Φυσική

Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Τσόκας Γρηγόριος

Περιγραφή

 

Εισαγωγικά στοιχεία διανυσματικού λογισμού, κίνηση στο επίπεδο, νόμοι του Νεύτωνα και εφαρμογές, έργο και κινητική ενέργεια, ορμή, περιστροφική κίνηση, ισορροπία και ελαστικότητα, τάση και παραμόρφωση, ηλεκτρικό φορτίο, διατήρηση και κβάντωση φορτίου, νόμος του Coulomb, ηλεκτρικά δίπολα, ηλεκτρική ροή, νόμος του Gauss, ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, ηλεκτρικό δυναμικό, βαθμίδα ηλεκτρικού δυναμικού, πυκνωτές, ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου, διηλεκτρικά, ρεύμα, αντίσταση και ηλεκτρεγερτική δύναμη, μαγνητικό πεδίο, κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε μαγνητικό πεδίο, μαγνητικό πεδίο κινουμένου φορτίου, εξισώσεις του Maxwell.

 

Κωδικός: OCRS266
Κατηγορία: Γεωλογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Τι είναι Φυσική, Φυσική και Μονάδες, Φυσική και Μαθηματικά, Βαθμωτά Μεγέθη, Διανυσματικά Μεγέθη, Πράξεις με διανυσματικά μεγέθη, Ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: βαθμωτά μεγέθη, διανυσματικά μεγέθη, πράξεις με διανυσματικά μεγέθη

 

Ταχύτητα, Επιτάχυνση, Ευθύγραμμη κίνηση - Μέση και Στιγμιαία Ταχύτητα, Ευθύγραμμη κίνηση - Μέση και Στιγμιαία Επιτάχυνση, Κίνηση με Σταθερή Επιτάχυνση, Κίνηση μέσα στο Βαρυτικό πεδίο, Μετάθεση και Ταχύτητα από Ολοκλήρωση, Σχετική Ταχύτητα, Μετάθεση - Ταχύτητα - Επιτάχυνση στις 3 διαστάσεις, Σχέση Ταχύτητας - Επιτάχυνσης, Ομαλή Κυκλική Κίνηση, Ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: ταχύτητα, επιτάχυνση, ευθύγραμμη κίνηση, μετάθεση, ταχύτητα, επιτάχυνση

 

Νόμοι του Νεύτωνα, Δυναμική, 1ος Νόμος του Νεύτωνα, 2ος Νόμος του Νεύτωνα, 3ος Νόμος του Νεύτωνα, Εφαρμογές Νόμων Νεύτωνα, Ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: νόμοι του Νεύτωνα, εφαρμογές νόμων Νεύτωνα

 

Ενέργεια, Διατήρηση Ενέργειας, Έργο, Ευθύγραμμη Κίνηση, Μεταβαλλόμενη Δύναμη στην Ευθύγραμμη Κίνηση, Κίνηση με Σταθερή Επιτάχυνση, Ισχύς, Ενέργεια - Ισχύς, Δυναμική Ενέργεια, Βαρυτική Δυναμική Ενέργεια, Δυναμική Ενέργεια σε Καμπύλη Τροχιά, Παραδείγματα, Ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: ενέργεια, έργο

 

Δυναμική Ενέργεια, Ελατήρια, Βαρυτική Δυναμική Ενέργεια, Ελαστική Δυναμική Ενέργεια, Ολική Μηχανική Ενέργεια, Διατηρητική Δύναμη, Μη Διατηρητική Δύναμη, Ελαστικότητα, Νόμος του Hooke, Εφελκυσμός - Συμπίεση - Θλίψη, Ελαστικότητα, Ισότροπη Τάση και Ισότροπη Παραμόρφωση, Υδροστατική Πίεση, Διατμητική Τάση και Διατμητική Παραμόρφωση, Μέτρα Ελαστικότητας, Ελαστικότητα και Πλαστικότητα, Παραδείγματα, Ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: ελατήρια, ελαστικότητα, νόμος του Hooke, ελαστικότητα

 

Ηλεκτρικό Φορτίο, Φόρτιση με Επαφή - Φόρτιση με Επαγωγή, Διατήρηση και Κβάντωση Φορτίου, Δομή της Ύλης, Νόμος Coulomb, Αρχή Επαλληλίας, Ηλεκτρικό Πεδίο, Ομογενές Πεδίο, Πεδίο Φορτισμένου Δακτυλίου, Πεδίο Γραμμικής Κατανομής Φορτίου, Πεδίο Ομογενώς Φορτισμένου Δίσκου, Ηλεκτρικές Δυναμικές Γραμμές, Ηλεκτρικά Δίπολα, Πεδίο Ηλεκτρικού Διπόλου, Παραδείγματα, Ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: ηλεκτρικό φορτίο, νόμος Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο, ηλεκτρικά δίπολα

 

Ηλεκτρική Ροή, Ροή Ρευστού, Ροή Ρευστού μέσω Ορθογώνιου Πλαισίου, Ροή δια μέσω δίσκου, Νόμος του Gauss, Χρήση Δυναμικών Γραμμών, Περίσσεια Φορτίου Σε Στερεό Συμπαγή Αγωγό, Πεδίο Συμπαγούς Αγώγιμης Σφαίρας, Πεδίο Γραμμικού Φορτίου Απείρου Μήκους, Πεδίο Επίπεδου Ελάσματος Άπειρων Διαστάσεων, Πεδίο Παράλληλων Αγώγιμων Πλακών με Αντίθετα Φορτία, Ομοιόμορφα Φορτισμένη Μονωτική Σφαίρα, Φορτία σε Αγωγούς, Πείραμα Faraday-Κλωβός, Παραδείγματα, Ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: ηλεκτρική ροή, νόμος του Gauss, πείραμα Faraday-Κλωβός

 

Ηλεκτρική Δυναμική Ενέργεια, Θεώρημα Έργου - Ενέργειας, Ηλεκτρικό Δυναμικό, Πρακτική Εφαρμογή, Ισοδυναμικές Επιφάνειες, Παραδείγματα, Ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, ισοδυναμικές επιφάνειες

 

Πυκνωτές, Χωρητικότητα, Κυλινδρικός Πυκνωτής, Πυκνωτές σε Σειρά, Ισοδύναμη Χωρητικότητα, Πυκνωτές σε Παράλληλη Σύνδεση, Ενέργεια Πυκνωτή, Πυκνωτές με Διηλεκτρικά, Μοριακό Μοντέλο Επαγόμενου Φορτίου, Νόμος του Gauss στα Διηλεκτρικά, Παραδείγματα, Ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: πυκνωτές, ενέργεια πυκνωτή, διηλεκτρικά

 

Ηλεκτρικό Ρεύμα, Ρεύμα Συναρτήσει Ταχύτητας Ολίσθησης, Πυκνότητα Ρεύματος, Ειδική Αντίσταση, Ειδική Ηλεκτρική Αντίσταση Πετρωμάτων και Ορυκτών, Νόμος του Archie, Ειδική Ηλ/κη Αντίσταση-Θερμοκρασία στη Γεωλογία, Αντίσταση, Σχέση Ρεύματος - Τάσης για Διάφορους Αντιστάτες, Σχέση Αντίστασης - Θερμοκρασίας για Μεταλλικούς Αγωγούς, Ηλεκτρικό Κύκλωμα, Ηλεκτρεγερτική Δύναμη, Ενέργεια και Ισχύς Κυκλωμάτων, Ωμική Αντίσταση, Ισχύς Εξόδου Πηγής, Ισχύς Εισόδου Πηγής, Αντιστάτες σε Σειρά και Παράλληλοι, Κανόνες Kirchoff, Παραδείγματα, Ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά:  ηλεκτρικό ρεύμα, ειδική ηλεκτρική αντίσταση, κανόνες Kirchoff

 

Μαγνητικό Πεδίο, Γραμμές Μαγνητικού Πεδίου, Μαγνητικό Πεδίο Γης, Μαγνητική Ροή, Νόμος Gauss στο Μαγνητικό Πεδίο, Κίνηση Φορτισμένων Σωματίων σε Μαγνητικό Πεδίο, Παραδείγματα, Ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: μαγνητικό πεδίο, μαγνητική ροή

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  10583
Αρ. Προβολών :  54135

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -