Ειδικά θέματα αγροτικής κοινωνιολογίας

Παρταλίδου Μαρία

Περιγραφή

Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού, η άμβλυνση των διαφορών μεταξύ πόλης και υπαίθρου με τα έργα υποδομής στην ύπαιθρο και την υιοθέτηση τεχνολογικών αλλαγών και καταναλωτικών προτύπων από τις αγροτικές κοινωνίες, η εκμηχάνιση της γεωργίας και η κινητικότητα του αγροτικού πληθυσμού είναι ορισμένες από τις εκφράσεις μιας αγροτικής αναδιάρθρωσης που έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν τόσο τον αγροτικό χώρο όσο και την κοινωνία. Για χρόνια υπήρχε ισχυρή ταύτιση του αγροτικού χώρου με τη γεωργία. Σήμερα όμως ο αγροτικός χώρος από χώρος παραγωγής μετατρέπεται και σε χώρο κατανάλωσης εμπειριών, προιόντων και υπηρεσιών. Οι αγροτικές κοινωνίες σε ολόκληρη  την Ευρώπη αναδεικνύουν και άλλες δραστηριότητες, και διεκδικήσεις και αντιμετωπίζουν ένα σύμπλεγμα προκλήσεων θέτοντας στο δημόσιο και επιστημονικό διάλογο μια σειρά ζητημάτων, τα οποία προσπαθεί να προσεγγίσει με κριτική σκέψη το μάθημα “Ειδικά Θέματα Αγροτικής Κοινωνιολογίας”. Βασικές θεματικές ενότητες και οι άξονες γύ

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS396
Κατηγορία: Γεωπονίας » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Μεταβαλλόμενη ύπαιθρος και αγροτική κοινωνία. Κοινωνική καινοτομία στην ύπαιθρο. Κοινωνικές συγκρούσεις και κινήματα στην ύπαιθρο. Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην ύπαιθρο. Κοινωνία της γνώσης και δίκτυα.

 

Λέξεις κλειδιά: Ύπαιθρος, Αγροτική Κοινωνία, Κοινωνική καινοτομία, Κοινωνικές συγκρούσεις, Κινήματα, Φτώχεια, Κοινωνικός αποκλεισμός, Κοινωνικό κεφάλαιο, Εμπιστοσύνη Δίκτυα.

Μεταβαλλόμενη ύπαιθρος και Αγροτική αναδιάρθρωση. Μετάβαση του αγροτικού χώρου από χώρο παραγωγής σε χώρο κατανάλωσης. Ο τομέας των υπηρεσιών στην ύπαιθρο. Πτυχές της αγροτικής αναδιάρθρωσης. Παγκοσμιοποίηση: Σημασία της για τη γεωργία και συνέπειες. Αντιστάσεις στην παγκοσμιοποίηση

 

Λέξεις κλειδιά: Μεταβαλλόμενη ύπαιθρος, Αγροτική αναδιάρθρωση. Μετάβαση του αγροτικού χώρου, Παγκοσμιοποίηση.

Η έννοια της κοινωνικής καινοτομίας. Κοινωνική οικονομία. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ). Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία.

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική καινοτομία, Κοινωνική οικονομία, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία.

Η έννοια της Υπαίθρου. «Αγροτικότητα» και συγκρούσεις στον αγροτικό χώρο. Τύποι συγκρούσεων. Η έννοια του Κοινωνικού Κινήματος. Τύποι Κοινωνικών Κινημάτων.

 

Λέξεις κλειδιά: Ύπαιθρος, Αγροτικότητα, Συγκρούσεις, Αγροτικός Χώρος, Κοινωνικό Κίνημα, Τύποι Κοινωνικών Κινημάτων.

Οι έννοιες της Φτώχειας, της Αποστέρησης και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Μέτρηση της φτώχειας στην ύπαιθρο. Βιώματα της φτώχειας (αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας).

 

Λέξεις κλειδιά: Φτώχεια, Αποστέρηση, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Βίωμα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3099
Αρ. Προβολών :  18637

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -