Αθλητική Κοινωνική Ψυχολογία

Δογάνης Γεώργιος

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η μελέτη ειδικών θεμάτων ψυχοκοινωνικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη λειτουργία του ατόμου στην ομάδα, του ηγετικού ρόλου και της αθλητικής ομάδας. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν μια κριτική θεώρηση των αθλητικών φαινόμενων και συμπεριφορών και να εξοικειωθούν με τον επιστημονικό τρόπο μελέτης. Όλοι οι φοιτητές/τριες έχουν την υποχρέωση να μελετήσουν ένα θέμα, να συγγράψουν μια σύντομη εργασία και να την παρουσιάσουν στους υπολοίπους φοιτητές/τριες.

 

 

Κωδικός: OCRS410
Κατηγορία: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Θεματικές ενότητες Κοινωνικής Αθλητικής Ψυχολογίας
 • Κλασικά πειράματα – Θεωρίες Κοινωνικής ψυχολογίας
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Ορισμοί
 • Θέματα Κοινωνικής Αθλητικής Ψυχολογίας

 

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική Ψυχολογία, κοινωνική επιρροή, κλασικά πειράματα κοινωνικής ψυχολογίας, θεωρίες κοινωνικής ψυχολογίας

 • Προσεγγίσεις
 • Η εμπλοκή και η παραμονή στον αθλητισμό
 • Παράγοντες, διαδικασίες και φορείς κοινωνικοποίησης στον αθλητισμό
 • Το παιχνίδι
 • Επιρροή φορέων κοινωνικοποίησης
 • Άλλα θέματα σχετικά με την κοινωνικοποίηση στον αθλητισμό

 

Λέξεις Κλειδιά: κοινωνικοποίηση, μοντέλο εσωτερίκευσης, συγκρουσιακή προσέγγιση, μοντέλα αλληλεπίδρασης, τύποι παιχνιδιών, γονεϊκή επιρροή

 • Βασικοί στόχοι οργανωμένων προγραμμάτων νεανικού αθλητισμού.
 • Φάσεις συμμετοχής
 • Η Οικογένεια και η Ανατροφή των Παιδιών
 • Ο ρόλος των γονέων.
 • Το Αθλητικά Προικισμένο Παιδί (Ταλέντο)
 • Φάσεις ανάπτυξης ταλέντου
 • Πρώιμη εξειδίκευση ή ενασχόληση με ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων;
 • Η εγκατάλειψη του αθλητισμού
 • Πρακτικές Εφαρμογές

 

Λέξεις Κλειδιά: δειγματοληπτική περίοδος, περίοδος εξειδίκευσης, περίοδος επένδυσης, ταλέντο, ρομαντική φάση, φάση ακρίβειας, φάση ολοκλήρωσης, πρώιμη εξειδίκευση, εγκατάλειψη του αθλητισμού

 • Ορισμοί επιθετικότητας
 • Κριτήρια επιθετικότητας
 • Αιτίες επιθετικότητας
 • Η επιθετικότητα στον αθλητισμό
 • Είδη ταραχών
 • Τι ευνοεί και προωθεί τη βία
 • Οι πιθανοί πρωταγωνιστές
 • Ηθική ανάπτυξη και επιθετικότητα
 • Έλεγχος της επιθετικότητας
 • Επιθετικότητα και φύλο
 • Αποφυγή της επιθετικότητας
 • Μέτρηση της επιθετικότητας
 • Ηθικότητα και Αθλητισμός
 • Θεωρίες για την ηθική ανάπτυξη
 • Μέθοδοι έρευνας
 • Έρευνες και πορίσματα σχετικά με την ηθικότητα στον αθλητισμό
 • Διαπιστώσεις και μελλοντικές κατευθύνσεις

 

Λέξεις Κλειδιά: κριτήρια επιθετικότητας, μορφές επιθετικότητας, Θεωρία του ενστίκτου, Θεωρία της ματαίωσης, Θεωρία της κοινωνικής μάθησης, Θεωρία της επαναλαμβανόμενης ματαίωσης, γνωστικο-εξελικτική Θεωρία, Θεωρία της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς, ταραχές, Αθλητική ηθική

 • Η φύση των στάσεων
 • Θεωρητικές απόψεις για τις στάσεις
 • Στάσεις και προσκόλληση στην άσκηση
 • Στάσεις και πρόβλεψη συμπεριφοράς

 

Λέξεις Κλειδιά: γνωστικό στοιχείο, συναισθηματικό στοιχείο, πραξιακό στοιχείο, αυτοαποτελεσματικότητα, Θεωρία της κοινωνικής μάθησης, Θεωρία διαπροσωπικής συμπεριφοράς,Θεωρία αιτιολογημένης δράσης, Θεωρία σχεδιασμένης συμπεριφοράς, προσκόλληση στην άσκηση

 • Έρευνες: Η αιτιολόγηση
 • Διαφορές εξαιτίας του φύλου
 • Ερμηνεία
 • Μελέτες στον αγωνιστικό αθλητισμό

 

Λέξεις Κλειδιά: Ηθικός σχετικισμός, Παρενθετική ηθική, ηθική απελευθέρωση

 • Επικοινωνία
 • Εκπομπή μηνυμάτων
 • Η διαδικασία της επικοινωνίας
 • Αποτελεσματική εκπομπή μηνυμάτων
 • Αποτελεσματική λήψη μηνυμάτων
 • Κριτική
 • Σύγκρουση
 • Οδηγίες προς προπονητές

 

Λέξεις Κλειδιά: δεξιότητες επικοινωνίας, φραστικά μηνύματα, μη φραστικά μηνύματα, θόρυβος, ενεργητική ακρόαση, υποστηρικτική ακρόαση, συνειδητή ακρόαση, τύπος προπονητή, καθοδήγηση ομάδας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3939
Αρ. Προβολών :  24095

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -