Μικροοικονομική Ι

Νικόλαος Βαρσακέλης

Περιγραφή

Το μάθημα καλύπτει το μέρος της Μικροοικονομικής που ασχολείται με την συμπεριφορά του καταναλωτή. Ειδικότερα αναλύεται η συμπεριφορά του καταναλωτή με την θεωρία της ορθολογικής επιλογής: το σύστημα των προτιμήσεων, η ισορροπία του καταναλωτή, οι επιπτώσεις της μεταβολής του εισοδήματος και των τιμών στη ζήτηση και η ελαστικότητα.

 

Κωδικός: OCRS365
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Ορισμοί
 • Τα οικονομικά ζητήματα
 • Σπανιότητα και ανταγωνιστική χρήση των πόρων
 • Ανταλλαγή
 • Ο ρόλος της αγοράς και της οικονομικής πολιτικής
 • Μικροοικονομική και μακροοικονομική
 • Τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης
 • Το κύκλωμα ροής

Λέξεις Κλειδιά: οικονομικό κύκλωμα, βασικές οικονομικές έννοιες

 

 • Διάρθρωση των προτιμήσεων
 • Καμπύλες αδιαφορίας
 • Εισοδηματικός περιορισμός
 • Ισορροπία του καταναλωτή
 • Μεταβολές της ισορροπίας του καταναλωτή
 • Καμπύλη ζήτησης

Λέξεις Κλειδιά: αξιωματική θεμελίωση, αριστοποίηση, συγκριτική στατική

 

 • Ισορροπία ζήτησης και προσφοράς
 • Συγκριτική στατική
 • Επίδραση των τιμών και του εισοδήματος

Λέξεις Κλειδιά: αγορά, προσφορά και ζήτηση, συγκριτική στατική

 

 • Ελαστικότητες
 • Εφαρμογές

Λέξεις Κλειδιά: ελαστικότητες, εφαρμογές

 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  14211
Αρ. Προβολών :  49880

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -