Η πρόσληψη της Καινής Διαθήκης στη λογοτεχνία και την τέχνη

Τσαλαμπούνη Αικατερίνη

Περιγραφή

Περιεχόμενο του μαθήματος θα αποτελέσει η πρόσληψη ως:

  • ένα θεωρητικό ερμηνευτικό μοντέλο ανάγνωσης του βιβλικού κειμένου και
  • ως ο τρόπος με τον οποίο τα βιβλικά κείμενα και ειδικότερα εκείνα της Καινής Διαθήκης - προσλήφθηκαν και ερμηνεύθηκαν σε νέα πλαίσια μέσα σε λογοτεχνικά και εικαστικά κείμενα

Λέξεις Κλειδιά: καινή διαθήκη, ερμηνεία, πρόσληψη, ιστορία της ερμηνείας, τέχνη, λογοτεχνία

Εικόνα: By Δομήνικος Θεοτοκόπουλος - Pictorpedia, Κοινό Κτήμα, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46661432

Κωδικός: OCRS461
Κατηγορία: Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγικά σχετικά με το μάθημα. Ιστορική αναδρομή, Α΄μέρος: οι πρόδρομοι της θεωρίας της πρόσληψης (Ρωσικός φορμαλισμός - Τσέχικος δομισμός – Η.G. Gadamer και θεωρία της σύντηξης των οριζόντων).

Λέξεις Κλειδιά: πρόσληψη, φορμαλισμός, ανταπόκριση του αναγνώστη, Νέα Κριτική, σύντηξη οριζόντων, ιστορία της επίδρασης

Ιστορική αναδρομή Β΄ μέρος: οι δύο εισηγητές της θεωρίας της πρόσληψης κι η Σχολή της Κωνσταντίας. Οι θέσεις των Iser και Jauss, συγκρίσεις και διαφοροποιήσεις μεταξύ τους.

Λέξεις Κλειδιά: πρόσληψη, σχολή της Κωνσταντίας, αισθητική της πρόσληψης

Οι νεότερες οπτικές στη θεωρία της πρόσληψης. Ο «θάνατος» του συγγραφέα κι η έμφαση στον αναγνώστη: οι θεωρίες των Stanley Fish, Roland Barthes, Jacques Derrida, Hayden White.

Λέξεις Κλειδιά: πρόσληψη, αποδομισμός, κείμενο, αναγνώστης, ποιητική, αφήγηση

Βασικές αρχές της θεωρίας: δυνατά και αδύναμα σημεία, προβλήματα και δυναμική.

Λέξεις Κλειδιά: πρόσληψη, αισθητική της πρόσληψης, ιστορία της πρόσληψης, ορίζοντας, κείμενο, αναγνώστης

Η αξιοποίηση της θεωρίας στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Κριτική αποτίμηση των βασικών σημείων, ιστορική αναδρομή στην αξιοποίηση της στο έργο της ερμηνείας και παραδείγματα (διάκριση μεταξύ Wirkungsgeschichte και Rezeptionsgeschichte /  Rezeptionsästhetik).

Λέξεις Κλειδιά: πρόσληψη, ιστορία των επιδράσεων, εξήγηση

Οι δυνατότητες που προσφέρει η θεωρία της πρόσληψης στην ερμηνεία και τα όριά της. Προβλήματα και προβληματισμοί (οι θέσεις του J. Crossley και του J. Lyons).

Λέξεις Κλειδιά: πρόσληψη, κείμενο, αναγνώστης

Ο συνδυασμός της θεωρίας της πρόσληψης με την ιστορικοκριτική μέθοδο (η κριτική του L. Hurtado).

Λέξεις Κλειδιά: πρόσληψη, κείμενο, αναγνώστης, ιστορικοκριτική μέθοδος, διαχρονία, συγχρονία

Διάκριση των διαφόρων μορφών πρόσληψης. Η σύγχρονη πρόσληψη της ιστορίας του Ιησού στον κινηματογράφο κατά την πρώιμη φάση του.

Λέξεις Κλειδιά: πρόσληψη, κινηματογράφος, αναγνώστης, Ιησούς

Η πρόσληψη της ιστορίας του Ιησού από το β΄ μ. του 20ου αι. κι εξής (ιταλικός κινηματογράφος, Mel Gibson, Life of Brian κ.ά.).

Λέξεις Κλειδιά: πρόσληψη, κινηματογράφος, αναγνώστης, Ιησούς

Η πρόσληψη της ιστορίας του Ιησού στη λογοτεχνία με έμφαση κυρίως στο β΄ μ. του 20ου αι. (Καζαντζάκης, Saramago, σύγχρονοι Ιουδαίοι λογοτέχνες). 

Λέξεις Κλειδιά: πρόσληψη, λογοτεχνία, αναγνώστης, Ιησούς, Ολοκαύτωμα, Ιουδαϊσμός

Ο Ιησούς στη ζωγραφική (με έμφαση κυρίως στον Marc Chagall).

Λέξεις Κλειδιά: πρόσληψη, ζωγραφική, αναγνώστης

H ιστορία του Ιησού στην pop culture – η πρόσληψη της ΚΔ στον πολιτικό λόγο σύγχρονων πολιτικών.

Λέξεις Κλειδιά: πρόσληψη, λαϊκός πολιτισμός, πολιτική, μεσσιανισμός

Συμπεράσματα, κριτική αποτίμηση των δυνατοτήτων της θεωρίας, παραδείγματα αξιοποίησης και δυνατότητες.

Λέξεις Κλειδιά: πρόσληψη, ερμηνεία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A

Αρ. Επισκέψεων :  2979
Αρ. Προβολών :  23025

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -