Γενετική

Μαυραγάνη-Τσιπίδου Πηνελόπη

Περιγραφή

Διδάσκεται η γενετική των ευκαρυωτών. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις σχετικές με τους νόμους του Mendel, τη χρωμοσωματική θεωρία της κληρονομικότητας, τη φυλοσύνδετη κληρονομικότητα και τον καθορισμό του φύλου. Επιπλέον, το μάθημα εστιάζεται και στις προεκτάσεις της Μεντελικής ανάλυσης, τις γενετικές αλληλεπιδράσεις και το περιβάλλον, τη σύνδεση σε διπλοειδείς οργανισμούς και την χαρτογράφηση γονιδίων.

 

 

Κωδικός: OCRS285
Κατηγορία: Βιολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Ορισμός
 2. Ιστορικά
 3. Εισαγωγικά
 4. Γονίδιο
 5. Κλάδοι της Γενετικής
 6. Αναδρομή στους κυριότερους σταθμούς της γενετικής
 7. Η Γενετική σήμερα
 8. Πρόγραμμα ανθρώπινου γονιδιώματος
 9. Μεντελική Γενετική
 10. Μεταθετά γενετικά στοιχεία
 11. Μεντελική γενετική στον άνθρωπο

Λέξεις Κλειδιά: Mendel, Νόμοι του Mendel, Γενετική, Μεντελική Γενετική, Μεταθετά γενετικά στοιχεία

 1. Η χρωμοσωματική θεωρία της κληρονομικότητας
 2.  Κυτταρογενετική
 3.  Μείωση – Μίτωση
 4.  Καθορισμός φύλου
 5.  Ανάλυση φυλοσύνδετων χαρακτηριστικών

Λέξεις Κλειδιά: Χρωμοσωματική βάση της κληρονομικότητας, Κυτταρογενετική, Μείωση, Μίτωση, Καθορισμός φύλου, Φυλοσύνδετα χαρακτηριστικά

 1. Συνδεδεμένα γονίδια
 2. Κληρονόμηση συνδεδεμένων γονιδίων
 3. Ανασυνδυασμός
 4. Χαρτογράφηση γονιδίων
 5. Απόσταση γονιδίων
 6. Υπολογισμός ποσοστού ανασυνδυασμού
 7. Γενετικός χάρτης – Κυτταρολογικός χάρτης
 8. Ανάλυση σύνδεσης

Λέξεις Κλειδιά: Σύνδεση, Ανασυνδυασμός, Χαρτογράφηση γονιδίων, Γενετικός χάρτης

 1.  Σχέσεις αλληλομόρφων
 2. Πολλαπλά αλληλόμορφα
 3. Θνησιγόνα αλληλόμορφα
 4. Πλειοτροπικά γονίδια
 5. Τροποποιητικά γονίδια
 6. Δύο ή περισσότερα γονίδια υπεύθυνα για ένα συγκεκριμένο φαινότυπο
 7. Ένας φαινότυπος μπορεί να επηρεάζεται
  από γονίδια και περιβαλλοντικούς παράγοντες
 8. Περιβαλλοντικές επιδράσεις - φαινοαντίγραφα

Λέξεις Κλειδιά: Σχέσεις αλληλομόρφων, Πολλαπλά αλληλόμορφα, Θνησιγόνα αλληλόμορφα, Πλειοτροπικά γονίδια, Τροποποιητικά γονίδια, Γενετικές αλληλεπιδράσεις και περιβάλλον

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6087
Αρ. Προβολών :  21425

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -