Πολιτική οικονομία

Ράγκου Πολυξένη

Περιγραφή

Εισαγωγικές έννοιες, διάφορες οικονομικές θεωρίες (προβλήματα οικονομικής οργάνωσης, οργάνωση της παραγωγής, τιμές και μορφές της αγοράς, προσδιορισμός του εισοδήματος, η φύση και αξία του χρήματος, οικονομικές θεωρίες που αφορούν αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής, πληθωρισμός και οικονομικές διακυμάνσεις, δημόσιος τομέας, διεθνείς οικονομικές σχέσεις, οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση), κοινωνικοοικονομικά συστήματα.

 

Κωδικός: OCRS441
Κατηγορία: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Εισαγωγή
 2. Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης
 3. Οι ανάγκες
 4. Οικονομικά αγαθά
 5. Ικανοποίηση των αναγκών μέσω της παραγωγής

 

Λέξεις κλειδιά: οικονομική σκέψη, ανάγκες, οικονομικά αγαθά

 

 1. Παραγωγή και κόστος αγαθών
 2. Οικονομικό κύκλωμα
 3. Ο ρόλος του κράτους

Λέξεις κλειδιά: αγαθά, οικονομικό κύκλωμα, κράτος

 

 1. Η ζήτηση των αγαθών
 2. Η ελαστικότητα της ζήτησης
 3. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή
 4. Η προσφορά των αγαθών

Λέξεις κλειδιά: ζήτηση, ελαστικότητα, προσφορά

 

 1. Ο προσδιορισμός της τιμής
 2. Τιμές και παραγωγή  σε πλήρη ανταγωνισμό
 3. Οι αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής και η διανομή του εισοδήματος

Λέξεις κλειδιά: τιμή, ανταγωνισμός, αμοιβές, συντελεστές παραγωγής, διανομή εισοδήματος

 

 1. Οικονομική ανάλυση
 2. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
 3. Ταξινόμηση εισοδημάτων σύμφωνα με συντελεστή παραγωγής

Λέξεις κλειδιά: οικονομική ανάλυση, Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, εισοδήματα

 1. Επενδύσεις
 2. Βασικοί παράγοντες καθορισμού ύψους απόδοσης επένδυσης
 3. Επενδύσεις και Οικονομία

Λέξεις κλειδιά: επενδύσεις, απόδοση, οικονομία

 1. Οικονομία και αγαθά
 2. Χρήμα
 3. Οι κυριότεροι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί
 4. Νομισματική πολιτική

Λέξεις κλειδιά: χρήμα, χρηματοδοτικοί οργανισμοί, νομισματική πολιτική

 

 1. Πληθωρισμός

Λέξεις κλειδιά: πληθωρισμός

 1. Δημόσιες δαπάνες
 2. Δημόσια έσοδα
 • Φόροι
 • Δανεισμός

Λέξεις κλειδιά: δημόσιες δαπάνες, δημόσια έσοδα, φόροι, δανεισμός

 

 1. Εμπόριο
 2. Κράτος και εμπόριο

Λέξεις κλειδιά: εμπόριο, δασμοί

 

Διεθνείς συναλλαγές

 

Λέξεις κλειδιά: διεθνείς συναλλαγές, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Μεγέθυνση και ανάπτυξη

 

Λέξεις κλειδιά: μεγέθυνση,  ανάπτυξη, περιβάλλον

 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
 2. Παγκοσμιοποίηση
 3. Αλλαγές στις διαδικασίες εργασίας και παραγωγής
 4. Καταπολέμηση του πληθωρισμού κόστους

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, παγκοσμιοποίηση, πληθωρισμός κόστους

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6466
Αρ. Προβολών :  34819

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -