Μετάδοση θερμότητας

Χατζηαθανασίου Bασίλειος, Καδή Στυλιανή

Περιγραφή

Μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας, αγωγή-συναγωγή-ακτινοβολία, μεταβατικά φαινόμενα αγωγής, εναλλάκτες, πτερύγια.

 

Picture: "Heat-transmittance-means1" by Kmecfiunit - Own work. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heat-transmittance-means1.jpg#/media/File:Heat-transmittance-means1.jpg

 

Κωδικός: OCRS421
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας, αγωγή-συναγωγή-ακτινοβολία.

Θερμική αγωγιμότητα, εξίσωση αγωγής, θερμική αντίσταση.

Συντελεστής συναγωγής, υδροδυναμικό οριακό στρώμα, θερμικό οριακό στρώμα, τύποι ροής, ομοιότητα, φυσική σημασία αδιάστατων αριθμών, ροή στο εσωτερικό κυλίνδρου.

Μορφές πτερυγίων, ορθογώνιο πρισματικό πτερύγιο, αποτελεσματικότητα, απόδοση πτερυγίου, αριστοποιημένα πτερύγια, απόδοση συνολικής επιφάνειας.

Τύποι εναλλακτών, συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας, υπολογισμός μέσης θερμοκρασιακής διαφοράς, ενεργειακά ισοζύγια, μέθοδος των μονάδων μεταφοράς, αποτελεσματικότητα.

Μεταβατικά φαινόμενα, μέθοδος συγκεντρωμένης χωρητικότητας, εξάρτηση θερμοκρασίας  από το χώρο, ψύξη ή θέρμανση άπειρης επίπεδης πλάκας, διαγράμματα Heisler.

Ακτινοβολία μέλανος σώματος, εκπομπή σε ζώνη, εκπομπή από επιφάνεια, ο νόμος του Kirchhoff, συντελεστής θέας, συναλλαγή θερμικής ακτινοβολίας, αποπομπή.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4781
Αρ. Προβολών :  20385

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -