Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Στεργίου Άγγελος

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει τη νομική διάσταση του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης εστιάζοντας στην συνταγματική κατοχύρωση, την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) στις κοινωνικοασφαλιστικές παροχές, τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προεκτάσεις, την αρχή της ισότητας, την ισότητα φύλων, το χρόνο ασφάλισης, τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης.

 

Κωδικός: OCRS298
Κατηγορία: Νομικής » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Περιγραφή της έννοιας της κοινωνικής ασφάλειας ως διεθνούς όρου και ανάδειξη των προβλημάτων ως προς την αποδοχή ενός κοινού ορισμού, παρουσίαση των διεθνών και ευρωπαϊκών νομικών κειμένων που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλεια.

 

Λέξεις Κλειδιά: ορισμοί, πηγές του διεθνούς δικαίου κοινωνικής ασφάλειας, πρωτογενές και δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Περιγραφή της έννοιας και των αρχών του συντονισμού, ανάλυση των διατάξεων του νέου Κανονισμού 883/04 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Λέξεις Κλειδιά: συντονισμός, Ευρωπαϊκή Ένωση-Συνθήκες, γενικές αρχές συντονισμού, Κανονισμός 883/2004

Παρουσίαση των αρχών βάσει των οποίων προστατεύονται τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα και των λειτουργιών που επιτελούν, ανάλυση της εξειδικευμένης προστασίας στην εθνική έννομη τάξη.

 

Λέξεις Κλειδιά: το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, αρχή του κοινωνικού κράτους, αρχή της ισότητας, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΕΚΧ)

Περιγραφή της έννοιας του χρόνου ασφάλισης και των μηχανισμών αξιοποίησης των διαφόρων κατηγοριών του χρόνου ασφάλισης.

 

Λέξεις Κλειδιά: πραγματικός  χρόνος ασφάλισης, πλασματικός χρόνος ασφάλισης, προαιρετική ασφάλιση, διαδοχική ασφάλιση, παράλληλη ασφάλιση

Περιγραφή των τρόπων κάλυψης των δαπανών της κοινωνικής ασφάλισης, των βασικών συστημάτων χρηματοδότησης των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών, εξέταση της φύσης των εισφορών.

 

Λέξεις Κλειδιά: πηγές και συστήματα χρηματοδότησης, ελληνικό σύστημα χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης, εισφορές, εισφοροδιαφυγή

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3923
Αρ. Προβολών :  17901

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -