Εισαγωγή στη Γεωφυσική

Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Κοντοπούλου Δέσποινα

Περιγραφή

H Γη και τo ηλιακό σύστημα. Γεωφυσικής σημασίας κινήσεις της Γης. Στοιχεία δομής και σύστασης του εσωτερικού της Γης. Πεδίο βαρύτητας της Γης. Mαγνητικό πεδίο της Γης και Παλαιoμαγνητισμός. Θερμότητα και θερμοκρασία του εσωτερικού της Γης.

Κωδικός: OCRS519
Κατηγορία: Γεωλογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Γη και ηλιακό σύστημα
 • Πλανήτες
 • Αστεροειδέις
 • Μετεωρίτες
 • Γένεση σύμπαντος και ηλιακού συστήματος
 • Γένεση και εξέλιξη του εσωτερικού της Γης
 • Ιστορική ανασκόπηση
 • Σχήμα της γής και ελλειψοειδές
 • Ροπή αδράνειας της Γης
 • Σχέση Clairut
 • Ελλειψοειδές WGS-84

 

 • Σχέση γεωειδούς - ελλειψοειδούς
 • Αλτιμετρία
 • Μέτρηση του πεδίου βαρύτητας
 • Διορθωσεις του πεδίου βαρύτητας
 • Χρήση ανωμαλιών Βouguer στην εφαρμοσμένη και θεωρητική έρευνα και εφαρμογή

 

 • Ιστορική ανασκόπηση
 • Υποθέσεις Airy και Pratt
 • Ισοστατικά συστήματα
 • Ισοστατική ανωμαλία
 • Αληθινός μηχανισμός αντιστάθμισης
 • Χρήση ισοστατικών ανωμαλιών
 • Έλλειψη ισοστατικής αντιστάθμισης
 • Η θερμοκρασία της Γης
 • Θερμική αγωγιμότητα
 • Ροή Θερμότητας
 • Θερμοβαθμίδα
 • Πηγές θερμότητας
 • Παραγωγή θερμότητας
 • Προσδιορισμός της θερμοκρασίας
 • Εξίσωση θερμικής αγωγιμότητας
 • Το θερμικό μοντέλο της ωκεάνιας λιθόσφαιρας
 • Γεώθερμες
 • Η θερμική ιστορία της Γης
 • Διάδοση θερμότητας
 • Το μαγνητικό πεδίο της Γης
 • Θεμελιώδη μαγνητικά μεγέθη
 • Στοιχεία του μαγνητικού πεδίου της Γης
 • Γεωγραφική μεταβολή του μαγνητικού πεδίου της Γης
 • Μαγνητικό πεδίο διπόλου και ομοιόμορφα μαγνητισμένης σφαίρας
 • Μαγνητικό δυναμικό ομοιόμορφα μαγνητισμένης σφαίρας
 • Το κύριο μαγνητικό πεδίο της Γης
 • Κανονικό και μη κανονικό μαγνητικό πεδίο της Γης 
 • Θεωρία της αυτοδιεγειρόμενης ηλεκτρικής γεννήτριας
 • Χρονικές μεταβολές του κύριου μαγνητικού πεδίου
 • Μεταβολή της μαγνητικής ροπής
 • Παροδικές μεταβολές του μαγνητικού πεδίου της Γης
 • Μεταβολή της ηλεκτρικής αγωγιμότητας στο εσωτερικό της Γης
 • Ιστορική αναδρομή
 • Παραμένουσα μαγνήτιση 
 • Παραμένουσα θερμομαγνήτιση
 • Χημική παραμένουσα μαγνήτιση
 • Θραυσματοπαγής παραμένουσα μαγνήτιση
 • Άλλα είδη παραμένουσας μαγνήτισης
 • Παλαιομαγνητικές μετρήσεις
 • Γεωφυσική σημασία του παλαιομαγνητισμού
 • Βασικές αρχές στον αρχαιομαγνητισμό
 • Κύριο μαγνητικό πεδίο της Γης στο παρελθόν
 • Η θέση του γεωμαγνητικού πόλου σε σχέση με το γεωγραφικό πόλο στο παρελθόν
 • Αναστροφή της πολικότητας του γεωμαγνητικού πεδίου
 • Χρονολογία της λιθόσφαιρας σε εκατομμύρια χρόνια
 • Φαινόμενη μετάθεση των πόλων
 • Περιβαλλοντικές μεταβολές
 • Εφαρμογές των παλαιομαγνητικών μετρήσεων στη μελέτη του παλαιοκλίματος
 • Παλαιομαγνητική έρευνα στον Ελληνικό χώρο

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8174
Αρ. Προβολών :  35176

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -