Διδακτική της Παιδαγωγικής Γυμναστικής ΙΙ

Χατζόπουλος Δημήτριος

Περιγραφή

 

Εισαγωγή στην επιστήμη της προπόνησης φυσικής κατάστασης στο σχολείο με στόχο τη δια βίου άθληση για υγεία.

 

Κωδικός: OCRS239
Κατηγορία: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Οργάνωση μαθήματος.
 • Πηγές εξουσίας του εκπαιδευτικού.
 • Αντιμετώπισης αταξίας με την αναφορά των συνεπειών μιας πράξης.

Λέξεις Κλειδιά: εξουσία εκπαιδευτικού, πηγές εξουσίας εκπαιδευτικού, αυταρχικό στυλ εξουσίας, συμμετοχικό στυλ εξουσίας, ελευθεριάζον στυλ εξουσίας

 

 • Ορισμός αταξίας.
 • Σύστημα διαχείρισης της τάξης.
 • Βασικές αρχές για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.
 • Κυρώσεις.
 • Λεκτικές και μη λεκτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της αταξίας.

Λέξεις Κλειδιά: αταξία, παράπτωμα, ελάχιστη παρέμβαση, διακριτική παρέμβαση, προοδευτική παρέμβαση, μη λεκτική παρέμβαση, άμεση λεκτική παρέμβαση, έμμεση λεκτική παρέμβαση

 

 • Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών σε σχέση με την αντιμετώπιση της αταξίας.
 • Ευαισθητοποίηση μαθητών σχετικά με τη δημιουργία ομάδων στη Φυσική Αγωγή.
 • Διδασκαλία “Fairplay” στη Φυσική Αγωγή.

Λέξεις Κλειδιά: ευ αγωνίζεσθαι, αποκλιμάκωση έντασης, στοχαστική τοποθέτηση, επιχειρηματολογία, διευθέτηση, συμβιβασμός, επιθυμητή συμπεριφορά, ανάρμοστη συμπεριφορά

 

 • Αναγκαιότητα της εκπαίδευσης.
 • Χαρακτηριστικά καλλιεργημένου ανθρώπου.
 • Ορισμός της άθλησης.
 • Στόχοι της Φυσικής Αγωγής.

Λέξεις Κλειδιά: χειραγώγηση, χειραφέτηση, αυτονομία, αυτοκαθορισμός, αυτοπροσδιορισμός, αλληλεγγύη, άθληση, εξωτερική παρακίνηση, διαθεματικότητα, ψυχοκινητικός, γνωστικός, συναισθηματικός

 

 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση.
 • Διεξαγωγή τεστ στη Φυσική Αγωγή.

Λέξεις Κλειδιά: ρατσισμός, ολοκληρωτισμός, φασισμός, δημοκρατία, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ενσυναίσθηση, στερεότυπα, προκαταλήψεις

 

 • Διεξαγωγή τεστ στη Φυσική Αγωγή.
 • Διά βίου άθληση για υγεία.

Λέξεις Κλειδιά: τεστ στη Φυσική Αγωγή, ταχύτητα, αντοχή, δύναμη, ευκαμψία, καρδιαναπνευστική λειτουργία, σύσταση σώματος, λιπώδης μάζα, μέγιστη καρδιακή συχνότητα

 

 • Καθορισμός της επιβάρυνσης σε προγράμματα δύναμης.
 • Προβληματικές ασκήσεις δύναμης.

Λέξεις Κλειδιά: ανάπτυξη δύναμης, τεχνική ασκήσεων, ασφάλεια άσκησης, επιβάρυνση

 

 • Μέθοδοι διάτασης.
 • Προπόνηση ευκαμψίας.
 • Προβληματικές ασκήσεις ευκαμψίας.
 • Διεξαγωγή τεστ.

Λέξεις Κλειδιά: μέθοδοι διάτασης, στατική διάταση, δυναμική διάταση, προθέρμανση, βελτίωση ευκαμψίας, στάση σώματος, τεχνική ασκήσεων

 

 • Λόγοι ενασχόλησης των παιδιών με αθλητικές δραστηριότητες.
 • Διδασκαλία αθλοπαιδιών στο σχολείο.

Λέξεις Κλειδιά: συμμετοχή, κίνητρα, εξωτερική παρακίνηση, ροή, στόχοι, κανόνες, μέθοδος δεξιοτήτων, μέθοδος διδακτικών παιχνιδιών

 

 • Ψυχοκινητική Αγωγή στο σχολείο.

Λέξεις Κλειδιά: ψυχοκινητική Αγωγή, σκέψεις, συναισθήματα, σωματο-κινητική διεργασία, αδρές κινήσεις, λεπτές κινήσεις, ισορροπία, χαλάρωση, αντίληψη, αντίδραση, επίλυση κινητικού προβλήματος, συνεργασία, επαγωγική μέθοδος, διδακτικές αρχές, διαχείριση φόβου, αποδόμηση φόβου

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5819
Αρ. Προβολών :  26895

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -