Ερμηνεία Αποκαλυπτικών Κειμένων της Καινής Διαθήκης

Τσαλαμπούνη Αικατερίνη

Περιγραφή

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο φιλολογικό είδος της αποκαλυπτικής γραμματείας, εξετάζει τις ιστορικοφιλολογικές συνθήκες που το γέννησαν καθώς και τη θεολογική σημασία του. Ειδικότερα στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιασθούν οι απαρχές της αποκαλυπτικής γραμματείας κι οι συνθήκες που την γέννησαν και θα ερμηνευθούν με τη βοήθεια της ιστορικοκριτικής μεθόδου κείμενα της Καινής Διαθήκης και του αρχέγονου Χριστιανισμού προκειμένου να καταστεί σαφές πώς η αρχαία Εκκλησία υιοθέτησε αυτό το λογοτεχνικό είδος προκειμένου να κατανοήσει την παρουσία της μέσα στην ιστορία. Τέλος, θα αναζητηθεί η σημασία αυτών των αποκαλυπτικών κειμένων σήμερα.

 

Κωδικός: OCRS281
Κατηγορία: Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή και παρουσίαση θέματος
 • Διάκριση γνωρισμάτων φιλολογικών ειδών
 • Σύγκριση φιλολογικών ειδών του Ιουδαϊσμού και του αρχέγονου Χριστιανισμού

Λέξεις Κλειδιά: Καινή Διαθήκη, Παλαιά Διαθήκη, αποκαλυπτική, εσχατολογία

 

 • Σύνδεση της αποκαλυπτικής με το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο
 • Αναζήτηση και ανάπτυξη βασικών θεολογικών θεμάτων

Λέξεις Κλειδιά: Αποκαλυπτική, ελληνισμός, Ρωμαίοι

 

 • Κατανόηση και περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός φιλολογικού είδους
 • Σύνδεση κειμένων με το ιστορικοκοινωνικό περιβάλλον
 • Σύγκριση κειμένων και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών

Λέξεις Κλειδιά: Αποκαλυπτική, αρχέγονος Χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός

 

 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ κειμένων
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον

Λέξεις Κλειδιά: Αποκαλυπτική, Κουμράν, Ρωμαίοι

 

 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου του όρου «υιός του Ανθρώπου»
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών με παρόμοια χρήση του στο ιουδαϊκό περιβάλλον
 • Ανάδειξη του πιθανού αποκαλυπτικού περιεχομένου του

Λέξεις Κλειδιά: Αποκαλυπτική, υιός του Ανθρώπου, ευαγγέλια, Δανιήλ

 

 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων και αντίστοιχων ιουδαϊκών
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον
 • Διάκριση μεταξύ εσχατολογίας και αποκαλυπτικής

Λέξεις Κλειδιά: Κατά Μάρκον, αποκαλυπτική, εσχατολογία

 

 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων και αντίστοιχων ιουδαϊκών
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον
 • Κατανόηση και ανάδειξη της εξέλιξης θεολογικών εννοιών

Λέξεις Κλειδιά: Α΄ προς Κορινθίους, Β΄ προς Κορινθίους, αποκαλυπτική, μυστικισμός

 

 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων και αντίστοιχων ιουδαϊκών
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον
 • Κατανόηση και ανάδειξη της εξέλιξης θεολογικών εννοιών

Λέξεις Κλειδιά: Α΄ Θεσσαλονικείς, Β΄ Θεσσαλονικείς, εσχατολογία, αποκαλυπτική

 

 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον
 • Σύνδεση θεολογικού περιεχομένου και αφηγηματικής δομής του κειμένου

Λέξεις Κλειδιά: Αποκάλυψη, αποκαλυπτική, ρωμαϊκή αυτοκρατορία, εσχατολογία

 

 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον
 • Σύνδεση θεολογικού περιεχομένου και αφηγηματικής δομής του κειμένου

Λέξεις Κλειδιά: Αποκάλυψη, αποκαλυπτική, ρωμαϊκή αυτοκρατορία, εσχατολογία

 

 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον
 • Σύνδεση θεολογικού περιεχομένου και αφηγηματικής δομής του κειμένου

Λέξεις Κλειδιά: Αποκάλυψη, αποκαλυπτική, ρωμαϊκή αυτοκρατορία, εσχατολογία

 

 • Κατανόηση και περιγραφή της εξέλιξης θεολογικών εννοιών
 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον

Λέξεις Κλειδιά: Β΄ Πέτρου, εσχατολογία, αποκαλυπτική

 

 • Ανάλυση σύγχρονων θεολογικών τάσεων και σύγκρισή τους με το παρελθόν
 • Ανάλυση σύγχρονων «κειμένων» του λαϊκού κυρίως πολιτισμού
 • Σύνδεση με το σήμερα

Λέξεις Κλειδιά: Αποκαλυπτική, κινηματογράφος, λαϊκός πολιτισμός

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2603
Αρ. Προβολών :  20173

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -