Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Καραμέρης Αθανάσιος, Ράγκου Πολυξένη

Περιγραφή

Σχέσεις κοινωνίας και περιβάλλοντος, η οικολογική, κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτισμική διάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, φιλοσοφία του επικρατούντος μοντέλου ανάπτυξης, περιβαλλοντικές αξίες, εργαλεία της περιβαλλοντικής πολιτικής, κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική, στρατηγικές προστασίας του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικό δίκαιο, αρχές αειφορίας και βιωσιμότητας, οικοτουρισμός, αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Κωδικός: OCRS438
Κατηγορία: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Μεγέθυνση
 2. Η εκθετική μεγέθυνση
 3. Οικονομική δραστηριότητα και περιβάλλον

Λέξεις κλειδιά: μεγέθυνση, ανάπτυξη, εκθετική μεγέθυνση, οικονομία, περιβάλλον

 

 1. Εισαγωγή
 2. Ορισμοί - Στόχοι

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντικές επιπτώσεις, έργα

 1. Τι περιλαμβάνει μια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 2. Κατηγορίες επιπτώσεων

Λέξεις κλειδιά: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, επιπτώσεις

 1. Μεθοδολογία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 2. Θέματα - κλειδιά ανά περιβαλλοντικό τομέα
 3. Εναλλακτικές λύσεις, επανορθωτικά μέτρα και παρακολούθηση
 4. Δημοσιοποίηση και διαδικασία λήψης αποφάσεων

Λέξεις κλειδιά: εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επανορθωτικά μέτρα, παρακολούθηση, δημοσιοποίηση, διαδικασία λήψης αποφάσεων

 

 1. Διάγραμμα ροής της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 2. Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση
 3. Περιβαλλοντικοί δείκτες

Λέξεις κλειδιά: διάγραμμα ροής, διαδικασία λήψης αποφάσεων, στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, περιβαλλοντικοί δείκτες

 

 1. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 2. Ελληνική Νομοθεσία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Λέξεις κλειδιά: ευρωπαϊκή νομοθεσία, ελληνική νομοθεσία

 1. Τι είναι Εκτίμηση Κοινωνικών  Επιπτώσεων;
 2. Οι κύριες αξίες της εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων
 3. Οι κύριες αρχές της εκτίμησης των κοινωνικών επιπτώσεων
 4. Διεθνείς αρχές που έχουν σχέση με την Εκτίμηση των Κοινωνικών Επιπτώσεων

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές επιπτώσεις, αξίες, αρχές

 

 1. Κοινωνικές αλλαγές και κοινωνικές επιπτώσεις
 2. Τα περιβάλλοντα

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικές αλλαγές, κοινωνικές επιπτώσεις, περιβάλλοντα

 1. Το κοινωνικό περιβάλλον
 2. Παρεμβάσεις, αλλαγές και επιπτώσεις
 3. Διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής και ανθρώπινες επιπτώσεις
 4. Ενσωμάτωση των βιοφυσικών και κοινωνικών περιβαλλόντων
 5. Διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικό περιβάλλον, παρεμβάσεις, ανθρώπινες επιπτώσεις

Κατηγορίες κοινωνικών επιπτώσεων

 1. Υγεία και κοινωνική ευημερία
 2. Ποιότητα του περιβάλλοντος διαμονής
 3. Οικονομικές επιπτώσεις και υλική ευημερία
 4. Πολιτιστικές επιπτώσεις
 5. Επιπτώσεις στην οικογένεια και την κοινότητα
 6. Θεσμικές, νομικές, πολιτικές και επιπτώσεις στην δικαιοσύνη
 7. Σχέσεις φύλων

Λέξεις κλειδιά: υγεία, κοινωνική ευημερία, ποιότητα περιβάλλοντος, οικονομικές επιπτώσεις, πολιτιστικές επιπτώσεις, οικογένεια, κοινότητα, δικαιοσύνη, σχέσεις φύλων

 

 1. Οικονομικά εργαλεία
 2. Η στρατηγική της άμεσης ρύθμισης

Λέξεις κλειδιά: οικονομικά εργαλεία, άμεση ρύθμιση

 

 1. Περιβαλλοντικοί φόροι και επιβαρύνσεις
 2. Φόροι και τέλη
 3. Περιβαλλοντικές επιδοτήσεις
 4. Μεταβιβάσιμες άδειες εκπομπών ρύπων
 5. Προβλήματα

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντικοί φόροι, περιβαλλοντικές επιδοτήσεις, μεταβιβάσιμες άδειες εκπομπών ρύπων

 1. Περιβαλλοντικές συμφωνίες
 2. Το σύστημα αστικής ευθύνης ως μέσο για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους
 3. Το σύστημα οικολογικής σήμανσης (Eco-label)
 4. Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (ΕΜΑS)

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντικές συμφωνίες, αστική ευθύνη, εσωτερίκευση εξωτερικού κόστους, οικολογική σήμανση, οικολογική διαχείριση

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4767
Αρ. Προβολών :  31006

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -