Θεωρίες Μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό

Δημητριάδης Σταύρος

Περιγραφή
 • Γενικός στόχος του μαθήματος είναι:
  • Η εξοικείωση με τις σύγχρονες Θεωρίες Mάθησης και η σύνδεσή τους με Αρχές Σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισμικού,
  • Η εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python με έμφαση στην ανάπτυξη παιχνιδιών μάθησης.

Το μάθημα καλύπτει τις εξής θεωρίες: Συμπεριφορισμός, Γνωσιακές Θεωρίες, Εποικοδομισμός, Κοινωνικός εποικοδομισμός και Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες, Συνδεσιασμός, Κονστραξιονισμός και Παιχνιδοκεντρική μάθηση. Περιλαμβάνει επίσης εργαστηριακά μαθήματα εκμάθησης προγραμματισμού σε Python/PyGame.

 

Κωδικός: OCRS416
Κατηγορία: Πληροφορικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Νοήμονα συστήματα και Μάθηση
 2. Αναπαράσταση
 3. Μάθηση και Εκπαίδευση
 4. Τεχνολογία & Τεχνολογικά Ενισχυόμενη Μάθηση

Λέξεις κλειδιά: νοήμονα συστήματα, αναπαράσταση, τεχνολογικά ενισχυόμενη μάθηση

 1. Διάδραση
 2. Πώς ενισχύει τη Μάθηση η Τεχνολογία;

Λέξεις κλειδιά: διάδραση

 • Διδακτικό Μοντέλο
 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό [1/2]
 • Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Αρχιτεκτονική & Διασύνδεση Χρήστη

Λέξεις κλειδιά: διδακτικό μοντέλο, εκπαιδευτικό λογισμικό, σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού, αρχιτεκτονική χρήστη, διασύνδεση χρήστη

 • Συμπεριφορισμός (Behaviorism)
 • Μάθηση & Εκπαίδευση κατά τον Συμπεριφορισμό
 • Επίδραση στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Λέξεις κλειδιά: συμπεριφορισμός, behaviorism

 • Γνωσιακή Επιστήμη - Γνωσιακές Θεωρίες - Γνωστική Ψυχολογία
 • Εσωτερικές δομές και λειτουργίες της νοημοσύνης
 • Αναπαραστασιακή - Υπολογιστική Θεωρία του Νου
 • Οργάνωση της Εκπαίδευσης & Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Διαφορετικά Είδη Γνώσης & Επίπεδα Μάθησης

Λέξεις κλειδιά: γνωσιακή επιστήμη, γνωστικισμός, cognitivism, γνωστική ψυχολογία, εσωτερικές δομές, λειτουργίες νοημοσύνης, θεωρία του νου, οργάνωση εκπαίδευσης, σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού, είδη γνώσης, επίπεδα μάθησης

 • Εξωτερικές αναπαραστάσεις
 • Κώδικας Αναπαράστασης (representational code)
 • Τροπικότητα (modality)
 • Δομή μιας αναπαράστασης
 1. Σύστημα που αναπαρίσταται και σύστημα που αναπαριστά
 2. Πληροφοριακή ισοδυναμία των αναπαραστάσεων
 3. Διαστάσεις των αναπαραστάσεων
 • Πολλαπλές Αναπαραστάσεις
 1. Γνωστικές λειτουργίες: Συμπληρωματικότητα / Περιορισμός / Δόμηση
 2. Προβλήματα κατά τη χρήση Πολλαπλών Αναπαραστάσεων

Λέξεις κλειδιά: Εξωτερικές Αναπαραστάσεις Γνώσης, external representations, κώδικας αναπαράστασης, representational code, τροπικότητα, modality, δομή αναπαράστασης, πληροφοριακή ισοδυναμία, πολλαπλές αναπαραστάσεις, γνωστικές λειτουργίες, συμπληρωματικότητα, περιορισμός, δόμηση

 1. Θεωρία Διπλής Κωδικοποίησης
 2. Γνωστικές Διεργασίες
 3. Αναπαραστάσεις (Κώδικες, Τροπικότητες)

Λέξεις κλειδιά:πολυμέσα, multimedia learning, θεωρία διπλής κωδικοποίησης, double coding theory, γνωστικές διεργασίες, αναπαραστάσεις, κώδικες, τροπικότητες

1. Αρχές σχεδίασης για την καλύτερη οργάνωση πολυμεσικών διδακτικών μηνυμάτων

 1. Πολυμέσα
 2. Συνεκτικότητα
 3. Γειτνίαση
 4. Τροπικότητα
 5. Πλεονασμός
 6. Προσωπικό/φιλικό στυλ παρουσίασης
 7. Ατομικές διαφορές

2. Αρχές σχεδίασης με χρήση δυναμικού κώδικα

 

Λέξεις κλειδιά: αρχές σχεδίασης, τεχνολογία πολυμέσων, οργάνωση πολυμεσικών διδακτικών μηνυμάτων, πολυμέσα, συνεκτικότητα, γειτνίαση, τροπικότητα, πλεονασμός, προσωπικό στυλ, φιλικό στυλ, ατομικές διαφορές, δυναμικός κώδικας

 1. Αρχιτεκτονική Λογισμικού (Software Architecture
 2. Όψεις Αρχιτεκτονικής Λογισμικού (Software Architecture Views)
 3. Διαγράμματα UML (UML Diagrams) - Διαγράμματα Περίπτωσης Χρήσης (Use Case Diagrams)

Λέξεις κλειδιά: αρχιτεκτονική λογισμικού, όψεις αρχιτεκτονικής, διαγράμματα UML, διαγράμματα περίπτωσης χρήσης, software architecture, architecture views, UML diagrams, use case diagrams

 1. Ορισμοί, Ιστορικά στοιχεία & Βασικές Θέσεις
 2. Ερμηνεία της Μάθησης και προτάσεις για την Εκπαίδευση
 3. Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό ως Γνωστικό Εργαλείο

Λέξεις κλειδιά: εποικοδομισμός, constructivism

 1. Διάδραση σε τεχνολογικά περιβάλλοντα
 2. Τα Χαρακτηριστικά της Διάδρασης
 3. Λειτουργίες της Διάδρασης σε Τεχνολογικά Περιβάλλοντα
 4. Τύποι Διάδρασης

Λέξεις κλειδιά: διάδραση, interaction, τύποι διάδρασης

 1. Ανακαλυπτική/Διερευνητική Μάθηση
 2. Η μέθοδος της Διερευνητικής Μάθησης με χρήση  Προσομοίωσης / Μικρόκοσμου
 3. Ερευνητικά στοιχεία για την αποδοτικότητα της  Διερευνητικής Μάθησης

Λέξεις κλειδιά: ανακαλυπτική μάθηση, διερευνητική μάθηση, προσομοιώσεις, μικρόκοσμοι

 1. Βασικές Θέσεις
 2. Ψυχολογική ερμηνεία της Μάθησης
 3. Δύο βασικές ιδέες:
 1. Κατανεμημένη Νοημοσύνη (Distributed Cognition)
 2. Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Zone of Proximal Development)

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικός εποικοδομισμός, social constructivism), κατανεμημένη νοημοσύνη, distributed cognition, ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, zone of proximal development

 1. Συνεργατική Μάθηση
 2. Συνεργατική μάθηση με Υποστήριξη Υπολογιστή (ΣΜΥΥ)
 3. Τρόποι οργάνωσης
 4. Βασικός μηχανισμός
 5. Οφέλη
 6. Περιορισμοί

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικός εποικοδομισμός, συνεργατική μάθηση, social constructivism, collaborative learning

 1. Διεξαγωγή διαλόγου και ενεργειών (means of dialogue and actions)
 2. Ενημερότητα σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος εργασίας (functions of workspace awareness)
 3. Βοήθεια στους εκπαιδευόμενους (facilities related to students’ self-regulation or guidance)
 4. Βοήθεια στους εκπαιδευτικούς (facilities related to teachers assistance)
 5. Διαχείριση σε επίπεδο της κοινότητας (functions related to community level management)

Λέξεις κλειδιά: σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, λειτουργίες λογισμικού, υποστήριξη συνεργατικής μάθησης, διεξαγωγή διαλόγου και ενεργειών, means of dialogue and actions, ενημερότητα, κατάσταση του περιβάλλοντος εργασίας, functions of workspace awareness, βοήθεια στους εκπαιδευόμενους, facilities related to students’ self-regulation or guidance, βοήθεια στους εκπαιδευτικούς, facilities related to teachers assistance, διαχείριση σε επίπεδο της κοινότητας, functions related to community level management

 • Ανάλυσης Αλληλεπίδρασης
 • Παραδείγματα
 • Τα βήματα της Ανάλυσης Διάδρασης
 • Παραδείγματα Δεικτών

Λέξεις κλειδιά: ανάλυση αλληλεπίδρασης, συνεργατική μάθηση, υποστήριξη υπολογιστή, interaction analysis, CSCL, δείκτες

 1. Συστήματα καθρεπτισμού (mirroring systems)
 2. Συστήματα μεταγνωστικής υποστήριξης (metacognitive systems)
 3. Συστήματα καθοδήγησης (guiding systems)    

Λέξεις κλειδιά:  συστήματα υποστήριξης ομάδων, ανάλυση διάδρασης, ανάλυση αλληλεπίδρασης, συστήματα καθρεπτισμού, mirroring systems, συστήματα μεταγνωστικής υποστήριξης, metacognitive systems, συστήματα καθοδήγησης, guiding systems
   

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3950
Αρ. Προβολών :  28661

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -