Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ

Κυριαζόπουλος Κυριάκος

Περιγραφή
 • Παρουσίαση του αντικειμένου του μαθήματος.
 • Η έννοια της ρωμαϊκής κουρία.
 • Το πανόραμα των οργανισμών της ρωμαϊκής κουρία.
 • Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των dicasteria.
 • Οργάνωση των dicasteria.
 • Ο τρόπος λειτουργίας των dicasteria.
 • Η εξουσία των dicasteria.
 • Τα συντονιστικά όργανα της ρωμαϊκής κουρία.
 • Το δίκαιο του προσωπικού της ρωμαϊκής κουρία.
 • Ζητήματα της κεντρικής οργάνωσης και διοίκησης της ορθόδοξης εκκλησίας της Ελλάδος.
 • Η ανάδειξη των προκαθημένων και των επισκόπων την περίοδο της αδιαίρετης εκκλησίας.
 • Η ανάδειξη των προκαθημένων και των επισκόπων στην καθολική εκκλησία.
 • Η ανάδειξη του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 • Ιστορία του δικαίου των επισκοπικών συνδιασκέψεων στη λατινική εκκλησία.

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτικό εκκλησιαστικό δίκαιο

Κωδικός: OCRS384
Κατηγορία: Νομικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Παρουσίαση του αντικειμένου του μαθήματος.
 • Η έννοια της ρωμαϊκής κουρία.
 • Το πανόραμα των οργανισμών της ρωμαϊκής κουρία.
 • Το πανόραμα των οργανισμών της ρωμαϊκής κουρία (συνέχεια από 1η διάλεξη).
 • Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των dicasteria.
 • Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των dicasteria (συνέχεια από 2η διάλεξη).
 • Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των dicasteria (συνέχεια από 3η διάλεξη).
 • Οργάνωση των dicasteria.
 • Ο τρόπος λειτουργίας των dicasteria.
 • Η εξουσία των dicasteria.
 • Τα συντονιστικά όργανα της ρωμαϊκής κουρία.
 • Το δίκαιο του προσωπικού της ρωμαϊκής κουρία.
 • To δίκαιο του προσωπικού της ρωμαϊκής κουρία (συνέχεια από 5η διάλεξη).
 • To δίκαιο του προσωπικού της ρωμαϊκής κουρία (συνέχεια από 6η διάλεξη).
 • Ζητήματα της κεντρικής οργάνωσης και διοίκησης της ορθόδοξης εκκλησίας της Ελλάδος.
 • Η ανάδειξη των προκαθημένων και των επισκόπων την περίοδο της αδιαίρετης εκκλησίας.
 • Η ανάδειξη των προκαθημένων και των επισκόπων την περίοδο της αδιαίρετης εκκλησίας (συνέχεια από 8η διάλεξη).
 • Η ανάδειξη των προκαθημένων και των επισκόπων την περίοδο της αδιαίρετης εκκλησίας (συνέχεια από 9η διάλεξη).
 • Η ανάδειξη των προκαθημένων και των επισκόπων στην καθολική εκκλησία.
 • Η ανάδειξη των προκαθημένων και των επισκόπων στην καθολική εκκλησία (συνέχεια από 10η διάλεξη).
 • Η ανάδειξη του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 • Ιστορία του δικαίου των επισκοπικών συνδιασκέψεων στη λατινική εκκλησία.
 • Ιστορία του δικαίου των επισκοπικών συνδιασκέψεων στη λατινική εκκλησία (συνέχεια από 11η διάλεξη).

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1711
Αρ. Προβολών :  16762

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -