Παύλεια Θεολογία

Τσαλαμπούνη Αικατερίνη

Περιγραφή

Θέμα του μαθήματος αποτελεί η μελέτη και ανάλυση των βασικών θεολογικών ιδεών του αποστόλου Παύλου, όπως αυτές αναπτύσσονται στις γενικά αποδεκτές ως γνήσιες παύλειες επιστολές. Επιπλέον, θα συζητηθεί ο τρόπος που αυτές οι ιδέες προσλήφθηκαν και αναπτύχθηκαν περαιτέρω στις λεγόμενες δευτεροπαύλειες επιστολές.

Λέξεις Κλειδιά: Kαινή Διαθήκη, θεολογία Καινής Διαθήκης, Παύλος, ερμηνεία

Εικόνα: By Theophanes the Cretan - Unknown, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1288189

 

Κωδικός: OCRS458
Κατηγορία: Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Παρουσίαση της ιστορίας της έρευνας σχετικά με τη θεολογία της Καινής Διαθήκης γενικότερα, μεθοδολογικές προϋποθέσεις για τη μελέτη της θεολογικής σκέψης του Παύλου.

Λέξεις Κλειδιά: θεολογία Καινής Διαθήκης, ιστορία έρευνας

Οι θεολογικές καταβολές του Παύλου: η επίδραση των ελληνιστών Χριστιανών της Ιερουσαλήμ και της Αντιόχειας στην σκέψη του Παύλου.

Λέξεις Κλειδιά: Ιουδαϊσμός, ελληνιστές, Πράξεις των Αποστόλων, εθνικοί

Η διδασκαλία του Παύλου για την αμαρτία και την σωτηρία, o ρόλος του Νόμου, το ευαγγέλιο και η σωτηρία.

Λέξεις Κλειδιά: αμαρτία, σωτηρία, ευαγγέλιο, χάρις

Η διδασκαλία του Παύλου για τον Ιησού Χριστό: ο όρος Χριστός, ενανθρώπιση και προΰπαρξη, σταυρός και ανάσταση.

Λέξεις Κλειδιά: χριστολογία, ενανθρώπιση, προΰπαρξη

Η διδασκαλία περί Εκκλησίας: όροι και εικόνες / μεταφορές για την Εκκλησία, η συμμετοχή των πιστών σε αυτήν κι οι ηθικές προεκτάσεις της παύλειας εκκλησιολογίας.

Λέξεις Κλειδιά: εκκλησιολογία, ηθική, σωτηρία

Η διδασκαλία του Παύλου για τον άνθρωπο: προϋποθέσεις της παύλειας ανθρωπολογίας, εικόνες και ορολογία, οι ανθρωπολογικές συνέπειες της αμαρτίας και της σωτηρίας.

Λέξεις Κλειδιά: άνθρωπος, αμαρτία, σωτηρία

Η διδασκαλία του Παύλου για το Άγιο Πνεύμα: το Άγιο Πνεύμα κι ο ρόλος του στη ζωή των πιστών και στην Εκκλησία.

Λέξεις Κλειδιά: πνευματολογία, τριαδολογία, εκκλησιολογία

Η διδασκαλία του Παύλου για τα έσχατα κι η σημασία για το παρόν των πιστών, ο εσχατολογικός ορίζοντας του Παύλου.

Λέξεις Κλειδιά: εσχατολογία, εκκλησιολογία, ηθική

Σύγκριση της διδασκαλίας του Παύλου με εκείνη άλλων ομάδων μέσα στον αρχέγονο Χριστιανισμό όπως αυτή αποτυπώνεται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Λέξεις Κλειδιά: αρχέγονος Χριστιανισμός, ιωάννειος κύκλος

Ο ρόλος της Παλαιάς Διαθήκης στη θεολογική σκέψη του Παύλου, η λειτουργία της διακειμενικότητα.

Λέξεις Κλειδιά: Παλαιά Διαθήκη, διακειμενικότητα

Ο τρόπος που η σκέψη του Παύλου αξιοποιήθηκε στη λεγόμενη δευτεροπαύλεια γραμματεία: σημεία συνάντησης και διάκρισης.

Λέξεις Κλειδιά: δευτεροπαύλεια γραμματεία, ποιμαντικές επιστολές, καθολικές επιστολές

Ο πιθανός διάλογος άλλων κειμένων της ΚΔ με τη διδασκαλία του Παύλου.

Λέξεις Κλειδιά: Ιακώβου, κατά Μάρκον, Α΄ Πέτρου

Ο Παύλος κι η σημασία του για τη σύγχρονη Εκκλησία και θεολογία.

Λέξεις Κλειδιά: θεολογία Καινής Διαθήκης, θεολογία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A

Αρ. Επισκέψεων :  4511
Αρ. Προβολών :  24733

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -