Σπουδή στη συνοπτική παράδοση και στην Q

Τσαλαμπούνη Αικατερίνη

Περιγραφή

Θέμα του μαθήματος είναι η συνοπτική παράδοση και η προγενέστερή της Πηγή των Λογίων καθώς επίσης οι ιδιαίτερες πηγές των επιμέρους συνοπτικών ευαγγελίων και οι μεταξύ των τριών συνοπτικών σχέσεις. Στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετηθούν:

 1. το λεγόμενο συνοπτικό πρόβλημα κι οι λύσεις που προτάθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα I
 2. το λεγόμενο συνοπτικό πρόβλημα κι οι λύσεις που προτάθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα IΙ 
 3. Προφορική παράδοση (οι θεωρίες του Lord, Bailey, Dunn) I
 4. Προφορική παράδοση και συλλογική μνήμη (Byrskog, LeDonn)
 5. η Πηγή των Λογίων κι η σημασία της στην αρχέγονη Εκκλησία I
 6. η Πηγή των Λογίων και το Ευαγγέλιο του Θωμά
 7. οι λογοτεχνικές και θεολογικές αλληλεξαρτήσεις κι επιρροές των τριών συνοπτικών ευαγγελίων
 8. ο Μάρκος κι οι πηγές του
 9. το ιδιαίτερο υλικό του Ματθαίου και το Λουκά
 10. θεολογικά θέματα και μοτίβα κι η θέση τους μέσα στην αφηγηματική δομή των τριών συνοπτικών Ι
 11. θεολογικά θέματα και μοτίβα κι η θέση τους μέσα στην αφηγηματική δομή των τριών συνοπτικών ΙI
 12. η ιστορ
Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS361
Κατηγορία: Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Συνοπτικό πρόβλημα, ορισμός, ιστορία έρευνας, η στάση της αρχαίας Εκκλησίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: συνοπτικοί, ιστορία έρευνας, αρχαία Εκκλησία

 

Συνοπτικό πρόβλημα, ορισμός, ιστορία έρευνας, οι νεότεροι χρόνοι.

 

Λέξεις Κλειδιά: συνοπτικοί, ιστορία έρευνας

 

Η προφορική παράδοση κι οι μηχανισμοί διάδοσης με έμφαση στις θεωρίες των Lord, Bailey και Dunn.

 

Λέξεις Κλειδιά: προφορικότητα, ιστορικός Ιησούς, Bailey, Lord, Dunn

 

Η προφορική παράδοση κι οι μηχανισμοί διάδοσής της με έμφαση στις θεωρίες των Byrskog και LeDonne.

 

Λέξεις Κλειδιά: προφορικότητα, ιστορικός Ιησούς, Byrskog, LeDonne

 

Πηγή των Λογίων, θεωρία και προβλήματα, παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: πηγή των Λογίων, ιστορία έρευνας, προφορικότητα, αρχέγονος Χριστιανισμός 

 

Η Πηγή των Λογίων κι η σχέση της με το ευαγγέλιο του Θωμά, προβλήματα και ιστορία έρευνας.

 

Λέξεις Κλειδιά: πηγή των Λογίων, ευαγγέλιο του Θωμά, προφορικότητα, συνοπτικοί

 

Λογοτεχνικές εξαρτήσεις μεταξύ των συνοπτικών ευαγγελίων κι οι πιθανές αλληλεπιδράσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: συνοπτικοί, διακειμενικότητα, ιστορία πηγών

 

Ιδιαίτερο υλικό:  Ματθαίος και Λουκάς. Πιθανές πηγές.

 

Λέξεις Κλειδιά: κατά Ματθαίον, κατά Λουκάν, ιστορία πηγών

 

Κατά Μάρκον ευαγγέλιο: πηγές, σχέση με τους άλλους δύο συνοπτικούς, προβλήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: κατά Μάρκον, ιστορία πηγών, συνοπτικοί

 

Θεολογικά θέματα και μοτίβα μέσα στα συνοπτικά, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις Α΄ μέρος.

 

Λέξεις Κλειδιά: θεολογία, διακειμενικότητα, συνοπτικοί

 

Θεολογικά θέματα και μοτίβα μέσα στα συνοπτικά, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις Β΄ μέρος.

 

Λέξεις Κλειδιά: θεολογία, διακειμενικότητα, συνοπτικοί

 

Οι παραδόσεις κι οι πηγές των συνοπτικών σχετικά με την ιστορία του Πάθους.

 

Λέξεις Κλειδιά: ιστορία πηγών, Πάθος, συνοπτικοί

 

Σχέσεις με το κατά Ιωάννην, αλληλεξαρτήσεις, θεωρίες.

 

Λέξεις Κλειδιά: κατά Ιωάννην, ιστορία πηγών, συνοπτικοί

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  3844
Αρ. Προβολών :  27375

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -