Δομές δεδομένων

Παπαδόπουλος Απόστολος

Περιγραφή

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των βασικών δομών δεδομένων και αλγορίθμων. Η μελέτη περιλαμβάνει τη θεωρητική ανάλυσή τους καθώς επίσης και τις εφαρμογές της κάθε δομής. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται: πίνακες, λίστες, στοίβες, ουρές προτεραιότητας, δένδρα αναζήτησης, κατακερματισμός, γραφήματα, αναζήτηση, ταξινόμηση, επίλυση προβλημάτων και βασικοί αλγόριθμοι.

 

 

 

Κωδικός: OCRS389
Κατηγορία: Πληροφορικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων

 

Λέξεις κλειδιά: Εισαγωγικά Θέματα, Δομές Δεδομένων, Hardware

Θέματα απόδοσης αλγορίθμων: ασυμπτωτική ανάλυση, συμβολισμοί Ο,Ω,Θ, χειρότερη, μέση και καλύτερη περίπτωση.

 

Λέξεις κλειδιά: Απόδοση Αλγορίθμων, Μέτρηση Απόδοσης, Ασυμπτωτική Ανάλυση, Ρυθμός Αύξησης, Συμβολισμός Ο, Συμβολισμός Ω, Συμβολισμός Θ, Χειρότερη Περίπτωση, Μέση Περίπτωση, Καλύτερη Περίπτωση.

Στοίβες: Λειτουργία της στοίβας, επιτρεπτές πράξεις και μορφές οργάνωσης (με πίνακες, με δυναμική δέσμευση μνήμης). Εφαρμογές: μετατροπή infix σε postfix, εύρεση μονοπατιού σε λαβύρινθο.

 

Λέξεις κλειδιά: Στοίβες (Stacks), Προτεραιότητες Τελεστών, Εφαρμογή Στοίβας, Infix, Postfix.

Ουρές: Ουρές προτεραιότητας, λειτουργίες και εφαρμογές.

 

Λέξεις κλειδιά:Ουρές (Queues), Ουρές Προτεραιότητας (Priority Queues)

Δυαδικά δένδρα: δυαδικά δένδρα αναζήτησης, εισαγωγή και διαγραφή, λειτουργίες και εφαρμογές, ισοζυγισμένα δυαδικά δένδρα αναζήτησης AVL και δένδρα αναζήτησης πολλών δρόμων.

 

Λέξεις κλειδιά:Δυαδικά Δένδρα (Binary Trees), Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης (Binary Search Trees), Ισοζυγισμένα Δυαδικά Δένδρα (Balanced Binary Trees), Δένδρα Αναζήτησης m-δρόμων, Πολυδιάστατα Δένδρα (Multidimensional Trees)

Γραφήματα: Αναζήτηση πρώτα σε βάθος (DFS) σε κατευθυνόμενο γράφημα, ελάχιστα ζευγνύοντα δένδρα, τοπολογική ταξινόμηση.      

 

Λέξεις κλειδιά: DFS, Κατευθυνόμενος Γράφο, Ελάχιστα Μονοπάτια, Τοπολογική Ταξινόμηση, Ελάχιστα Ζευγνύοντα Δένδρα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2882
Αρ. Προβολών :  15362

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -