Τεχνολογία Ξύλου

Φιλίππου Ιωάννης

Περιγραφή

 

Τεχνολογία παραγωγής (πρώτες ύλες, μηχανήματα, στάδια παραγωγής, τεχνολογικές συνθήκες), προϊόντα ξύλου (στύλοι, πάσσαλοι, πριστή ξυλεία, παρκέτα, ξυλόφυλλα, αντικολλητά, επικολλητά, μοριοσανίδες, ινοσανίδες, άλλα σύνθετα προϊόντα), ιδιότητες και χρήσεις των προϊόντων.

 

 

 

 

 

 

Κωδικός: OCRS443
Κατηγορία: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Τι μελετά η Επιστήμη και Τεχνολογία Ξύλου
 2. Δασικά προϊόντα
 3. Βιομηχανικά προϊόντα ξύλου
 4. Διάρθρωση βιομηχανιών ξύλου
 5. Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα

 

Λέξεις Κλειδιά: δασικά προϊόντα, βιομηχανικά προϊόντα ξύλου

 1. Εισαγωγή
 2. Παραγωγή πριστής ξυλείας
 3. Μέρη πριστηρίου
 4. Κορμοπλατεία
 5. Κυρίως πριστήριο
 6. Ροή παραγωγής
 7. Πρισματοπλατεία

 

Λέξεις Κλειδιά: πριστήριο, κορμοπλατεία, πρισματοπλατεία

 1. Στάδια πρίσης
 2. Μηχανήματα πρίσης
 3. Πολυπρίονο
 4. Ταινιοπρίονο
 5. Δισκοπρίονο
 6. Σύγκριση μηχανημάτων
 7. Πριονελάσματα
 8. Χαρακτηριστικά δοντιών
 9. Έκκαμψη
 10. Τρόχισμα - Συντήρηση πριονιών

 

Λέξεις Κλειδιά: μηχανήματα πρίσης, πολυπρίονο, ταινιοπρίονο, δισκοπρίονο, πριονελάσματα, έκκαμψη, τρόχισμα

 1. Στάδια και μέθοδοι πρίσης
 2. Σχέδιο πρίσης
 3. Υπολείμματα πρίσης
 4. Ποσοτική απόδοση
 5. Ποιοτική απόδοση -Ποιοτική ταξινόμηση
 6. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση

 

Λέξεις κλειδιά:στάδια πρίσης, μέθοδοι πρίσης, σχέδιο πρίσης, υπολείμματα πρίσης, ποσοτική απόδοση, ποιοτική απόδοση

 1. Εισαγωγή
 2. Μέθοδοι ξήρανσης
 3. Φυσική ξήρανση
 4. Τεχνητή ξήρανση
 5. Άλλες μέθοδοι τεχνητής ξήρανσης
 6. Σφάλματα ξήρανσης και αντιμετώπιση τους

 

Λέξεις Κλειδιά: φυσική ξήρανση, τεχνητή ξήρανση, σφάλματα ξήρανσης

 1. Εισαγωγή
 2. Γιατί ατμίζουμε το ξύλο;
 3. Θάλαμοι άτμισης
 4. Διαδικασία άτμισης
 5. Μετά την άτμιση

 

Λέξεις κλειδιά:άτμιση

 1. Εισαγωγή
 2. Εμποτιστικές ουσίες
 3. Προετοιμασία του ξύλου
 4. Μέθοδοι εμποτισμού

  Μέθοδοι εμποτισμού χωρίς πίεση
  Μέθοδοι εμποτισμού με πίεση

 5. Παράγοντες εμποτισμού του ξύλου Επίδραση του εμποτισμού στις ιδιότητες και χρήσεις του ξύλου

 

Λέξεις Κλειδιά: εμποτιστικές ουσίες, μέθοδοι εμποτισμού

 1. Εισαγωγή
 2. Πρώτη ύλη παραγωγής ξυλοφύλλων
 3. Στάδια παραγωγής
 4. Προετοιμασία του ξύλου
 5. Μέθοδοι παραγωγής
 6. Ξήρανση
 7. Ποσοτική απόδοση

 

Λέξεις κλειδιά:ξυλόφυλλα, ποσοτική απόδοση

 1. Εισαγωγή
 2. Συγκόλληση ξύλου - Χρήσεις
 3. Παράγοντες συγκόλλησης
 4. Συγκολλητικές ουσίες

 

Λέξεις κλειδιά: συγκόλληση ξύλου, συγκολλητικές ουσίες

 

 1. Εισαγωγή
 2. Παραγωγή κοντραπλακέ
 3. Παραγωγή πηχοσανίδων
 4. Ιδιότητες των αντικολλητών
 5. Καμπύλα αντικολλητά

 

Λέξεις κλειδιά: κοντραπλακέ, πηχοσανίδες, αντικολλητά

 1. Εισαγωγή
 2. Επιλογή και προετοιμασία του ξύλου
 3. Τεχνική παραγωγής
 4. Επιλογή και προετοιμασία του ξύλου
 5. Διαμόρφωση δεσμών - συνένωση

 

Λέξεις κλειδιά:επικολλητό, συνένωση

 

 1. Εισαγωγή
 2. Πρώτες ύλες μοριοσανίδων
 3. Παραγωγή και μορφολογία τεμαχιδίων
 4. Ανάμιξη τεμαχιδίων - συγκολλητικής ουσίας
 5. Στρωμάτωση
 6. Κλιματισμός, παρύφωση, λείανση και άλλες κατεργασίες
 7. Τεχνολογικοί παράγοντες
 8. Ιδιότητες μοριοσανίδων

 

Λέξεις κλειδιά:μοριοσανίδες, τεμαχίδια, συγκολλητική ουσία, στρωμάτωση

 1. Εισαγωγή
 2. Τύποι ινοπλακών
 3. Πρώτες ύλες
 4. Προετοιμασία του ξύλου
 5. Πολτοποίηση
 6. Στρωμάτωση
 7. Ξήρανση – Προπίεση
 8. Πίεση
 9. Βελτιωτικές επεξεργασίες
 10.  Κλιματισμός, παρύφωση και άλλες επεξεργασίες
 11.  Ιδιότητες ινοσανίδων
 12.  MDF
 13.  OSB

 

Λέξεις Κλειδιά: ινόπλακες, πολτοποίηση, στρωμάτωση, ινοσανίδες, MDF, OSB

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  10044
Αρ. Προβολών :  47088

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -