Αμερικανική Λογοτεχνία και πολιτισμός: 19ος αι

Δέτση Ζωή

Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή του ιστορικού, πολιτικο-κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου, μέσα στο οποίο η Αμερική του 19ου αιώνα εξελίχθηκε από αγροτικό έθνος σε βιομηχανικό γίγαντα. Οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν τα κινήματα του Ρομαντισμού, Ρεαλισμού και Νατουραλισμού μέσα από λογοτεχνικά κείμενα σημαντικών Αμερικανών συγγραφέων της εποχής, όπως Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Henry David Thoreau, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Ambrose Bierce, Charlotte Perkins Gilman, Jack London.

 

The aim of this course is to introduce students to the movements of Transcendentalism, Romanticism, Realism and Naturalism through selected works by major American writers such as Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Henry David Thoreau, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Ambrose Bierce, Charlotte Perkins Gilman, Jack London. The texts will be studied alongside the socio-political, economic, and cultural transformat

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS451
Κατηγορία: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Introduction to American Literature and Culture: Η ενότητα αυτή είναι μία εισαγωγή στη βασική έννοια του αμερικανισμού όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από την πολιτική ιδεολογία της αμερικανικής επανάστασης και την ανάγκη πρωτότυπης λογοτεχνικής δημιουργίας. Γίνεται αναφορά στις βασικές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν την αμερικανική κοινωνία της εποχής, τη συνεχώς αυξανόμενη μετανάστευση, τη βιομηχανοποίηση, και την επεκτατική πορεία προς τη Δύση πάντα σε συνδυασμό με τα λογοτεχνικά κινήματα που εμφανίζονται και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά:Εισαγωγή στην Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμό 

Literary Movements: Romanticism/ Transcendentalism: Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στο κίνημα του Ρομαντισμού, στις επιρροές του από την Ευρώπη, και στις ιδιαιτερότητές του πιο φιλοσοφικού/ μεταφυσικού κινήματος Transcendentalism. Μελετούνται κείμενα του Emerson, Whitman, Thoreau καθώς και των εκπροσώπων του «Αρνητικού Ρομαντισμού» (Negative Romanticism) όπως Poe, Hawthorne, Melville. Realism/Naturalism: Aκολουθώντας τις κοινωνικο-πολιτιστικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα τον 19ο αιώνα περνάμε στα κινήματα του Ρεαλισμού και του Νατουραλισμού μελετώντας αντιπροσωπευτικά κείμενα και τάσεις αναμόρφωσης της αμερικανικής κοινωνίας της εποχής μέσα από την προσπάθεια των συγγραφέων να καταπιαστούν με φλέγοντα θέματα όπως η θέση των γυναικών, ο θεσμός της δουλείας, κλπ.     

 

Λέξεις Κλειδιά: Λογοτεχνικά κινήματα του 19ου αιώνα (Ρομαντισμός, Υπερβατισμός, Ρεαλισμός, Νατουραλισμός)

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3442
Αρ. Προβολών :  12222

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -