Σύγχρονο Αμερικανικό Θέατρο

Πατσαλίδης Σάββας

Περιγραφή

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους προπτυχιακούς φοιτητές να εξοικιωθούν με μία πληθώρα συγγραφικών στυλ και συγγραφέων ανδρών και γυναικών, γνωστότερων και μη, λευκών και έγχρωμων των τελευταίων πέντε δεκαετιών στις Η.Π.Α. Έμφαση θα δοθεί επίσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και κριτικής σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του σύγχρονου θεάτρου. Οι φοιτητές προσδοκάται να μελετούν τουλάχιστον ένα θεατρικό έργο ανά εβδομάδα.

 

The main objective of this course is to help undergraduate students get acquainted with a variety of styles developed and practised by male and female, mainstream and non mainstream, white and colored dramatists of the last five decades in the U.S. Emphasis will also be placed on the development of interpretive and critical skills in evaluating contemporary drama. Students are expected to read at least one play per week.

Κωδικός: OCRS453
Κατηγορία: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Syllabus

Discipline and punish: The case of Baraka’s Dutchman

Heterotopias of blackness: The (im)possibilities of the (black) female self.

Power games in Shepard’s prison - house: A lie of the mind.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2994
Αρ. Προβολών :  13762

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -