Διδακτική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Ράγκου Πολυξένη

Περιγραφή

 

Έννοια της διδακτικής διαδικασίας, ιστορική εξέλιξη των κυρίαρχων διδακτικών προσεγγίσεων του περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, σκοποί, περιεχόμενο και μέσα διδασκαλίας, διδακτικές αρχές, φάσεις της διδακτικής διαδικασίας, σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική του φυσικού περιβάλλοντος, αξιολόγηση, διδακτικά μοντέλα και διδακτικές τεχνικές, ολιστική προσέγγιση του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Κωδικός: OCRS439
Κατηγορία: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Εισαγωγή
 2. Το αναπτυξιακό μοντέλο
 3. Ανάπτυξη και Περιβάλλον
 4. Τι χρειάζεται να αλλάξει;
 5. Από την περιβαλλοντική κρίση στην αναγκαιότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη, περιβάλλον, περιβαλλοντική κρίση

 1. Η Διεθνής Διάσκεψη της Στοκχόλμης
 2. Το Διεθνές Συνέδριο του Βελιγραδίου
 3. Η Διακυβερνητική Διάσκεψη της Τιφλίδας

Λέξεις κλειδιά: Στοκχόλμη, Βελιγράδι, Τιφλίδα

 1. Το Διεθνές Συνέδριο της Μόσχας
 2. Η Διεθνής Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης

Λέξεις κλειδιά: Μόσχα, Θεσσαλονίκη

 1. Η έννοια του περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 2. Η έννοια του περιβαλλοντικού προβλήματος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Λέξεις κλειδιά: έννοια περιβάλλοντος, περιβαλλοντικό πρόβλημα

 1. Διαφορετικές προσεγγίσεις στην έννοια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 2. Η έννοια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Λέξεις κλειδιά: εννοιολογική προσέγγιση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 1. Εισαγωγή
 2. Σκοποί της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 3. Στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Λέξεις κλειδιά: σκοποί, στόχοι

Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

 

Λέξεις κλειδιά: περιβάλλον, αειφορία, βιώσιμη ανάπτυξη

 1. Tα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 2. Η μέθοδος project

Λέξεις κλειδιά: πρόγραμμα, μέθοδος project

 1. Συγκρότηση της ομάδας
 2. Επιλογή θέματος – κριτήρια επιλογής
 3. Σκοποί και στόχοι ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 4. Σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων
 5. Χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων

Λέξεις κλειδιά: Θέμα, σχεδιασμός, οργάνωση, δραστηριότητες

Διδακτικές στρατηγικές

 1. Η μέθοδος project
 2. Επίλυση προβλήματος
 3. Παιχνίδια ρόλων
 4. Καταιγισμός ιδεών
 5. Χαρτογράφηση εννοιών

 

Λέξεις κλειδιά: διδακτική στρατηγική, μέθοδος project, επίλυση προβλήματος, παιχνίδια ρόλων, καταιγισμός ιδεών, χαρτογράφηση εννοιών

 1. Διδακτικές στρατηγικές
  1. Συστημική προσέγγιση
  2. Μελέτη πεδίου
  3. Μελέτη περίπτωσης
  4. Επισκόπηση
  5. Ανάλυση και διασαφήνιση αξιών
 2. Διδακτικοί προσανατολισμοί ενός προγράμματος ΠΕ
 3. Πολυπλοκότητα του περιβαλλοντικού θέματος
 4. Αναζήτηση λύσεων στο πρόβλημα που εξετάζουμε
 5. Επιλογή τρόπων δράσης για την προβολή των προτεινόμενων λύσεων

 

Λέξεις κλειδιά: διδακτική στρατηγική, συστημική προσέγγιση, μελέτη πεδίου, μελέτη περίπτωσης, επισκόπηση, αξίες, λύσεις

 1. Εισαγωγή
 2. Η συστημική προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 3. Συστημική Προσέγγιση
 4. Περιγραφή ενός συστήματος
 5. Τα εργαλεία της συστημικής προσέγγισης : μοντέλα και προσομοίωση

Λέξεις κλειδιά: συστημική προσέγγισης, σύστημα

 1. Εισαγωγή
 2. Το αντικείμενο της αξιολόγησης
 3. Οι πηγές πληροφόρησης
 4. Τα εργαλεία της αξιολόγησης

Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, πληροφόρηση, εργαλεία

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4876
Αρ. Προβολών :  25402

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -