Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Λαών ΙI 19ος-20ος αιώνας

Κυριαζόπουλος Κυριάκος

Περιγραφή
 • Διεθνές δίκαιο των Κονκορδάτων μεταξύ της Αγίας Έδρας και Κρατών.
 • Δίκαιο εκκλησιαστικών συμβάσεων μεταξύ κυβερνήσεων και κρατών.
Κωδικός: OCRS386
Κατηγορία: Νομικής » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Μελέτη των νομικών βάσεων του δικαίου των κονκορδάτων και των εκκλησιαστικών συμβάσεων.
 2. Μελέτη του συστήματος σχέσεων κράτους και θρησκευμάτων.

Λέξεις Κλειδιά: δίκαιο των κονκορδάτων, εκκλησιαστικές συμβάσεις, σχέση κράτους και θρησκεύματος

 

 1. Διάφορες συμβάσεις μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων.
 2. Οι δύο διεθνείς διμερείς συμφωνίες μεταξύ Αγίας Έδρας και του Κράτους του Ισραήλ.
 3. Θεμελιώδης συμφωνία μεταξύ Αγίας Έδρας και κράτους του Ισραήλ του 1993(άρθρα 4έως 11).
 4. Μελέτη της θεμελιώδους συμφωνίας μεταξύ Αγίας Έδρας και κράτους του Ισραήλ.
 5. Μελέτη του πρόσθετου πρωτοκόλλου της θεμελιώδους συμφωνίας.
 6. Μελέτη των άρθρων 1 έως 5 της συμφωνίας για τη νομική προσωπικότητα των θρησκευτικών οργανισμών μεταξύ Αγίας Έδρας και κράτους του Ισραήλ.

Λέξεις Κλειδιά: συμβάσεις κράτους και θρησκευμάτων, διμερείς συμφωνίες, Αγία Έδρα, κράτος του Ισραήλ, συμφωνία, πρωτόκολλο, άρθρα

 

 1. Μελέτη των άρθρων της διεθνούς συμφωνίας μεταξύ της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Αγίας Έδρας.

Λέξεις Κλειδιά: μελέτη άρθρων, διεθνής συμφωνία, ιταλική δημοκρατία, Αγία Έδρα

 

 1. Μελέτη των άρθρων 11 έως 14 της διεθνούς συμφωνίας μεταξύ της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Αγίας Έδρας.
 2. Μελέτη των άρθρων 1 έως 4 της Συμφωνίας μεταξύ ιταλικής κυβέρνησης και ιταλικής ινδουιστικής ένωσης.

Λέξεις Κλειδιά: μελέτη άρθρων, διεθνής συμφωνία, ιταλικής δημοκρατία, Αγία Έδρα, ιταλικής κυβέρνησης, ιταλική ινδουιστική ένωση

 

 1. Εξέταση και ερμηνεία της συμφωνίας μεταξύ ιταλικής κυβέρνησης και ιταλικής ινδουιστικής ένωσης (άρθρα 5 ως 10).
 2. Συμφωνία μεταξύ ιταλικής κυβέρνησης και ιταλικής ινδουιστικής ένωσης (άρθρα 11 ως 20).

Λέξεις Κλειδιά: ερμηνεία της συμφωνίας, ιταλική κυβέρνηση, ιταλική ινδουιστική ένωση

 

 1. Μελέτη της συμφωνίας μεταξύ ιταλικής κυβέρνησης και ιταλικής ινδουιστικής ένωσης ως μοντέλο συμφωνίας μεταξύ ιταλικής κυβέρνησης κι ενός θρησκεύματος διαφορετικού από την καθολική εκκλησία στην Ιταλία.
 2. Μελέτη της συμφωνίας της Κροατίας με την Αγία Έδρα για νομικά ζητήματα του έτους 1996 (άρθρα 1-3).
 3. Διεθνής Συμφωνία μεταξύ Αγίας Έδρας και της Δημοκρατίας της Κροατίας για νομικά ζητήματα(άρθρα 4 ως 9).
 4. Μελέτη της Διεθνούς Συμφωνίας μεταξύ της Αγίας Έδρας και της Δημοκρατίας της Κροατίας (άρθρα 10 έως 17).

Λέξεις Κλειδιά: μελέτη συμφωνίας, ιταλική κυβέρνηση, ιταλική ινδουιστική ένωση, μοντέλο συμφωνίας, καθολική εκκλησία, Κροατία, Αγία Έδρα, νομικά ζητήματα

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1766
Αρ. Προβολών :  13120

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -