Διδακτική της Φυσικής Αγωγής στην Α' βάθμια Εκπαίδευση

Χατζόπουλος Δημήτριος

Περιγραφή

 

Εισαγωγή στην επιστήμη της Διδακτικής της Φ.Α. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Κωδικός: OCRS254
Κατηγορία: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Επικοινωνία με το διδάσκοντα
 • Ύλη μαθήματος – Βιβλιογραφία
 • Αξιολόγηση φοιτητών/τριών
 • Διατύπωση στόχων στη Φυσική Αγωγή (Φ.Α.)
 • Ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι
 • Βήματα διδασκαλίας δεξιοτήτων

Λέξεις Κλειδιά: οργάνωση μαθήματος, αναγκαιότητα εκπαίδευσης, ποιοτικός στόχος, ποσοτικός στόχος, εξατομίκευση, παρακίνηση, ανατροφοδότηση, προγραμματισμός, παρακίνηση, αξιολόγηση

 

 • Ανατροφοδότηση
 • Πρωτόκολλα συμπεριφοράς
 • Επίδειξη δεξιοτήτων
 • Διδακτικές ατάκες

Λέξεις Κλειδιά: εσωτερική ανατροφοδότηση, εξωτερική ανατροφοδότηση, θετική ανατροφοδότηση, διορθωτική ανατροφοδότηση, παρότρυνση, πρωτόκολλο συμπεριφοράς, πρωτόκολλο έναρξης μαθήματος, πρωτόκολλο ασφάλειας, πρωτόκολλο διανομής οργάνων, πρωτόκολλο ακρόασης, επίδειξη δεξιοτήτων, διδακτική ατάκα

 

 • Επίβλεψη τάξης
 • Προθέρμανση
 • Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών/τριών
 • Διατύπωση εντολών

Λέξεις Κλειδιά: επίβλεψη τάξης, παρατήρηση, δεξιότητα, προσωπική ενασχόληση, προθέρμανση, προπονητικό επίπεδο, επιβάρυνση, διατύπωση εντολής

 

 • Περιγραφή ασκήσεων στη Φυσική Αγωγή
 • Δημιουργία σκίτσων για τα ημερήσια πλάνα
 • Ένταση μαθήματος
 • Στόχοι Φυσικής Αγωγής
 • Ενυδάτωση των μαθητών και ενδυμασία
 • Αύξηση χρόνου εξάσκησης των μαθητών
 • Διαφοροποίηση διδασκαλίας – Εξατομίκευση
 • Βήματα για τη διδασκαλία μιας δεξιότητας

Λέξεις Κλειδιά: τίτλος, στόχος, οργάνωση, διάρκεια, ένταση, δεξιότητες μετακίνησης, δεξιότητες σταθεροποίησης, δεξιότητες χειρισμού αντικειμένων, διαφοροποίηση διδασκαλίας, εξατομίκευση, ανίχνευση

 

 • Προθέρμανση κλασική περιγραφή
 • Πρωτόκολλα δυναμικής προθέρμανσης
 • Παρουσίαση εργασίας Knudson τένις
 • Ενιαία δομή μαθήματος
 • Σπουδαιότητα των διατάσεων
 • Ασκήσεις διατάσεων για παιδιά
 • Δια βίου άθληση για υγεία και διάταση τεστ
 • Δια βίου άθληση για υγεία – προπόνηση δύναμης
 • Προσωπικότητα εκπαιδευτικού ‐ Δεκάλογος καλού δασκάλου

Λέξεις Κλειδιά: ενθουσιασμός, επιβράβευση, μαγικές λέξεις, θετικές προσδοκίες, αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αυτοέλεγχος, ενσυναίσθηση, φαινόμενο Πυγμαλίωνα

 

 • Επανάληψη στην αποτελεσματική διδασκαλία και στην προσωπικότητα του εκπαιδευτικού
 • Αντιμετώπιση μικρο‐αταξίας με τη χρήση στόχων
 • Το μοντέλο της αγνόησης της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς
 • Κανόνες και κυρώσεις
 • Βασικές αρχές για τη διατύπωση των κανόνων
 • Τέσσερις βασικές αρχές για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς
 • Δυνατότητες υπολογισμού μέγιστης δύναμης στις μικρές ηλικίες – προπόνηση δύναμης

Λέξεις Κλειδιά: στόχος, αναμονή, ανατροφοδότηση, ενσυναίσθηση, προσδοκίες, μαγικές λέξεις, κανόνες, κυρώσεις, μοντέλο αγνόησης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, ελάχιστη παρέμβαση, διακριτική παρέμβαση, προοδευτική παρέμβαση, παράπτωμα

 

 • Επανάληψη διατύπωση κανόνων και τέσσερις βασικές αρχές για την αντιμετώπιση
 • ανεπιθύμητης συμπεριφοράς
 • Δια βίου άθληση για υγεία.
 • Τεστ δύναμης στην εκπαίδευση
 • Μπιχεβιοριστική προσέγγιση της πειθαρχίας (behavioral approach)
 • Στάδια μπιχεβιοριστικών μοντέλων
 • Βασικές αρχές παροχής υλικών αμοιβών
 • Συμβόλαιο συμπεριφοράς

Λέξεις Κλειδιά: πειθαρχία, μπιχεβιοριστική προσέγγιση, ανεπιθύμητη συμπεριφορά, εντοπισμός ενισχυτή, παρέμβαση, αμοιβές, προνόμια, συμβόλαιο συμπεριφοράς

 

 • Γλώσσα σώματος εκπαιδευτικού
 • Δέκα συμβουλές για τη βελτίωση της γλώσσας σώματος του εκπαιδευτικού

Λέξεις Κλειδιά: γλώσσα σώματος, ψέματα, αναντιστοιχία, ενσυναίσθηση, εκφραστικότητα

 

 • Μοντέλα ψυχοδυναμικής σχολής (αυτορρύθμισης των μαθητών)
 • Παράδειγμα εφαρμογής μοντέλου αυτορρύθμισης του Dreikurs (2003)
 • Τα στάδια του μοντέλου του Hellison (1995)
 • Το παγκάκι της ειρήνης (The talking bench)
 • Πρωτόκολλα αυτοελέγχου του θυμού
 • Η φόρμουλα «ΧΥΖ»:
 • Η μέθοδος του σηματοδότη
 • Παιχνίδια αποκλιμάκωσης της έντασης
 • Πώς κάνουμε καινούριους φίλους;
 • Το πρωτόκολλο της ενεργής ακρόασης
 • Αντιμετώπιση αταξίας με το επικοινωνιακό μοντέλο
 • Σενάριο από την πράξη: «Χρήστος το πειραχτήρι της τάξης».
 • Αντιμετώπιση αταξίας που προέρχεται από μια ομάδα μαθητών (κλίκα)
 • Προσωπικές συζητήσεις με τους μαθητές/τριες

Λέξεις Κλειδιά: συμπεριφορά, κίνητρα, μοντέλα ψυχοδυναμικής σχολής, αυτοέλεγχος, πρωτόκολλο διατύπωσης παραπόνων, παιχνίδια αποκλιμάκωσης της έντασης, επικοινωνιακό μοντέλο, συναισθηματική κάθαρση, ακρόαση, προσωπική συζήτηση

 

 • Η διαφορά μεταξύ δασκαλοκεντρικής και μαθητοκεντρικής μεθόδου
 • διδασκαλίας.
 • Η χρήση μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας
 • Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος διδασκαλίας;
 • Στατιστική σημαντικότητα και κινητικά τεστ στο σχολείο (SPSS, excel)
 • Επανάληψη Μοντέλα αντιμετώπισης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.
 • Σενάριο από την πράξη: ο ερωτευμένος μαθητής.
 • Ο γενικός σκοπός της Φυσικής Αγωγής
 • Μέθοδοι διδασκαλίας των Mosston και Ashworth (2008)
 • Κριτήρια επιλογής μεθόδων γενικής Διδακτικής
 • Η μέθοδος Project

Λέξεις Κλειδιά: κινητικά τεστ στην εκπαίδευση, σκοποί Φυσικής Αγωγής, ψυχοκινητικός στόχος, συναισθηματικός στόχος, γνωστικός στόχος, μέθοδοι αναπαραγωγής, μέθοδος του παραγγέλματος, μέθοδος των σταθμών, αμοιβαία μέθοδος, μέθοδος αυτοελέγχου, μέθοδος μη αποκλεισμού ή διαφοροποίηση του βαθμού δυσκολίας, μέθοδοι παραγωγής, καθοδηγούμενη εφευρετικότητα, συγκλίνουσα εφευρετικότητα, αποκλίνουσα παραγωγικότητα, αυτοδιδασκαλία

 

 • Διδασκαλία αθλοπαιδιών με τη μέθοδο των δεξιοτήτων (skill approach
 • Διδασκαλία αθλοπαιδιών με τη μέθοδο των παιχνιδιών (Teaching games for understanding)
 • Ημερήσιο πλάνο με τη μέθοδο των παιχνιδιών
 • Το σχολείο της μπάλας
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων διδασκαλίας των αθλοπαιδιών

Λέξεις Κλειδιά: αθλοπαιδιά, μέθοδος δεξιοτήτων, μέθοδος παιχνιδιών, δεξιότητα, μεθοδική διδασκαλίας, «το σχολείο της μπάλας»

 

 • Τα στάδια της αξιολόγησης
 • Τι αξιολογούμε σε μια δεξιότητα;
 • Δυνατότητες σύγκρισης μιας επίδοσης
 • Αξιολόγηση μαθητών
 • Βασικές λειτουργίες του βαθμού
 • Πρόταση του Υπουργείου για τη βαθμολόγηση
 • Προβλήματα ατομικής προόδου
 • Αξιολόγηση προσπάθειας, συμπεριφοράς και στάσεων
 • Βαθμολογία ή όχι στη Φυσική Αγωγή;

Λέξεις Κλειδιά: αξιολόγηση, βαθμολογία, ατομική πρόοδος, κοινωνική σύγκριση, κινητική επίδοση, προσπάθεια, συμπεριφορά, στάση, λειτουργία βαθμού

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  6119
Αρ. Προβολών :  29192

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -