Ιστορία ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου

Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη

Περιγραφή

Περίοδοι εξέλιξης ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου. Πηγές ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου. Βασικά στοιχεία και θεσμοί των νομοθεσιών Χαρώνδα, Ζάλευκου, πολιτείας Λακεδαιμονίων, Αθηναίων και Κρητών. Βασικά χαρακτηριστικά, πολιτειακά όργανα και θεσμοί της αρχαίας Ρώμης στις περιόδους της Βασιλείας, Δημοκρατίας και Αυτοκρατορίας.

Κωδικός: OCRS520
Κατηγορία: Νομικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Εισαγωγή. Πρακτική σκοπιμότητα μαθήματος.
 2. Συμβατική διαίρεση των περιόδων εξελίξεως του Ελληνικού και του Ρωμαϊκού Δικαίου
 1. Εισαγωγικά στοιχεία
 2. Οι άμεσες δικαιικές πηγές
  • Οι επιγραφές
  • Οι πάπυροι
  • Οι περγαμηνές
 3. Οι έμμεσες δικαιικές πηγές
 1. Η νομοθεσία του Ζάλευκου
 2. Η νομοθεσία του Χαρώνδα
 1. Εισαγωγικά στοιχεία
 2. Η «μεγάλη ρήτρα» (7ος αιώνας π.Χ.)
 3. Η πολιτειακή συγκρότηση
  • Οι βασιλείς
  • Η Γερουσία
  • Η «απέλλα»
  • Οι έφοροι
 4. Μορφές δικαιικών θεσμών
  • Οι μικρές ρήτρες
  • Απαγόρευση εκποίησης αγροτικών κλήρων
  • «ξενηλασία»
  • «πατρούχες»
  • Γαμικές σχέσεις
 5. Αξιολόγηση
 1. Δράκων (621 π.Χ.)
 2. Σόλωνας (594 π.Χ.)
 3. Κλεισθένης (508 π.Χ.)
 4. Η μεταγενέστερη εξέλιξη
 5. Διαίρεση των κατοίκων
  • Οι πολίτες
  • Οι μέτοικοι
  • Οι δούλοι
 6. Οι πολιτειακές αρχές
  • Οι άρχοντες
  • Η Βουλή
  • Η εξ Αρείου Πάγου Βουλή
  • Η εκκλησία του Δήμου
 7. Η απονομή της Δικαιοσύνης
  • Οι «φονικαί δίκαι»
  • Τα φονικά δικαστήρια
  • Η Ηλιαία
 1. Η πολιτειακή μορφή
  • Ο θεσμός των «κόσμων»
  • Η αρχή των «γερόντων»
  • Η εκκλησία του δήμου Β
 2. Η μεγάλη Δωδεκάδελτη Επιγραφή της Γόρτυνας
  • Δικαιική φύση της Επιγραφής
 3. Αναφορά σε χαρακτηριστικές ρυθμίσεις
  • Η ηλικία
  • Η νομική θέση των γυναικών
  • Οι τάξεις των κατοίκων
  • Η πατρική εξουσία
  • Η υιοθεσία 
  • Οι γαμικές σχέσεις
  • Οι κληρονομικές σχέσεις
 1. Η αλληλεπίδραση Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου
 2. Η επίδραση του Ρωμαϊκού δικαίου στο ισχύον Αστικό Δίκαιο
 3. Η νομοθετική βάση της εισαγωγής του Ρωμαϊκού Δικαίου στην ελληνική επικράτεια
 4. Η σχηματική υποδιαίρεση των περιόδων εξέλιξης του Ρωμαϊκού Δικαίου
 5. Θεμελιακές έννοιες και διακρίσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου
  • Βασικές έννοιες
  • Βασικές διακρίσεις
 6. Οι δικαιϊκές πηγές (τυπικές και ουσιαστικές)
 1. Πολιτειακά όργανα
 2. Πηγές δικαίου
 3. Η απονομή της δικαιοσύνης
 1. Πολιτειακές αρχές
 2. Το νομικό πλαίσιο της εξισώσεως πατρικίων – πληβείων
 3. Κοινωνική διάρθρωση
 4. Οι συνελεύσεις του ρωμαϊκού λαού
 5. Η σύγκλητος
 6. Οι άρχοντες
 7. Η απονομή της δικαιοσύνης
 8. Πηγές δικαίου
  • Leges - Δωδεκάδελτη κωδικοποίηση (Lex Duodecim Tabularum)
  • edicta
  • έθιμο
 1. Ηγεμονία (principatus)
  • Πολιτειακή οργάνωση
  • Η απονομή της δικαιοσύνης
 2. Δεσποτεία (dominatus)
  • Λειτουργία πολιτεύματος
  • Πηγές δικαίου:
   • leges
   • edicta
   • senatus consulta
   • constitutiones
   • έθιμα
   • responsa prudentium
   • ius
 3. Η Ιουστινιάνεια κωδικοποίηση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4064
Αρ. Προβολών :  22551

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -