Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη

Τσαλαμπούνη Αικατερίνη

Περιγραφή

Το μάθημα παρέχει:

α) βασικές πληροφορίες για το κείμενο της Καινής Διαθήκης και την ιστορία του, για τη συγκρότηση του κανόνα της Καινής Διαθήκης, για τις εκδόσεις και τις μεταφράσεις της και

β) μία σύντομη εισαγωγή στα επιμέρους βιβλία της Καινής Διαθήκης (σχεδιάγραμμα και περιεχόμενο, ιστορικοφιλολογικά και ερμηνευτικά ζητήματα, θεολογική διδασκαλία του κάθε βιβλίου).

Αναλυτικοί στόχοι του μαθήματος

 • Απόκτηση βασικών γνώσεων για την ιστορία του κειμένου της Καινής Διαθήκης και για τα επιμέρους βιβλία της.
 • Σύνδεση των επιμέρους βιβλίων και του μηνύματός τους με τις διάφορες πρωτοχριστιανικές κοινότητες και ομάδες.
 • Ανάδειξη της θεολογίας των επιμέρους βιβλίων αλλά και του συνόλου του κανόνα της Κ.Δ. γενικότερα και σύνδεσή της με τη ζωή της Εκκλησίας.

Εικόνα: Papyrus 46, one of the oldest New Testament papyri, showing 2 Cor 11:33-12:9, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=612499

Κωδικός: OCRS377
Κατηγορία: Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Eισαγωγικά:

 1. Τι είναι η Καινή Διαθήκη και από ποια βιβλία συναπαρτίζεται,
 2. Η Παλαιά Διαθήκη ως Γραφή της πρώτης Εκκλησίας και,
 3. Σκοπός και ρόλος των κειμένων της Καινής Διαθήκης

Στόχοι του μαθήματος

 • Εισαγωγή και παρουσίαση της Καινής Διαθήκης
 • Συνδέσεις με την Παλαιά Διαθήκη
 • Σύνδεση της Καινής Διαθήκης με τη ζωή της Εκκλησίας

Ο κανόνας της Καινής Διαθήκης, τα εξωκανονικά («απόκρυφα») κείμενα και τα «άγραφα» λόγια του Ιησού

Στόχοι του μαθήματος

 • Εισαγωγή κι ανάλυση των όρων «κανών», «απόκρυφο», «άγραφα», «προφορικότητα»
 • Συγκρίσεις μεταξύ κειμένων του αρχέγονου Χριστιανισμού κι εντοπισμός διαφορών και ομοιοτήτων
 • Εντοπισμός και περιγραφή των κριτηρίων κανονικότητας και της διαδικασίας νομιμοποίησης των κειμένων της αρχαίας εκκλησιαστικής κοινότητας
 1. Τα ευαγγέλια: το φιλολογικό είδος του ευαγγελίου, σκοπός και χαρακτήρας,
 2. Το συνοπτικό πρόβλημα

Στόχοι του μαθήματος

 • Κατανόηση και περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός φιλολογικού είδους
 • Σύνδεση της γραπτής παράδοσης με το κήρυγμα και τη ζωή της αρχαίας Εκκλησίας
 • Σύγκριση κειμένων και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών

Τα συνοπτικά ευαγγέλια:

 1. το κατά Μάρκον
 2. το κατά Ματθαίον
 3. το κατά Λουκάν

Στόχοι του μαθήματος

 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου των ευαγγελίων
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ τους
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον
 1. Το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο. Σύγκριση του κατά Ιωάννην με τα συνοπτικά
 2. Πράξεις των Αποστόλων: Ο απόστολος Παύλος στις Πράξεις και στις επιστολές

Στόχοι του μαθήματος

 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου των ευαγγελίων
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον

Α΄ και Β΄ επιστολές προς Θεσσαλονικείς. Το πρόβλημα της ψευδεπιγραφίας

Στόχοι του μαθήματος

 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον
 • Σύγκριση με σύγχρονες αντιλήψεις περί συγγραφής

Στόχοι του μαθήματος

 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον

Στόχοι του μαθήματος

 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον
 • Ανάδειξη των διαδικασιών εξέλιξης της εκκλησιαστικής παράδοσης
 • Σύνδεσή τους με το σήμερα

Στόχοι του μαθήματος

 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον
 • Ανάδειξη των διαδικασιών εξέλιξης της εκκλησιαστικής παράδοσης
 • Σύνδεσή τους με το σήμερα

Στόχοι του μαθήματος

 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον
 • Ανάδειξη των διαδικασιών εξέλιξης της εκκλησιαστικής παράδοσης
 • Σύνδεσή τους με το σήμερα

Σκοπός του μαθήματος

 • Κατανόηση και περιγραφή του ιδεολογικού φορτίου αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αρχαίων εκκλησιαστικών κειμένων
 • Κατανόηση και ένταξή τους μέσα στο ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον
 • Σύνδεση με το σήμερα
 1. Τα σημαντικότερα χειρόγραφα της ΚΔ,
 2. οι τύποι του κειμένου της ΚΔ

Σκοπός του μαθήματος

 • Κατανόηση και περιγραφή της εξέλιξης της χειρόγραφης παράδοσης
 • Σύγκριση και ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αρχαίων κειμένων χειρογράφων
 • Ένταξη των χειρογράφων στο ιστορικοινωνικό πλαίσιο της εποχής του

Σκοπός του μαθήματος

 • Κατανόηση και περιγραφή της διαδικασίας μετάφρασης στην αρχαία Εκκλησία
 • Ανάδειξη των ορίων και των δυνατοτήτων μίας μετάφρασης
 • Σύνδεση με το σήμερα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A

Αρ. Επισκέψεων :  7461
Αρ. Προβολών :  42563

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -