Περιβαλλοντική πολιτική και εκπαίδευση

Ράγκου Πολυξένη

Περιγραφή

Περιβάλλον και κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον, χωροταξικός σχεδιασμός και οργάνωση, οικονομική αξιολόγηση των ζημιών του περιβάλλοντος, οικονομική πολιτική και προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντική εκπαίδευση, περιβαλλοντικό δίκαιο, αναπτυξιακή και περιβαλλοντική πολιτική, πολιτική και στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος σαν εθνικό και διεθνές πρόβλημα.

 

Κωδικός: OCRS440
Κατηγορία: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Εισαγωγή
 2. Σχέση «Άνθρωπος – Περιβάλλον»

Λέξεις κλειδιά: Σχέση «Άνθρωπος – Περιβάλλον», ανάπτυξη

 1. Πληθυσμιακή αύξηση
 2. Αστικοποίηση
  1. Χαρακτηριστικά αστικοποίησης
  2. Η αστικοποίηση ως φαινόμενο
  3. Συνέπειες της Αστικοποίησης
  4. Η αστικοποίηση στις βιομηχανικές χώρες
  5. Αστικοποίηση στις αναπτυσσόμενες χώρες

Λέξεις κλειδιά: πληθυσμιακή αύξηση, αστικοποίηση

 

 1. Εξάντληση Φυσικών Πόρων
 2. Ορυκτές ακατέργαστες ύλες
 3. Καύσιμες πρώτες ύλες
 4. Το έδαφος
 5. Ο «κρίσιμος χώρος» στις βιομηχανικές κοινωνίες

Λέξεις κλειδιά: φυσικοί πόροι, εξάντληση, ορυκτές ύλες, καύσιμες ύλες, έδαφος, κρίσιμος χώρος

 1. Ρύπανση του περιβάλλοντος
 2. Ατμοσφαιρική ρύπανση
 3. Ρύπανση των υδάτινων πόρων

Λέξεις κλειδιά: ρύπανση, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση υδάτων

 

 1. Ρύπανση του εδάφους
 2. Ηχητική ρύπανση
 3. Αισθητική ρύπανση

Λέξεις κλειδιά: ρύπανση εδάφους, ηχορύπανση, αισθητική ρύπανση

 1. Η ιδιαιτερότητα της ραδιενεργoύ ρύπανσης
 2. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
 3. Τα θερμοκηπιακά αέρια

Λέξεις κλειδιά: ραδιενέργεια,  φαινόμενο θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή, θερμοκηπιακά αέρια

 

 1. Η καταστροφή της στιβάδας τον όζοντος
 2. Το φαινόμενο της όξινης βροχής
 3. Επιπτώσεις της απόθεσης οξέων

Λέξεις κλειδιά: στιβάδα τον όζοντος, όξινη βροχή, οξέα

 1. Τι είναι Περιβαλλοντική Πολιτική;
 2. Η θέση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής στα πλαίσια των άλλων τομέων της πολιτικής
 3. Το φυσικό περιβάλλον ως οικονομικό αγαθό
 4. Οικονομικά στοιχεία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 5. Οι στρατηγικές αντιλήψεις της Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 6. Οικονομικά αποτελέσματα της Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Λέξεις κλειδιά: πολιτική, οικονομικό αγαθό, οικονομία, στρατηγικές

 

 1. Προστασία Περιβάλλοντος και άλλες πολιτικές
 2. Προστασία Περιβάλλοντος και Οικονομική Ανάπτυξη
 3. Προστασία Περιβάλλοντος και Διεθνής ανταγωνισμός
 4. Διεθνείς διαστάσεις της Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 5. Υπερεθνικά Περιβαλλοντικά Προβλήματα

Λέξεις κλειδιά: προστασία, οικονομική ανάπτυξη, ανταγωνισμός, υπερεθνικά περιβαλλοντικά προβλήματα

 1. Περιβαλλοντικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 2. Η προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της Δασοπονίας
 3. Ο Νόμος 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντικό δίκαιο, Ευρωπαϊκή Ένωση, δασοπονία, προστασία περιβάλλοντος

 

 1. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση
 2. Σχέση «Άνθρωπος – Περιβάλλον»
 3. Τρόποι επίλυσης προβλημάτων

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντική υποβάθμιση

 1. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 2. Προσχολική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο

 1. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ενηλίκων
 4. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
 5. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενήλικοι, εκπαιδευτικοί

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3652
Αρ. Προβολών :  21343

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -