Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Πρεβεδούρου Ευγενία

Περιγραφή

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και θεσμούς του διοικητικού οικονομικού δικαίου.

Κωδικός: OCRS480
Κατηγορία: Νομικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και θεσμούς του Διοικητικού Οικονομικού Δικαίου.

Λέξεις Κλειδιά: διοικητικό οικονομικό δίκαιο, οικονομικό δίκαιο, πηγές

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και θεσμούς του Διοικητικού Οικονομικού Δικαίου (συνέχεια).

Λέξεις Κλειδιά: διοικητικό οικονομικό δίκαιο, οικονομικό δίκαιο, πηγές

Ανάλυση της επαγγελματικής ελευθερίας - Συνταγματική θεμελίωση - Περιορισμοί.

Λέξεις Κλειδιά: επαγγελματική ελευθερία, ελευθερία εργασίας, περιορισμοί, θεωρία βαθμίδων, πρόσβαση στο επάγγελμα, άσκηση του επαγγέλματος

Ανάλυση της οικονομική ελευθερίας - Συνταγματική θεμελίωση - Πτυχές - Ενωσιακό Δίκαιο.

Λέξεις Κλειδιά: ελευθερία συμβάσεων, ελευθερία σύστασης κερδοσκοπικών ενώσεων, ελευθερία ανταγωνισμού, περιορισμοί, οικονομικό σύνταγμα

Η συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας - Έννοια - Φύση δικαιώματος - Περιορισμοί - Νομολογία εθνικών δικαστηρίων και ΕΔΔΑ.

Λέξεις Κλειδιά: ιδιοκτησία, ατομικό δικαίωμα, εγγύηση, περιουσία, απαλλοτρίωση

Ανάλυση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ως θεσμού στέρησης της ιδιοκτησίας - Διαδικασία - Έννομη προστασία - Ειδικά θέματα.

Λέξεις Κλειδιά: αναγκαστική απαλλοτρίωση, δημόσια ωφέλεια, αποζημίωση, συντέλεση απαλλοτρίωσης

Ανάλυση διάφορων μορφών στέρησης ή περιορισμού της ιδιοκτησίας - Σχέση με την αναγκαστική απαλλοτρίωση - η προστασία του περιβάλλοντος / Ρήτρες συλλογικής διαπραγμάτευσης - Λειτουργία του θεσμού - Πρόβλεψη - Κατοχύρωση.

Λέξεις Κλειδιά: υποχρεωτική παραχώρηση αστικών εκτάσεων, αγροτικός αναδασμός, πολιτιστική κληρονομιά, περιβάλλον, ρήτρες συλλογικής διαπραγμάτευσης

Έννοια Δημοσίων Συμβάσεων - Εθνικό και Ενωσιακό Δίκαιο.

Λέξεις Κλειδιά: δημόσιες συμβάσεις, διοικητικές συμβάσεις, δικονομικές οδηγίες, γενικές αρχές

Διάκριση Εννοιών - Ένδικα βοηθήματα κατά το προσυμβατικό στάδιο - Προσωρινή Δικαστική Προστασία - Ενωσιακό Δίκαιο - Νομολογία ΔΕΚ.

Λέξεις Κλειδιά: δικονομικές οδηγίες, προσυμβατικό στάδιο, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση σύμβασης

Έννοια της αποκρατικοποίησης - ιστορική εξέλιξη του θεσμού - νομοθετικές παρεμβάσεις του Έλληνα νομοθέτη - η στάση της Ένωσης.

Λέξεις Κλειδιά: αποκρατικοποίηση, ιδιωτικοποίηση, κοινωφελείς υπηρεσίες, καθολική υπηρεσία

Ανάλυση της πρόσφατης νομολογίας του ΣτΕ για την ΕΥΔΑΠ και την ΕΡΤ.

Λέξεις Κλειδιά: ΕΥΔΑΠ, ΕΡΤ

Έννοια κρατικών ενισχύεσων - Ενωσιακό Δίκαιο - Περιορισμοί - Διαδικασία - Αρμόδια όργανα.

Λέξεις Κλειδιά: κρατική ενίσχυση, νόθευση ανταγωνισμού, διαδικασία ελέγχου, εξαιρέσεις, επιτροπή

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5606
Αρ. Προβολών :  28304

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -