Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο

Πρεβεδούρου Ευγενία

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο στοχεύει τη σύνθεση των μαθημάτων του Συνταγματικού Δικαίου και των Συνταγματικών Ελευθεριών του Διοικητικού Δικαίου και του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου. Στο πεδίο του Συνταγματικού Δικαίου δίνεται έμφαση στον έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων, τη δικαιοπαραγωγική διαδικασία και τους περιορισμούς των συνταγματικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Στο πεδίο του Διοικητικού Δικαίου αναλύονται επίκαιρες θεματικές και δίνεται έμφαση στον συνδυασμό ζητημάτων Γενικού Διοικητικού και Δικονομικού Δικαίου.

 

Κωδικός: OCRS271
Κατηγορία: Νομικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Έννοια, νομική βάση και δικονομική αντιμετώπιση.
 • Νομολογιακή προσέγγιση.

Λέξεις Κλειδιά: έννοια και δικονομική αντιμετώπιση 

 

 • Έννοια, νομική βάση, προϋποθέσεις, παρεκκλίσεις, δικονομική μεταχείριση, πρόσφατες εξελίξεις.

Λέξεις Κλειδιά: έννοια, νομική βάση, προϋποθέσεις, παρεκκλίσεις, δικονομική μεταχείριση, πρόσφατες εξελίξεις

 

 • Νομική φύση των σχετικών πράξεων, δικαστικός έλεγχος.

Λέξεις Κλειδιά: νομική φύση των σχετικών πράξεων, δικαστικός έλεγχος

 

 • Νομολογιακή προσέγγιση και πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις.

Λέξεις Κλειδιά: νομολογιακή προσέγγιση και πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις

 

 • Υποχρέωση ανάκλησης, προϋποθέσεις, νομολογιακές εξελίξεις.

Λέξεις Κλειδιά: υποχρέωση ανάκλησης, προϋποθέσεις, νομολογιακές εξελίξεις

 

 • Ερμηνεία του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Λέξεις Κλειδιά: ερμηνεία του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

 

 • Προϋποθέσεις, συνέπειες, νομολογιακή μεταστροφή.

Λέξεις Κλειδιά: προϋποθέσεις, συνέπειες, νομολογιακή μεταστροφή

 

 • Νόμος με αναδρομική ισχύ που καταλαμβάνει εκκρεμείς δίκες.
 • Θέσπιση ατομικής πράξης με νόμο.

Λέξεις Κλειδιά: νόμος με αναδρομική ισχύ που καταλαμβάνει εκκρεμείς δίκες, θέσπιση ατομικής πράξης με νόμο

 

 • Έκταση του ακυρωτικού ελέγχου.
 • Έλεγχος αιτιολογίας.
 • Πλάνη περί τα πράγματα.
 • Προσέγγιση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου.

Λέξεις Κλειδιά: έκταση του ακυρωτικού ελέγχου, έλεγχος αιτιολογίας, πλάνη  περί τα πράγματα, προσέγγιση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου

 

 • Περιεχόμενο.
 • Προϋποθέσεις έκδοσης.

Λέξεις Κλειδιά: περιεχόμενο, προϋποθέσεις έκδοσης

 

 • Νομικό έρεισμα.
 • Προϋποθέσεις.
 • Περιορισμοί.
 • Νομολογιακές εξελίξεις.

Λέξεις Κλειδιά: νομικό έρεισμα, προϋποθέσεις, περιορισμοί, νομολογιακές εξελίξεις

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  15419
Αρ. Προβολών :  54315

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -