Δασική Βιομετρία ΙΙ

Σταματέλλος Γεώργιος

Περιγραφή

 

Μέτρηση δασικών προϊόντων. Μέτρηση κατακείμενων δέντρων, εκτίμηση των χαρακτηριστικών ισταμένων δέντρων και συστάδων, στατικώς (δενδρομετρία) και δυναμικώς (αυξητική). Καθορισμός ποιοτήτων τόπου, πίνακες παραγωγής και δασικές απογραφές.

 

 

Κωδικός: OCRS409
Κατηγορία: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στις μετρήσεις, στα σφάλματα μετρήσεων και στις εκτιμήσεις.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Μετρήσεις, σφάλματα μετρήσεων, εκτιμήσεις

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στις μετρήσεις και τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών ενός δέντρου, στις μετρήσεις του όγκου ενός κατακείμενου δέντρου και στις μετρήσεις δασικών προϊόντων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μέτρηση κατακείμενου δέντρου, μέτρηση δασικών προϊόντων, όγκος δέντρου.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στις μετρήσεις και τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών ενός ιστάμενου δέντρου (ύψους και διαμέτρου), γίνεται μελέτη της μορφής του κορμού των δέντρων, στην ογκομέτρηση ενός ιστάμενου δέντρου και στην μέτρηση της ηλικίας και της προσαύξησης των δέντρων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μέτρηση ιστάμενου δέντρου, ύψος δέντρου, διάμετρος δέντρου, μελέτη μορφής κορμού, ογκομέτρηση δέντρου, μέτρηση ηλικίας, προσαύξηση δέντρων.

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στην εκτίμηση κάποιων χαρακτηριστικών μιας συστάδας, όπως είναι η διάμετρος, η κυκλική επιφάνεια, το ύψος, ο αριθμός των κορμών, ο όγκος, η βιομάζα. Επίσης, παρουσιάζονται οι μέθοδοι εκτίμησης της βιομάζας, της ηλικίας και της ποιότητας του ξύλου. Τέλος, γίνεται αναφορά στις ποιότητες τόπου, στους  πίνακες παραγωγής και στην προσαύξηση συστάδας.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διάμετρος συστάδας, κυκλική επιφάνεια συστάδας, ύψος συστάδας, αριθμός κορμών συστάδας, όγκος συστάδας, βιομάζα συστάδας, εκτίμηση ηλικίας και ποιότητας ξύλου, ποιότητες τόπου, πίνακες παραγωγής, προσαύξηση συστάδας.

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται κάποιες ασκήσεις του μαθήματος και κάποια σχήματα για την καλύτερη κατανόησή του.

 

Λέξεις Κλειδιά: ασκήσεις, σχήματα, αυτοαξιολόγηση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7635
Αρ. Προβολών :  27148

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -