερικό ερέθισμα.

 

Λέξεις Κλειδιά: σωματική έκφραση, συγκινησιακή έκφραση, λεκτική αντίδραση, μη λεκτική αντίδραση

 

Αναλύεται η έννοια του αυθορμητισμού και ακολουθούν σκηνικές «προσφορές» και άμεση αντίδραση. 

 

Λέξεις Κλειδιά: αυθορμητισμός,  άμεση αντίδραση

 

Η ενότητα αυτή βασίζεται στην κατανόηση και αποδοχή της λεκτικής και μη-λεκτικής έκφρασης του άλλου, στη συνεργατική δημιουργία ανά δύο και στην ομαδική συνεργατική δημιουργία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: αποδοχή έκφρασης του άλλου, συνεργατική δημιουργία, ομαδοσυνεργατική δημιουργία

 

Η ενότητα έχει ως στόχο να ανακεφαλαιώσει τις τέσσερεις μεγάλες ενότητες θεατρικών ασκήσεων και παιχνιδιών που προτάθηκαν και έγιναν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
 
Λέξεις Κλειδιά: ανακεφαλαίωση
 

Προτεινόμενες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5639
Αρ. Προβολών :  26639

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -